Skip to main content

Teknikvägen – nytt mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer

Nyhet   •   Mar 18, 2016 13:39 CET

Den 17 mars hölls första träffen inom Teknikvägen. Det är ett mentorskapsprogram för nyanlända ingenjörer som drivs av Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer.

Nyfikenheten var stor när 20 ingenjörer som nyligen kommit till Sverige och lika många ingenjörer som är etablerade på den svenska arbetsmarknaden möttes för första gången den 17 mars på Stockholms universitet. De ville veta så mycket som möjligt om den person de matchats ihop med som mentor respektive adept och frågade varandra om vad de jobbar med, var de jobbat tidigare, var och vad de studerat och hur länge de bott i Sverige.

Kiram Sundblad, den ena av projektledarna för Teknikvägen, hälsade deltagarna välkomna och sade att det är roligt att programmet nu kommer igång på allvar.
– Mentorprogrammet Teknikvägen ser vi som ett mervärde för de ingenjörer som deltar i Korta vägen. Här kan de få möjlighet att skapa kontakt med en ingenjör som är etablerad på den svenska arbetsmarknaden och därmed snabbare få jobb.

Den andra projektledaren, Anna Senften, berättade om hur grundligt man gått till väga för att matcha paren med mentorer och adepter.
– Genom att gör så tror vi att båda ska få så mycket som möjligt ut av mentorprogrammet.

Vilja att bygga nätverk
Första träffen bestod till stor del av att deltagarna skulle lära känna varandra. När adepterna presenterade sig var deras genomgående motiv att delta i programmet att de önskar komma in på den svenska arbetsmarknaden och en vilja att bygga nätverk. Nätverksskapande och nyfikenhet på att träffa människor med annan bakgrund var även skäl som mentorerna angav till att delta i programmet. Flera av adepterna har även själva invandrat till Sverige och vill nu dela med sig av sina erfarenheter att som nyanlända ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Samarbete mellan Korta vägen och Sveriges Ingenjörer
Teknikvägen är ett samarbete mellan Korta vägen vid Stockholms universitet och Sveriges Ingenjörer. Korta vägen är ett integrationsprojekt som består av en arbetsmarknadsutbildning för utländska akademiker med minst tre års studier och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen.

Målet med Teknikvägen är att de deltagande ingenjörerna ska skapa nätverk, utbyta erfarenheter och att de nyanlända ingenjörerna ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. De ingenjörer som är adepter är eller har varit deltagare vid Korta vägen. För Sveriges Ingenjörer handlar programmet även om att aktivt visa engagemang för mångfald på arbetsplatserna.

Programmet pågår under tre månader
Programmet pågår under tre månader och då ingår tre gemensamma träffar för mentorer och adepter. Mellan varje gemensam träff ordnas personliga möten mellan adept och mentor där de själva planerar och bestämmer innehållet. Under programmets gång har mentorerna även möjlighet att få handledning av personal från Korta vägen. Den 15 juni hålls den avslutande träffen.

Sveriges Ingenjörer är Sveriges största intresseorganisation, tillika fackförbund, för högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet ingår i akademikernas centralorganisation Saco.

Läs mer om Teknikvägen: http://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle/korta-v%C3%A4gen/teknikv%C3%A4gen-mentorskapsprogram-f%C3%B6r-nyanl%C3%A4nda-ingenj%C3%B6rer-1.265344

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.