Skip to main content

Pressinbjudan: Peter Higgs om Higgs-bonsonen på konferens i partikelfysik

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 08:02 CEST

Den nyligen upptäckta Higgs-bosonen är i fokus på årets konferens i partikelfysik - HEP2013 - i Stockholm. Peter Higgs själv ger föreläsningen ”Ancestry of a new Boson”. I anslutning till föreläsningen arrangeras en pressträff med företrädare för de experiment som upptäckte Higgs-bosonen – mottagare av 2013 års EPS Particle Physics Prize.

Förmiddagspasset den 22 juli i Aula Magna, Stockholms universitet, kommer att domineras av den nyligen upptäckta Higgs-bosonen.

Prisutdelning kl. 9.20
Utdelning av European Physical Society’s pris för Högenergi- och partikelfysik 2013. Priset ges dels till ATLAS och CMS kollaborationerna ”För upptäckten av en Higgs-boson förutsagd av Brout-Englert-Higgs mekanismen” och dels till tre enskilda fysiker - Michel Della Negra, Peter Jenni och Tejinder Virdee ”För deras banbrytande insatser och framstående ledarksapsroller vid tillkomsten av ATLAS- och CMS experimenten.”

Prisutdelare är Peter Higgs och François Englert, teoretiker som utvecklade teorin för det som idag kallas ”Higgs-mekanismen” vilken förutsäger existensen av en Higgs-boson.

Peter Higgs presenterar kl. 10.30
Peter Higgs ger själv en presentation med titeln ”Ancestry of a New Boson”.

Pressträff kl. 13.15
I omedelbar anslutning till Peter Higgs presentation inbjuds till pressträff kring årets HEP-pris. Vid presskonferensen medverkar:
Christine Sutton,
redaktör för ”CERN Courier”, moderator.
Peter Higgs
och François Englert, prisutdelare och upphovsmän till teorin om Higgsfältet.
David Charlton
, talesperson för ATLAS experimentet.
Joseph Incandela
, talesperson för CMS experimentet.
Peter Jenni
, tidigare talesperson för ATLAS experimentet och individuell pristagare.
Tejinder Virdee
, tidigare talesperson för CMS experimentet och individuell pristagare.
Paris Sphicas
, ordförande för EPS sektion för partikelfysik.
Greg Landsberg
, fysikkoordinator i CMS experimentet.
Rolf Heuer
, CERNs generaldirektör.

Samtliga programpunkter hålls på engelska. Efter pressträffen finns svenska fysiker verksamma i fältet tillgängliga för kommentarer och intervjuer.

Program
Tid: 22 juli kl. 9-14.15
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Måndagens program

För ytterligare information och deltagande
Vi välkomnar representanter för media både till att följa prisutdelningen och föredragen i Aula Magna vid Stockholms universitet och till pressträffen som kommer att äga rum i en lokal i direkt anslutning till Aula Magna.

Vänligen anmäl intresse till Sten Hellman, professor vid Fysikum, Stockholms universitet, mobil 0703-78 44 79, e-post sten.hellman@fysik.su.se

KORT FAKTA
Om konferensen
HEP2013
Den 18-24 juli arrangeras "The 2013 European Physical Society Conference on High Energy Physics, EPSHEP 2013" i Stockholm. Ett av de stora ämnena kommer vara den nyligen upptäckta Higgs-bosonen och bland talarna märks Peter Higgs själv och Gerard t’Hooft, nobelpristagare i fysik 1999. Konferensen är ett samarrangemang mellan Stockholms universitet och KTH.

Konferensen är den största inom ämnet partikelfysik i Europa i år, och den första stora där Higgs-bosonens egenskaper är i fokus, med utgångspunkt i hela den datamängd som samlades in vid CERN:s Large Hadron Collider 2011-12. Totalt brukar deltagarantalet i denna konferensserie vara mellan 600 och 750 personer.
http://eps-hep2013.eu/

Om Higgs-bosonen
Higgs-bosonen förutsägs av den teori som ibland kallas ”Borut-Englert-Higgs mekanismen”. Denna teori förklarar hur elementarpartiklar får sin vilomassa genom att växelverka med en ny typ av fält – ”Higgs-fältet”. Den 4 juli 2012 annonserade ATLAS och CMS, de två stora experimenten vid CERNs ”Large Hadron Collider”, samtidigt upptäckten av en partikel som hade de egenskaper som förväntades av Higgs-bosonen. De tidiga resultaten var inte precisa nog för att definitivt avgöra om den nyupptäckta bosonen hade exakt de egenskaper som förväntas. Vid årets konferens kommer mer precisa resultat, som kommer att göra det möjligt att med mycket större säkerhet uttala sig om Higgs-partikelns egenskaper, att presenteras.

Om Peter Higgs
Peter Higgs är professor emeritus vid University of Edinburgh. 1964 arbetade Higgs, samtidigt med Borut och Englert, fram en teori för ”spontant symmetribrott” som kunde förklara varför utbytespartiklarna för den svaga växelverkan inte behöver vara masslösa. Peter Higgs var den förste att påpeka att en konsekvens av teorin kunde vara existensen av en massiv boson, som senare har kommit att kallas Higgs-bosonen.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy