Skip to main content

Stor satsning på barn, migration och integration

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 08:29 CEST

Stockholms universitet planerar att satsa 15 miljoner kronor på en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.

– Frågan om hur våra nyanlända, och inte minst barnen, bäst ska kunna integreras i vårt samhälle är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Med den här satsningen vill Stockholms universitet ta sitt ansvar och bidra där vi kan: inom forskning, utbildning och samverkan, säger rektor Astrid Söderbergh Widding vid Stockholms universitet.

Universitetets satsning ska öka kunskapen om och fördjupa förståelsen för följderna av de snabba förändringarna i samhällsutvecklingen. Det handlar om de senaste årens historiska ökning av människor – inte minst barn – som söker skydd i Europa och de helt nya krav som ställs på Sveriges förmåga att ta emot dessa barn och unga som söker skydd. Forskningsbehovet är stort och angeläget och Stockholms universitets humanvetenskapliga område (humaniora, juridik och samhällsvetenskap) bidrar redan nu med forskning och utbildning om exempelvis barns utsatthet och rättigheter, transnationalitet och migration.

Många samhällsfrågor som rör barn, migration och integration hanteras utifrån kunskap och erfarenheter från olika områden, därför präglar kunskapsutbyte mellan olika vetenskapliga fält och discipliner universitetets forskningssatsning. Tanken är också att utveckla mötesplatser för frågor om barn, migration och integration, där exempelvis relevanta myndigheter och organisationer kan möta universitetets forskning och knyta kontakter med universitetet och varandra.

Forskningssatsningen kring barn, migration och integration är fakultetsöverskridande men koordineras av Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Arbetet har redan påbörjats och flera forskartjänster utlyses till hösten. Under 2017 och 2018 är ett antal evenemang som workshops och seminarier inplanerade. En slutkonferens och en publikation planeras till början av 2019.

Kontakt:

Karin Helander, vicerektor för Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet

karin.helander@su.se, 08-16 14 34, 0734-61 11 76.

Pernilla Leviner, forskare vid Juridiska institutionen och Barnrättscentrum vid Stockholms universitet

pernilla.leviner@juridicum.su.se, 08-16 32 89.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.