Skip to main content

Detaljerad cancerdiagnostik med ny analysmetod

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 07:02 CET

Nya cancerbehandlingar kräver god förkunskap om tumören. Idag är diagnostiken ett tidskrävande arbete, och fortfarande saknas viktig kunskap om hur läkemedel bäst ska användas i cancerbehandlingen. Forskare vid Science for Life Laboratoriet i Uppsala och Stockholm har nu utvecklat en ny bättre teknik för att upptäcka mutationer i cancervävnader. Studien publiceras i tidskriften Oncotarget.

För att terapi med nya cancermediciner skall vara effektiv krävs att tumörens mutationsstatus är känd. Idag extraheras DNA från snitt av tumören och undersöks med DNA-analysteknik, efter att cancerdiagnosen har ställts. Denna metod är tidskrävande och prover med låg halt av muterade cancerceller kan missas i bakgrunden av DNA från omuterade celler.

Med den nya teknologin visualiseras mutationerna direkt i cancercellerna i snitt från tumörvävnaden och kan bedömmas i mikroskop av den patolog som ställer cancerdiagnosen. Tekniken okänslig för halten av de muterade cancercellerna i provet, och informationen om mutationerna kan kopplas direkt till tumörcellernas växtsätt i vävnadsprovet.

– En intressant tillämpning av tekniken är att man i ett vävnadsprov kan upptäcka mindre grupper av cancerceller med mutationer som gör dem okänsliga för vissa cancerläkemedel, så att cancerbehandlingen kan anpassas för patienten, säger Johan Botling.

Forskarna testade också den nya tekniken på en stor mängd kliniska prover och utvärderingen visade att den ger korrekta svar. Metoden kan alltså både förenkla och förbättra cancerdiagnostiken och därmed leda till mer effektiv cancerbehandling.

För ytterligare information
Mats Nilsson, professor vid Scilifelab, institutionen för biokemi och biofysik, Stockholm universitet, tfn 08-5248 1158, mobil 0730-53 78 76, e-post mats.nilsson@scilifelab.se

Johan Botling, docent vid Scilifelab Uppsala, institutionen för immunologi genetik och patologi, Uppsala Universitet, tfn 018-611 29 58, mobil 0735-83 86 92, e-post johan.botling@igp.uu.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera