Skip to main content

Jämställdhetspolitik i världen från 60-talet och framåt

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2013 07:47 CEST

Vad är egentligen jämställdhet? Hur tolkar forskare den internationella utvecklingen på detta politikområde? Konferensen Global Gender Equality Politics Since the 1960’s ger en möjlighet att studera och diskutera dessa frågeställningar utifrån ett brett internationellt perspektiv.

Tid: 10-11 september, från kl. 09.30
Plats: Hörsal 7, Södra huset, hus D, Stockholms universitet.

Konferensen handlar om jämställdhetspolitik och könsdiskriminering som en del av en övergripande transnationell förändring. Mänskliga rättigheter, jämställdhet och diskrimineringslagstiftning har idag tilldelats en framträdande roll i den officiella retoriken. I västvärlden har jämställdhetspolitik, statsfeminismen och jämställdhetsintegrering blivit till en del av den politiska och institutionella utvecklingen, som inkluderar lagstiftning, jämställdhetsreformer och organisationer, som t.ex. diskrimineringsombudsmannen.

Samtidigt saknas inte kritiker av denna utveckling. Kritiken har riktats mot att dagens diskurs kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, antidiskriminering allt för mycket präglats av koloniala, rasifierade och västerländska perspektiv och reser allvarliga frågor: Hur ska vi tolka den jämställdhetspolitik som verkar så framgångsrik? Utmanar eller befäster den rådande strukturer? Är själva begreppet jämställdhet en del av problematiken? Vilka konfliktlinjer blir tydliga? Är jämställdhetspolitik och antidiskrimineringslagar en del av en socialdemokratisk ideologi eller ett resultat av en nyliberal agenda?

Konferensens deltagare kommer från hela världen, t.ex. från Indonesien, Ukraina, Nederländerna, Australien och Taiwan. Konferensbidragen behandlar bl.a. rysk, mexikansk, svensk, litauisk, nordisk och europeisk jämställdhetspolitik.

Keynote speakers är Judith Squires, professor vid Bristol University, Yvonne Hirdman, professor vid Stockholms universitet och Södertörns högskola, och Johanna Kantola, docent vid Helsingfors universitet.

Konferensen är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Södertörns högskola, och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Historiska institution vid Stockholms universitet.

Läs mer om konferensen: http://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/konferenser-workshops/global-gender-equality-politics-since-1960/global-gender-equality-politics-since-the-1960-s-1.123046

För ytterligare information
Eva Blomberg, professor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-674 71 11, mobil 070-650 81 88, e-post eva.blomberg@historia.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy