Skip to main content

Per-Olof Wickman utnämnd till ordförande i Skolforskningsnämnden

Nyhet   •   Okt 05, 2015 10:56 CEST

Regeringen har beslutat om sammansättningen av nämnden vid Skolforskningsinstitutet. Professor Per-Olof Wickman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, blir dess ordförande.

Skolforskningsnämnden beslutar om vilka systematiska sammanställningar av forskningsresultat som Skolforskningsinstitutet ska genomföra samt om vilka utlysningar av forskningsmedel institutet ska göra.

– Det kommer att bli ett viktigt och intressant arbete. Skolforskningsinstitutet har en möjlighet att hitta ett slags rum där skolans huvudmän och universitet kan mötas. Det blir ett möte mellan forskning och utveckling som annars ofta går skilda vägar. Jag är väldigt engagerad i hur detta möte kan se ut, säger Per-Olof Wickman.

Regeringen har också utsett nio ledamöter. Bland dessa finns Attila Szabo, doktorand vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik tillika FoU-samordnare i Stockholms stad.

– Det är glädjande och hedrande att ha blivit invald. Jag tror jag kan bidra med flera perspektiv, dels skola och skolans organisation, dels matematikämnet i och med att jag skrivit läromedel, och även forskningen då jag är i slutfasen av min doktorsavhandling, säger han.

Övriga ledamöter i Skolforskningsnämnden:

  • Lena Adamson: Direktör vid Skolforskningsinstitutet och docent i psykologi vid Stockholms universitet
  • Eva Björck: Professor i specialpedagogik och huvudsekreterare i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté
  • Christofer Danielsson: Grundskollärare
  • Gabriella Ekström Filipsson: Skolledare i grundskolan
  • Ebba Hildén: Licentiat och förskollärare
  • Therese Linné: Förstelärare i årskurs 4-6
  • Tony Mufic: Utbildningsdirektör i Stockholms stad med ansvar för grund- och gymnasieskolan
  • Pernilla Nilsson: Professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Högskolan i Halmstad
  • Ulla Runesson: Professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att lärare och andra verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.