Skip to main content

​Subtopia är en Kulturkompis!

Nyhet   •   Okt 25, 2016 15:26 CEST

Subtopia är en kulturkompis!

Kulturkompis ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans – konsert, bio, museum eller liknande och Subtopia är stolt över att precis ha blivit en Kulturkompis. Subtopia bjuder in till cirkusföreställningar för Kulturkompisgrupperna och extra passande har Subtopia premiär av Wounded Animals med Angela Wand den 1 november på scenen Hangaren Subtopia i Alby, Botkyrka.

”Det är vår första föreställning sen vi gick med i Kulturkompis. Kulturkompisbiljetterna gick åt väldigt snabbt så vi bestämde oss för att frigöra ännu fler platser eftersom vi tycker att dehär är en så bra grej!” säger Elin Borrie, tf kommunikationschef

Projektet Kulturkompis är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet. Konst och kultur är vårt universella språk. Genom gemensamma kulturupplevelser kan spännande möten, samtal och relationer uppstå och man möts i ett sammanhang som alla kan dela.

Kulturkompisgrupper går gratis på olika kulturaktiviteter och Subtopia dedicerar ett visst antal platser för just dessa biljetter till varje föreställning på Hangaren Subtopia. Efter kulturaktiviteten har gruppen ”Eftersnack på svenska” där man samtalar kring tre korta frågor om vad som upplevts. Kriterierna för att ta del av Kulturkompispaketet måste man vara en grupp på fyra personer (minst halva gruppen skall vara nyanlända/asylsökande).

Facebook.com/kulturkompis

http://www.kulturkompis.nu/stockholm/

www.subtopia.se

__________________________________________________________________

English:

Subtopia is now a Kulturkompis (Culture buddy)!

Kulturkompis (Culture buddy) – Make Friends Through Culture gives newcomers and established Swedes the opportunity to enjoy cultural activities together like concerts, cinemas, museums and shows. Subtopia is proud to join Kulturkompis!

Subtopia invites Kulturkompis-groups to contemporary circus shows that we present. The next show is Wounded Animals with Angela Wand in november at the venue Hangaren Subtopia in Alby, Botkyrka.

”It´s our first performance since we joined Kulturkompis and the Kulturkompis-tickets run out fast so Subtopia decided to free more tickets for Kulturkompis to celebrate this very good initiative that we want to support” 
Elin Borrie, Head of Marketing

The project is part of Studieförbundet Bildas work with newcomers/asylum seekers where the assignment is to contribute to meaningful activities that strengthens the knowledge in the Swedish language, the Swedish community and promotes participation in the social life. Art and culture is our universal language.

Kulturkompis groups can free of charge attend cultural activities in their home town. After the activity the group has a "Summary in Swedish" where you discuss three short matters about what they have experienced. To take part of the Kulturkompis package you need to be four people (at least half the group should be newcomers/asylum seekers).

Facebook.com/kulturkompis

http://www.kulturkompis.nu/stockholm/

www.subtopia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.