Skip to main content

Vinst i vård gör liten skillnad för personalens arbetsvillkor

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 07:00 CEST

På bilden: Niklas Hansen Foto: Henrik Dunér

Sjukvården privatiseras alltmer. Syftet har varit att effektivisera och höja vårdens kvalitet. Forskning visar att personalens välbefinnande går hand i hand med kvaliteten i vården. Trots det finns väldigt lite forskning gjord på vilka konsekvenser privatisering får för personalen och deras förutsättningar att göra ett bra jobb. Ny forskning från Stockholms universitet undersöker personalens arbetsvillkor, hälsa i arbetet och arbetsrelaterade attityder.

Niklas Hansen vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har jämfört ett privat, ett bolagiserat och ett förvaltningsdrivet akutsjukhus. Enligt Hansen finns det fler likheter än olikheter mellan driftsformerna vad gäller personalens upplevda hälsa och resurser i arbetet rent generellt.

- Att verksamheterna liknar varandra är en följd av den nya offentliga styrning, New Public Management, som införts i den offentliga sektorn. Den syftar ju till att efterlikna den privata och marknadsstyrda organisationen, säger Niklas Hansen.

Avhandlingen visar dock att det finns skillnader i hälsa hos personalen i privat respektive offentligt. Nivåerna av utbrändhet hos sjuksköterskor var något högre i det privata sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna. För uppkomsten av cynism respektive arbetstrivsel spelade upplevd arbetsbelastning, rollkonflikt och bristande målklarhet en större roll på det privata eller det bolagiserade sjukhuset. Att dessa arbetsvillkor hade en starkare koppling med cynism och arbetstrivsel skulle kunna ses som uttryck för skillnader i ledarskap, organisationskultur, incitamentssystem och personalens förväntningar i de olika driftsformerna, men är en fråga som behöver utforskas vidare.

- Vid privatisering blev dessutom vårdpersonalens förutsättningar för ett bra arbete mer standardiserat, där såväl grupper med goda förutsättningar fick det sämre, samtidigt som grupper med svaga förutsättningar fick det bättre. Dessutom ökade risken för den redan statussvaga yrkesgruppen undersköterskor att tillhöra den grupp med sämst förutsättningar för ett bra arbetsutförande, vilket i sig är en grogrund för ohälsa och sämre prestationer, säger Niklas Hansen.  

Studien bygger på enkätundersökningar som gick ut till samtlig personal på tre akutsjukhus i Stockholmsregionen med olika driftsformer (förvaltningsdrivet, bolagiserat och privatiserat) och som genomfördes 1998 och 2001/2002 och ingår i avhandlingen ”Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård: Implikationer för personalens attityder och hälsa”.

Niklas Hansen disputerar den 9 maj kl.10.00 på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8.

Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-102413

Ytterligare information
Niklas Hansen, Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn: 070-7456885, e-post: niklas.hansen@psychology.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.