Skip to main content

Boverket förslår att loggböcker tas fram och används för vissa byggnadstyper

Nyhet   •   Dec 22, 2015 14:17 CET

Boverket presenterar i rapporten ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation – En så kallad loggbok” sitt förslag avseende ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk.

I förslaget finns inget krav på kemiskt innehåll i produkterna, utan loggboken är en ren informationssammanställning. Boverket hoppas att dokumentationskravet i sig ska skapa incitament för att bättre byggprodukter och byggmaterial väljs.

Enligt förslaget ska en loggbok tas fram och användas för vissa byggnadsverk. De byggnadsverk som berörs i ett första skede är nybyggnation av större flerbostadshus, kontor och anläggningar samt nybyggnad av skolor, förskolor och vårdbyggnader. Det är byggherren som ska ansvara för att en loggbok utförs och kan själv välja vilket loggbokssystem som ska användas, bara vissa grundläggande krav uppfylls.

Boverket vill att loggboken ska uppdateras varje gång en lov- eller anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen vidtas, vidare ges förslag på en lägsta nivå gällande innehåll i en loggbok.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.