Skip to main content

Ny forskning om äldre och äldreomsorg

Nyhet   •   Mar 18, 2019 16:13 CET

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet arrangerar årligen en forskardag om äldre och äldreomsorg för praktiker, politiker, journalister, företrädare för myndigheter samt personer som jobbar med forskning och utveckling inom området. Årets arrangemang, som äger rum den 20 mars, är det 20:e i ordningen och samlar i likhet med föregående år flera hundra deltagare.

Mycket av den forskning som presenteras är ny. Här är exempel från årets evenemang:

Äldreomsorg och funktionshinderverksamheter – skilda villkor, skilda arbetsförhållanden (Marta Szebehely) En ny jämförelse av arbetsvillkoren i äldreomsorg och funktionshinderverksamheter. Studien, som inte presenterat offentligt tidigare, visar på förvånansvärt stora skillnader med mycket sämre villkor i äldreomsorgen.

Biståndshandläggares syn på valfrihet i Stockholm, Köpenhamn och Tammerfors (Sara Erlandsson)
Nytt material som bygger på intervjuer med biståndshandläggare i tre nordiska städer med fokus på ojämlikhetskonsekvenser av valfrihetsmodeller. Studien visar att många äldre uppfattar valfriheten som en belastning, och att de är beroende av engagerade anhöriga för att kunna göra ett informerat val. Valfrihetsmodeller gör äldreomsorgen mer komplex, och kräver mer engagemang av äldre personer och deras anhöriga. Detta kan leda till en ökad ojämlikhet mellan äldre personer med olika social bakgrund, olika nätverk och olika förmågor.

Anhörigas roller i förhållande till äldreomsorgen (Petra Ulmanen)
En studie med 50 intervjuer med anhöriga till ”de mest sjuka äldre” och inte heller det materialet är offentliggjort. Presentationen har fokus på de anhörigas erfarenheter av hur sjukvården, hemtjänsten och äldreboendet fungerar för äldre med omfattande omsorgsbehov och visar bland annat att anhöriga upplever ett stort ansvar för att hålla samman ett komplext omsorgssystem, och att flytten till äldreboendet oftast innebär en lättnad.

Betydelsen av hudfärg och språkkunskaper i svenska och kanadensiska äldreboenden (Palle Storm)

En jämförelse av erfarenheter av rasism inom äldreboenden i Sverige och Kanada som lyfter fram att personalen i båda länderna till stor del lämnas utan stöd att hantera situationer när mörkhyad personal väljs bort, vilket innebär spänningar i arbetsgruppen och en utsatthet för den ”oönskade” personalen. Även om stöd från ledningen saknas i båda länderna så innebär det faktum att personalen i Sverige har större handlingsutrymme att man kan omorganisera arbetet så att man i lite högre grad kan undvika oönskade möten men samtidigt ställs betydligt större krav på språklig kompetens i Sverige, vilket innebär att personal med begränsade språkkunskaper oftare hamnar i en besvärlig situation.

Hemtjänst i förändring: personalens arbetssituation 2005 och 2015 (Rebeckas Strandell)
Här presenteras en analys av hur hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter och arbetsvillkor har förändrats under en tioårsperiod då allt sjukare äldre vårdas i hemmet. Analysen pekar på de stora utmaningar som hemtjänsten står inför och visar bland annat att antalet hjälptagare som en anställd hjälper under en arbetsdag har ökat påtagligt samtidigt som personalen oftare arbetar underbemannat och har mindre tid för stöd från kollegor samt minskade möjligheter att påverka hur det dagliga arbetet ska läggas upp.

För vidare information och kontaktuppgifter

Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Marta.Szebehely@socarb.su.se eller telefon 08 674 73 94

Programmet för forskardagen 20 mars.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.