Skip to main content

China symposium – med fokus på Kinesiska megastäder i global konkurrens

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 08:02 CEST

Allt fler städer, regioner och länder satsar på att positionera sig globalt genom att utveckla marknadsföringen och kommunikationen gentemot näringsliv, besökare och invånare. I media har det nyligen rapporterats om att svenska städer marknadsförs med hjälp av idrott och sport. Vi ser även att Stockholmsregionen marknadsförs som ”The Capital of Scandinavia” och att Sverige bland annat marknadsförs som ”Matlandet Sverige”.

– I Kina ser vi också en mycket intressant utveckling av detta fenomen, och vi följer idag med stort intresse framväxten av kinesiska megastäder och deras försök att positionera sig globalt. Vi är mycket nyfikna på, både vetenskapligt och praktiskt, vad det kan leda till när stora städer som Beijing och Shanghai marknadsför sig internationellt, säger Per Olof Berg, Professor vid Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet.

En viktig drivkraft bakom marknadsföringen av städer är den ökade konkurrensen mellan platser världen över, vilket är kopplat till dagens globalisering och urbanisering. Städer runt om i världen tävlar allt mer om att attrahera investerare och besökare, samt skapa trivsamma miljöer för invånare. Det forskas också mer och mer om hur städer utvecklas och marknadsförs, inom olika vetenskapliga discipliner och i olika länder.

– Även i Kina är stadsmarknadsföring ett hett ämne just nu. I takt med att Kina tar en viktigare roll i världen positioneras kinesiska städer också allt mer internationellt. I väst har vi dock en ganska oklar bild av hur kinesiska städer marknadsförs. För att lära mer om det samlar vi den 29-31 augusti forskare och praktiker från Kina och Europa till ett symposium med fokus på stadsmarknadsföring, säger Emma Björner, Doktorand.

Symposiet går under namnet China Symposium och arrangeras vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. 35 forskare och praktiker kommer under tre dagar att diskutera marknadsföring och utveckling av städer och platser. Främst fokus ligger på marknadsföring av kinesiska megastäder, men praktiska exempel och forskning från övriga världen, och inte minst Norden, kommer också att presenteras och diskuteras.

– Ett viktigt syfte med China Symposium är att skapa en interaktiv plattform där forskare och praktiker med varierande bakgrund kan mötas och dela erfarenheter samt bidra med olika infallsvinklar på marknadsföring och utveckling av städer. Viktigt är också att skapa nätverk och öppna upp för samarbetsmöjligheter inför framtiden mellan forskare vid kinesiska och nordiska universitet, säger Per Olof Berg, Professor.

För mer information om China Symposium, vänligen kontakta Emma Björner, Doktorand i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Telefon: 070-945 59 88, emma.bjorner@fek.su.se

Mer information återfinns även på: www.fek.su.se/China-Symposium-2012

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy