Skip to main content

En stark välfärdsstat mildrar finanskrisens effekter

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2014 09:30 CEST

Finanskrisens effekter på arbetslöshet och självmord varierar starkt mellan olika länder. Den uppgång i arbetslöshet som följde i spåren av finanskrisen är starkast i Öst- och Sydeuropa, svagare i Norden och knappt märkbar i Kontinentaleuropa. Studien visade på ett generellt samband mellan ökning i arbetslöshet och självmord bland män.

­– Det fanns dock stora skillnader mellan länderna och vi fann att ju lägre arbetslöshetsersättning i landet, desto starkare var sambandet, säger Thor Norström vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Studien fann däremot inga tecken på att sambandet skulle vara extra starkt under finanskrisen.

– Det finns förvånansvärt lite forskning om finanskrisens effekter på folkhälsa, säger Thor Norström vidare. Våra resultat tyder på att en stark välfärdsstat mildrar dess negativa effekter på befolkningens mentala hälsa, där självmordstalet ofta används som mått. I de nordiska länderna framkom inget samband mellan ökad arbetslöshet och självmord. 

Om studien
Studien baseras på årsdata för perioden 1960-2012 för trettio länder. Länderna delades in i fem grupper med varierande grad av arbetslöshetsersättning: Sydeuropa (lägst nivå), Östeuropa, Anglo-Saxiska länder, Kontinentaleuropa och Norden (högst nivå).

Studien är genomförd av Thor Norström och Hans Grönqvist vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Artikeln The Great Recession, unemployment and suicide i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health.

För ytterligare information
Thor Norström, professor vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, tfn 08-16 23 14, mobil 070 710 3571, e-post totto@sofi.su.se, personlig webbsida www.sofi.su.se/~tno/Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy