Skip to main content

Den lilla människans historia

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 07:03 CEST

Mikrohistoria är den lilla människans historia, de vardagliga eller avgörande ögonblickens historia och de bevarade föremålens och minnenas historia. Genom mikrohistoria kan vanliga människors levnadsöden och specifika händelser fördjupa vår kunskap om det förflutna, samtidigt som mikrohistoria ställer nya frågor om etik och moral i historieskrivningen.

I fem sessioner på Svenska historikermötet vid Stockholms universitet fördjupar sig forskare i frågor om mikrohistoriens möjligheter och problem.

”Ansikten i mängden”
Om hur dagböcker, memoarer och biografier inte bara skildrar olika personer utan också ger en bild av den tid berättelserna utspelas i. Sessionen leds av Bo Eriksson som medverkat i TV-program som ”Det hände här” och ”Historieätarna” samt gett ut flera uppskattade böcker.
Tid: fredag 9 maj kl 13.20
Mer information om Bo Erikssons forskning.

”Det här får du inte skriva om”
Om mikrohistoriens etiska dilemma. Sessionen leds av Annika Sandén som nyligen gav ut den uppskattade boken ”Missdådare: Brott och människoöden i Sverige omkring 1600”. En mikrohistorisk beskrivning av våldsamma brott i Sverige som utgår från verkliga rättsfall.
Tid: lördag 10 maj kl 13.20
Mer information om Annika Sandéns forskning.

Övriga sessioner om mikrohistoria
”Mikrohistoriens utmaningar”, fredag 9 maj kl 9.00
”Att ge röst åt stumma”, fredag 9 maj kl 10.50”
"Ögats vittnesbörd”, lördag 10 maj kl 9.00

Journalister är välkomna till Svenska historikermötet
Kontakta oss via e-post för ackreditering och berätta vilken eller vilka sessioner ni är intresserade av. Om det är någon speciell forskare som ni vill kontakta meddela oss gärna det i förväg så att vi kan förbereda ett möte. E-post ackreditering: Historikermotet2014@historia.su.se

Program
Datum: torsdag den 8 maj till lördag den 10 maj
Plats: Stockholms universitet, Aula Magna och Geovetenskapens hus
Hela programmet finns på: www.historia.su.se/historikermotet2014
I anslutning till program på webben finns mer information om varje enskild session och dess huvuddeltagare.

Om Svenska historikermötet
Det sammantagna innehållet i Svenska historikermötet 2014 är ett tvärsnitt av aktuell historieforskning i och om Sverige, med hela dess bredd och djup. Mer är 550 historieforskare från hela landet kommer, tillsammans med internationella deltagare, att delta vid över 100 sessioner.

Svenska historikermötet är Svenska historiska föreningens konferens som hålls var tredje år. I år äger mötet rum i Stockholm och arrangeras av tre institutioner vid Stockholms universitet: Historiska institutionen, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt Ekonomisk-historiska institutionen.

För ytterligare information
Mari Eyice, projektadministratör för Svenska historikermötet 2014 vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08 674 71 17, e-post mari.eyice@historia.su.se

Anders Ståhlberg, kommunikatör vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 43 67, e-post anders.stahlberg@historia.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy