Skip to main content

Människan orsakar snabb evolution hos Östersjöfisk

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 07:00 CEST

Människan har påverkat nästan all miljö på jorden och Östersjön har drabbats särskilt hårt av giftutsläpp och övergödning de senaste decennierna. Djur som lever i starkt nedsmutsade miljöer kan antingen dö ut lokalt eller anpassa sig och överleva. I en ny naturvetenskaplig avhandling har Emma Lind, vid Stockholms universitet och Södertörns högskola, visat att storspigg under kort tid utvecklats genetiskt som svar på människans miljöpåverkan.

– Det har varit fascinerande att se hur storspiggar genomgått konvergent evolution både utanför pappersmassabruk och i starkt övergödda områden längs Sveriges och Finlands kuster.

Genom metoder inom populationsgenomik har Emma Lind klarlagt att storspiggpopulationers genetiska sammansättning är tydligt förändrade hos de som lever utanför massabruk. Dessutom är förändringen likadan, konvergent, utanför ett flertal massabruk längst Sveriges kust. Men inte bara massabruk påverkar fiskarnas genetiska sammansättning, utan även övergödning kan ha liknande, fast svagare påverkan.

Avhandlingen visar vilka DNA-sekvenser som förändrats hos fiskarna som levt i de nedsmutsade miljöerna i jämförelse med fiskar som lever i renare områden. Flera av de identifierade DNA-sekvenserna visade sig ligga i eller nära funktionella gener, anmärkningsvärt med tanke på att bara drygt en procent av spiggens totala arvsmassa består avfunktionella gener. Dessutom har en av de identifierade genetiska markörerna som tidigare upptäckts av finska forskare, visat sig vara viktiga för spiggens anpassning till sötvatten.

– Vetenskapligt sett har jag visat att människans påverkan på miljön kan resultera i snabb evolution av djurs arvsmassa som kan ha möjliggjort att djuren överlever dessa miljöer. Vi får inte tro att våra utsläpp går naturen obemärkt förbi, säger Emma Lind.

Avhandlingen titel: Genetic response to pollution in sticklebacks; natural selection in the wild

För ytterligare information
Emma Lind, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet och Institutionen för Naturvetenskap, Miljö och Teknik, Södertörns högskola, mobil 0735 72 66 73, e-post emma.e.lind@gmail.com

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy