Skip to main content

Finns det samband mellan IQ, utbildning och hälsa?

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 14:36 CET

I en ny studie vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, har forskare studerat om skillnader i barns IQ kan förklara varför människor med mer utbildning lever längre eller om skillnader i förälderns eller den egna utbildningslängden kan förklara varför människor med högre IQ lever längre.

Resultatet visar att utbildningslängden är starkt förknippad med livslängden för både män och kvinnor: varje extra år i skolan minskade risken att dö i förtid med omkring 10 procent. Studien visar också att skillnader i livslängd inte kan förklaras av barns IQ. Däremot fanns det en koppling mellan IQ i barndomen och livslängd som inte förklarades av social bakgrund eller egen utbildning. Denna unika effekt av IQ skilde sig samtidigt tydligt mellan könen, vilket pekar på att sambandet mellan IQ och hälsa inte skulle förklaras av att vissa föds ”friska, starka och smarta”.

- Detta är goda nyheter, eftersom IQ är påverkbart. Om barns miljöer, i vid bemärkelse, kan bli bättre och mer jämlika, exempelvis genom fortsatt utveckling av förskolan och stöd till föräldrar, kan detta minska skillnaderna i hälsa, menar Anton Lager.

 

Resultatet har publicerats i British Medical Journal och Läkartidningen.

 

http://www.bmj.com/cgi/content/full/bmj.b5282

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13432

 

Ytterligare information

Anton Lager, doktorand vid CHESS, Stockholms universitet och Karolinska Institutet, tfn 08-163144, 070-3142514, e-post anton.lager@chess.su.se

Denny Vågerö, professor vid CHESS, Stockholms universitet och Karolinska Institutet, tfn 08-162313,  070-6809899, e-post denny.vagero@chess.su.se

 

 

----------------------------------

Maria Skuldt (fd Sandqvist)
Pressekreterare

Kommunikationsenheten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 13 77
Mobil: 070-664 22 64

www.su.se

 

Obs! Jag har ny e-postadress: maria.skuldt@kommunikation.su.se

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera