Skip to main content

Kan svenskarna lära danskarna om tolerans?

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 08:00 CET

Både Danmark och Sverige strävar efter en hög grad av frihet och jämlikhet för sina medborgare, men de två grannländerna har valt två vitt skilda vägar mot ett tolerant samhälle. Frågan är om vi kan lära något av varandra? Få svaret på den EU-finansierade Accept Pluralism-konferensen den 18:e februari 2013 på Stockholms universitet.

Danska och svenska politiker och samhällsdebattörer använder flitigt varandras länder som både goda och dåliga exempel på integrationspolitik och effekterna av det multikulturella samhället. Tyvärr sker det ofta utan större kunskaper om precis vad som egentligen skiljer de båda ländernas sätt att hantera integrationsfrågorna.

Vad betyder tolerans egentligen, hur uppnår man ett tolerant samhälle och när blir ett samhälle tolerant? Resultatet av tre års forskning inom EU-projektet Accept pluralism, som presenteras på denna konferens, kommer kunna ge svar på en del av de frågorna.

Fortsatta spänningar i Europa
Konferensen är ett resultat av ett stort 3-årigt forskningsprojekt ”Accept pluralism – Tolerance, Pluralism and social Cohesion: Responding to the Challenges of the 21st century in Europe” som finansierats av Europakommissionen.

Bakgrunden för forskningsprojektet är de fortsatta spänningarna mellan majoritetsbefolkning, immigranter och nationella minoriteter i Europa. Forskare från 15 länder har därför haft till uppgift att undersöka hur utvecklingen vad gäller tolerans sett ut i Europa under de senaste 20 åren, i olika länder och för olika grupper.

På denna konferens vid Stockholms universitet presenteras forskning från Sverige och Danmark som fokuserat på social tolerans inom utbildning och politik.

Läs mer om projektet och konferensen: http://www.accept-pluralism.eu/

För ytterligare information
Professor Hans Ingvar Roth, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, tfn 08-12 07 63 88, e-post hansi.roth@edu.su.se

Professor Per Mouritsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet , tfn +45 8716 5624 , e-post pm@ps.au.dk

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy