Skip to main content

Dagens tamhöns känner igen en tiger på lukten

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 08:01 CEST

Fotograf: Josefina Zidar

Höns härstammar från den asiatiska djungelhönan som i vilt tillstånd är ett bytesdjur för rovdjur. Nu har forskare för första gången kunnat visa att dagens tamhöns kan upptäcka rovdjur enbart med hjälp av luktsinnet. Hönsen reagerade på lukten av bland annat tigerspillning med ett vakande beteende. De kunde alltså tydligt känna igen lukten av rovdjur trots att de inte har någon direkt erfarenhet av dessa. Detta visar en studie gjord av forskare vid Stockholms universitet och Linköpings universitet som publicerats i den brittiska tidskriften Animal Behaviour.

Djungelhönan lever som namnet avslöjar i regnskog där sikten många gånger är skymd. Läget är såklart gynnsamt om hönsen kan upptäcka ett rovdjur med hjälp av luktsinnet innan de själva blir upptäckta. En egenskap som verkar ha ärvts ned även till dagens tamhöns. Tills för bara ett par årtionden sedan har det antagits att fåglar uteslutande har förlitat sig till syn och hörsel i sin vardag. Idag vet vi att luktsinnet används av en rad fågelarter för att bland annat navigera, söka föda och för att känna igen artfränder. Att även arter som hönan kan använda luktsinnet trots att de har ett mindre luktorgan är däremot dåligt utforskat.

– Resultaten som visar att hönsen reagerar på rovdjurslukt med ett observant beteende som tydligt kan kopplas till igenkänning av rovdjur är en spännande upptäckt. Dessutom är det intressant att se detta luktbeteende hos hönsfåglar eftersom det område som är dåligt utforskat, säger Josefina Zidar som är en av de forskare som genomfört studien.

Hönsen vid Tovetorps forskningsstation reagerade starkt på lukten av rovdjursspillning trots att hönsen inte hade några tidigare erfarenheter av rovdjur. Lukten av spillning från andra bytesdjur (antilop och elefant) brydde sig hönsen däremot inte om. För att utesluta att den starka observerande reaktionen från hönsen inte berodde på att rovdjursspillningen helt enkelt luktade starkare presenterades även hönsen för olika mängd spillning från tigrar och elefanter. Testet gav samma tydliga resultat. Oberoende av mängden spillning reagerade hönsen bara på lukten av rovdjursspillning vilket visar att hönsens reaktioner berodde på att de kände igen lukten av rovdjur.

– Det fåtal studier som tidigare gjorts på rovdjursigenkänning genom lukt hos fåglar visar inkonsekventa resultat där vissa fåglar visat respons medan andra helt saknat en respons. Det betyder att det antagligen finns en förklaring till varför vissa fåglar har denna förmåga och andra inte som exempelvis skulle kunna  kopplas till fåglarnas ekologi, säger Josefina Zidar.

Under studien observerades 80 höns (tuppar och hönor) när de presenterades med spillning från tigrar, asiatiska vildhundar, antiloper och elefanter.

För mer information kontakta:
Hanne Løvlie eller Josefina Zidar, Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet samt Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Hanne Løvlie: Tel: +46 (0) 736394497, e-post: hanne.lovlie@liu.se
Josefina Zidar: Tel: +46 (0)702419572, e-post: joss_z@hotmail.com

Artikeln i Animal Behaviour finns att ladda ner som PDF:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347212002679

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.