Skip to main content

Nöjda naturvetare vid Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 15:14 CEST

Flertalet naturvetare vid Stockholms universitet är nöjda med sitt val av utbildning och upplever den som relevant för sin nuvarande yrkesverksamhet.

Detta framgår av den breda undersökning som nyligen gjorts av universitetets naturvetenskap-liga fakultet av de drygt 1000 personer som mellan 1996 och 2001 genomgått naturveten-skaplig utbildning vid fakulteten. Endast 5 % uppger att de skulle valt en annan utbildning om de fick välja på nytt.

Undersökningen omfattar också en kartläggning av naturvetarnas arbetsmarknad. Här visar det sig, att även om den största enskilda avnämaren fortfarande är universitet och högskolor så har mer än hälften av de tidigare studenterna arbete utanför universitetsvärlden. Drygt 45% har fast anställning. Detta är en ökning med 5 % sedan 1996 då den förra undersökningen genomfördes.

Drygt 80% av de svarande anser att utbildningen har relevans för deras nuvarande arbete, vilket i huvudsak är inriktat mot forskning och utredning, utveckling och planering samt undervisning.

Närmare upplysningar lämnas av studievägledare Birgitta Åkerman, tfn 08-16 40 70.

Rapporten kan beställas från Naturvetenskapliga fakultetskansliet, tfn 08-16 35 92 eller
08- 16 39 04 eller via e-post malin.stenberg@natkan.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy