Skip to main content

Skadestånd kan preskriberas innan skada uppkommit

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 16:31 CEST

Agneta Paulsson
agneta.paulsson@eks.su.se
Tel: 08-16 22 56
Mobil: 070-696 65 15
Fax: 08-15 36 93

En ganska vanlig uppfattning är att den person som fått en skada som vållats av en annan, ska få ersättning av den skadeståndsskyldige.

Det är också känt att en person kan anses ha rätt till ersättning, men att det kan preskriberas eftersom kravet inte gjorts gällande i rätt tid. Vad som är mindre känt är att ett skadestånd kan preskriberas innan den berättigade känner till att han/hon har en fordran på skadestånd, ja skadeståndet kan ha preskriberats innan skada uppkommit överhuvudtaget.

Det exempel som är utgångspunkt för Herbert Jacobsons nyligen framlagda avhandling ”Preskriptionens funktioner. Fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning” är att en person som till exempel inhalerar asbestfibrer kan få en cancer på grund av dessa fibrer. En sådan cancer kan ta lång tid att utvecklas och i avhandlingens hypotetiska exempel uppträder den första cancercellen först efter 12 eller 15 år. Eftersom preskriptionstiden börjar löpa vid den skadegörande handlingen, det vill säga tidpunkten för inhaleringen, och därefter löper i 10 år kan fordringen ha preskriberats innan den första cancercellen har uppstått.

Avhandlingen rör också relationen mellan reglerna och de beteenden som är underkastade reglering. Man kan ställa sig frågan om en person kan anses ha en rättighet, om denne inte vet att rättigheten finns? I centrum står betydelsen av att en person har kunskap, dels om regelverket och dels om de verkliga förutsättningarna. Denna fråga är i grunden också en fråga om betydelsen av det juridiska språket.

Herbert Jacobson är jur. kand. och verksam som forskare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Herbert Jacobson nås på tel 08-19 01 41 eller e-post:herbert.jacobson@juridicum.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.