Skip to main content

Hög grad av extern rekrytering av lärare vid universitetet

Nyhet   •   Jan 29, 2016 10:49 CET

Ny statistik visar att en majoritet av de lärare som rekryterats till Stockholms universitet de senaste fem åren har disputerat och varit anställda vid andra lärosäten.

Vetenskapsrådets har kommit med en ny rapport om rekryteringar. Den visar att över 50 procent av forskarna och lärarna vid universitet och högskolor är internrekryterade, och att siffran på nationell nivå är ännu högre vid de stora lärosätena. Mer än 60 procent av professorerna vid de stora universiteten har en doktorsexamen från samma lärosäte som de är anställda vid, liksom över 70 procent av lektorerna. Rapporten visar vidare att internationell rekrytering vid de stora universiteten varierar från knappt 30 procent i naturvetenskap till cirka 10 procent i humaniora.

Statistik över läraranställningar vid Stockholms universitet
I höstas tog Stockholms universitet fram statistik för alla läraranställningar sedan 2011 (då det infördes elektroniskt ansökningsformulär och ansökningar började sparas elektroniskt i diariet). Statistiken avser biträdande lektor, lektor, professor. Samtliga dessa anställningar ska vara fullfinansierade, enligt universitetets riktlinjer.
Att titta på de senaste åren är mest intressant, eftersom det skett så stora förändringar inom högskolevärlden inte minst ifråga om internationalisering under senare tid – i synnerhet på det humanvetenskapliga området, skriver rektor Astrid Söderbergh Widding på sin blogg.

Majoritet har disputerat vid andra lärosäten
Resultaten skiljer sig en del mellan områdena. Inom det humanvetenskapliga området har 121 av totalt 222 anställda lärare disputerat vid annat lärosäte än Stockholms universitet, 48 av dem vid utländskt lärosäte. Endast 87 av de 222 hade Stockholms universitet som sin närmast föregående arbetsplats. På det naturvetenskapliga området har 52 av de totalt 64 anställda lärarna disputerat vid annat lärosäte, 37 av dem vid utländskt. Endast 18 personer kom direkt från annan anställning vid Stockholms universitet. Av de nio professorer inom naturvetenskap som anställdes under denna tidsperiod hade inte en enda disputerat vid Stockholms universitet.

Policy om internationella utlysningar
Stockholms universitets policy är att läraranställningar ska utlysas internationellt och tillsättas i öppen konkurrens med starkast möjliga sökande, utan att preferens ges för lokala kandidater och utan krav på att kandidaten har extern finansiering, säger Astrid Söderbergh Widding.

– Detta har gett resultat. Givetvis finns alltid möjligheter att bli ännu bättre. Min bedömning är ändå att intern rekrytering av lärare idag inte är ett stort problem vid Stockholms universitet.

Vetenskapsrådets rapport Rekrytering av forskare och lärare med doktorsexamen vid svenska lärosäten 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.