Skip to main content

Internationell konferens: Utbildning lyfter landsbygd

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 08:13 CET

Lärande och utbildning är nyckeln till utveckling för fattiga människor på landsbygden i hela världen. Men strategier och projekt måste utgå från behoven hos människorna på landsbygden och deras situation. Den 8-10 november diskuterar deltagare från hela världen landsbygdsutveckling på ett internationellt symposium i arrangemang av Stockholms universitet. På dagordningen står frågor kring mat, säkerhet, hälsa, arbete, miljöskydd och naturresurser och utgångspunkterna är såväl forskningen som den politiska verkligheten.

Symposiet ska diskutera hur små och framgångsrika projekt för lärande och utbildning kan utvidgas och tillämpas i stor skala. Deltagarna kommer från Indien och Kina, Sverige och många andra länder och representerar internationella organisationer, bilaterala biståndsorgan och enskilda organisationer.

– Det är väl känt att utbildning kan minska fattigdom och barnadödlighet. Barn till mödrar som saknar formell utbildning löper större risk att drabbas av undernäring eller att dö före fem års ålder än barn till mödrar som har fullföljt grundskolan, säger professor Vinayagum Chinapah, föreståndare för Avdelningen för internationell pedagogik (IIE) vid Stockholms universitet.

Symposiet ska resultera i konkreta förslag om vad som bör göras för att möta behoven av utbildning och hur utbildning kan stärka deras möjligheter att påverka sin situation. Avsikten är att symposiet ska lägga faktagrunden för framtida program och forskning bland viktiga intressenter både på nationell och internationell nivå. De följande två symposierna är planerade till Kina 2011 och Indien 2012.

– Vi vill ge röst åt världens många fattiga, de som är undernärda och marginaliserade och som har dålig eller ingen utbildning alls. I utvecklingsländer bor de flesta av dem på landsbygden, säger professor Vinayagum Chinapah.

Medias representanter är välkomna att närvara vid hela eller delar av symposiet. För bästa mottagande, föranmäl gärna till Rebecca McPherson-Ståhl, e-post: rebecca.mcpherson-stahl@interped.su.se

Education For Rural Transformation (ERT) - Lessons Learned – National, International and Comparative Perspectives
Var: Scandic Sergel Plaza Hotel, Stockholm
När: 8-10 november 2010

För ytterligare information, intervju och kontakt med de internationella talarna:
Vinayagum Chinapah,  professor, föreståndare för Avdelningen för internationell och jämförande pedagogik (IIE), Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet
Tel: 08-16 10 64
Mobil: 070 937 36 01
E-post: vinayagum.chinapah@interped.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera