Skip to main content

Smältvatten från Sydamerika ändrade havscirkulation och klimat

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 11:02 CET

Ny forskning visar att tappningen av gigantiska smältvattensjöar i södra Sydamerika under den senaste inlandisavsmältningen ändrade havscirkulationen. Studien kan ha betydelse för framtida klimatmodeller. En internationell grupp med forskare från Sverige och Storbritannien publicerade nyligen resultaten i tidskriften Nature Scientific Reports.

Idag råder en osäkerhet om hur smältande inlandsisar i Antarktis och Grönland kommer att påverka havscirkulationen. Tidigare forskning har visat att tappningen av stora smältvattensjöar på det norra halvklotet har haft stark påverkan på det regionala och kanske även det globala klimatet. Rönen som nu presenteras är de första som visar att dessa processer också verkade vid den södra hemisfären. Resultaten fyller i kunskap om hur havet reagerar på stora utsläpp av smältvattnet, och kan hjälpa till att förstå vilka klimateffekter en stor avsmältning nutida isfält kan medföra.

De stora issjöarna fanns i Chile och Argentina och dränerades på smältvatten flera gånger för 13 000 till 8 000 år sedan. Den retirerande inlandsisen formade en damm som fångade och höll vattnet tillbaka. När isen krympte tappades vattnet snabbt, vilket ledde till stora regionala förändringar.

– Den största issjötappningen förflyttade vattenmassor motsvarandes det som krävs för att fylla Vänern tre gånger om. Runt 400 km3 smältvatten från inlandsisen spilldes ut i Stilla havet, vilket hade en betydande påverkan på havscirkulationen och det regionala klimatet. Det kalla sötvattnet lade sig förmodligen ovanpå det tyngre saltvattnet och kunde på så sätt spridas, säger Krister Jansson vid Stockholms universitet, ansvarig för projektets fjärranalysdel.

Genom numeriska modelleringar med en kopplad modell för atmosfär- och havscirkulation visar studien att tappningen av dessa smältvattensjöar hade en påverkan på hela södra Sydamerika. Förändringarna ledde till mindre vinternederbörd och kallare havs- och lufttemperaturer i området kring Kap Horn, med effekter så långt österut som Falklandsöarna.

Om forskningen:
Artikeln ”Catastrophic failure of South American ice age dam changed Pacific Ocean circulation and climate” är publicerad i Nature Scientific Reports 16 februari 2016. Studien leds av Aberystwyth University, i samarbete med Stockholms universitet. Forskningen finansieras genom medel från Vetenskapsrådet och Natural Environment Research Council.

För ytterligare information:
Krister Jansson, docent vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Tfn: 08 674 71 58 E-post: krister.jansson@natgeo.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy