Skip to main content

Ny professor

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 12:44 CET

Folke Tersman har anställts som professor i praktisk filosofi.

Hur kommer det sig att människan har utvecklat förmågan att reflektera över och fästa vikt vid moraliska överväganden? Och vad innebär det att ta ställning till moraliska frågor? Kan våra ställningstaganden underbyggas med rationella argument?

Det är dessa frågor som Folke Tersman ägnat sig åt. I sin doktorsavhandling utforskade han idén att vi kan underbygga våra värderingar genom att skapa ett logiskt sammanhang ("koherens") bland dem.

På senare år har han intresserat sig för förekomsten av oenighet i moraliska frågor, både inom och mellan kulturer. Han anser att de stora skillnaderna ger stöd för tanken att våra moraliska ställningstaganden utgör en typ av känslomässiga inställningar, och att denna tanke i sin tur passar väl ihop med en evolutionistisk förklaring av vår känslighet för moraliska överväganden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera