Skip to main content

Ändrat klimat ger utökad säsong för nordiska dagfjärilar

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 08:00 CET

Fjärilar är som alla insekter temperaturkänsliga och ett förändrat klimat med högre temperatur kan påverka när på året de flyger. En ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Biometeorology visar att klimat med tidigare vårar och längre somrar också leder till en utökad fjärilssäsong.

En jämförande studie med data från 66 arter av dagfjärilar i Sverige genomfördes och resultatet visar att de flesta fjärilsarter har tidigarelagt sin flygsäsong under de senaste 20 åren, i medel med 0,4 dagar/år.

– Detta mönster är särskilt tydligt för fjärilar som flyger tidigt på säsongen och som övervintrar som fullvuxna fjärilar eller i puppstadiet, exempelvis nässelfjäril, citronfjäril och aurorafjäril. Resultaten visar också att inte alla arter flyger tidigare på säsongen. Arter som flyger sent på säsongen, som t.ex. sandgräsfjäril, flyger nu ännu senare, säger Bengt Karlsson, professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

En majoritet av de undersökta arterna i studien visade en reaktion på den temperatur som rådde under fjärilarnas tillväxt-och-utvecklingstid. Ju varmare vår/sommar ju tidigare flygperiod (i genomsnitt flyttas flygningen fram med 3,8 dagar/° C), vilket indikerar ett kausalt samband mellan pågående klimatändringar och ändringarna i när på året fjärilarna flyger.

­– Många andra insekter kan ha påverkas på liknade sätt men det är oklart i vilken grad detta kan tänkas influera interaktioner med andra arter, inklusive värdväxter, och påverka populationstillväxt och överlevnad, säger Bengt Karlsson.

Länk till artikeln i International Journal of Biometeorology

Studien ingår i Stockholms universitets projekt EkoKlim

För ytterligare information
Bengt Karlsson, Professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 40 39, mobil 0730-43 93 71, bengt.karlsson@zoologi.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera