Skip to main content

Pressinbjudan: Specialpedagogikens dag 15 mars - Tema språkstörning

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2017 14:32 CET

På Specialpedagogikens dag samlas över 1000 speciallärare, specialpedagoger, lärare och logopeder från hela Sverige i Aula Magna, Stockholms universitet, för att ta del av aktuell forskning inom området språkstörning.

Journalister är välkomna att boka separata intervjuer med forskarna.
Anmälan och praktiska frågor till: Frida Hager, Specialpedagogiska institutionen: 072-147 21 91, frida.hager@specped.su.se

Tid: Onsdag den 15 mars kl 08.00-16.10.

Plats: Stockholms universitet, Aula Magna.

Se hela programmet här.

Forskare som deltar:

Julie Dockrell, professor vid Institute of Education, University College London
Julie Dockrell har under lång tid varit central i den brittiska forskningen om språkstörning och dess effekter på skolsituation, psykosocialt mående och utveckling. I nyare studier har hon också intresserat sig för ljudmiljöns påverkan på lärande. Hennes studier har betytt mycket för utformningen av logopediska och pedagogiska insatser vid språkstörning och kan tjäna som inspiration för liknande utvärderingar i Sverige.
Julie föreläser under rubriken: Language support in the classroom: Why do we need it and what should it look like?

Lisen Kjellmer, lektor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
Lisen har tjugo års erfarenhet av arbete med barn som har språksvårigheter, senast som logoped vid utredningar av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hennes forskning handlar om utvecklingen av språkliga och kommunikativa färdigheter hos barn som har autismspektrumtillstånd.
Lisen föreläser om: Språkliga profiler hos barn med autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning.

Christian Waldmann, docent vid Linnéuniversitetet
Christian är docent i nordiska språk och universitetslektor i svenska språket. Han forskar bland annat om språkutveckling, språkutvecklande undervisning och samband mellan språklig förmåga och skrivande.
Christians föreläsning har rubriken: Språkutvecklande undervisning: lärmiljöer, lärtillfällen och interaktioner.

Ulrika Ådén, professor vid Karolinska Institutet
Ulrika är barnläkare och har studerat utvecklingen hos för tidigt födda barn, särskilt hjärnans utveckling, olika konsekvenser som kan uppstå och vad som kan skydda det lilla barnet.
Ulrika föreläser under rubriken: Från kuvös till skola. Hjärnans utveckling hos för tidigt födda barn.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera