Skip to main content

8,7 miljoner till mångfaldsprojekt

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:01 CEST

Institutionen för Journalistik medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet har fått närmare nio miljoner kronor av Europeiska socialfonden för att höja kompetensen om likabehandling i radio och television.

- Det är en stor och viktig utbildningssatsning, säger Tytti Soila, prefekt vid JMK.

Syftet är att öka medvetenhet och kunskap om likabehandling i vid mening bland medarbetarna vid Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion samt vid JMK. Projektet avser alla diskrimineringsgrunder - kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

-Mångfald på arbetsplatsen och i utbudet är en trovärdighetsfråga både för medierna och för medieutbildarna, säger Gunilla Hultén, projektansvarig vid JMK.

Under hösten 2008 genomförde JMK tillsammans programföretagen en förundersökning som låg till grund för ansökan. Den visade att de allra flesta anställda är positivt inställda till likabehandling och mångfald. Men det framkom också brister. Framför allt efterlyste man åtgärder inom fyra områden: attitydförändrande insatser, kompetensutveckling av chefer, breddad rekrytering samt utveckling av medarbetarnas kontaktnät.

De anställda vid SR, SVT, UR och JMK kommer att kunna ta del av ett omfattande och brett utbildningsutbud. Särskild vikt kommer att läggas vid insatser för arbetsledare och chefer med personalansvar. Projektet startar i juni 2009 och kommer att pågå i två år.

För ytterligare information kontakta:
Tytti Soila, professor i filmvetenskap, tfn 08-16 44 02 / 08-674 76 19, e-post soila@jmk.su.se / Soila@mail.film.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy