Skip to main content

Förändring av kriterium för C+ i SundaHus-bedömningar

Nyhet   •   Dec 03, 2015 10:30 CET

Under början av 2016 kommer SundaHus kriterium för C+ att justeras för att införa ett riskperspektiv kring hanteringen av monomerer som är utfasningsämnen vid tillverkningsprocesser. För bedömning av riskbilden kommer restmonomerhalten fungera som en indikator av exponeringsrisken för personal som hanterar polymererna för tillverkning av produkter. I detta nya kriterium kommer restmonomerhalten att direkt relateras till risk för exponering mot de utpekade monomerer, vilket innebär att en låg restmonomerer halt efter polymerisationen kommer att kopplas samma med en lägre risk för en negativ påverkan på hälsa i de efterkommande stegen.

Om restmonomerhalten i polymergranulat ligger under maxgränsen i tabellen och polymerleverantören kan uppvisa ett intyg om detta, har produkter med deras granulat en möjlighet att få en B-bedömning istället för C+.

Följande maxgränser kommer att tillämpas för restmonomerhalter í följande polymergranulat:

MonomererMaxgräns (ppm)Exempel på relevanta polymerer
Akrylnitril15ABS, PC/ABS, ASA
Butadien2ABS, PC/ABS, ASA, SBS
Propylenoxid5MS-polymer

Kravet blir att underleverantörer av polymergranulat gör kontroller på restmonomerhalterna, fyller i producentintyg om restmonomerhalten i polymerer samt skickar in emissionsrapporter från mätningarna till SundaHus som verifikat för kontrollen. Emissionsrapporterna ska skrivas under av ansvarig chef. Intygen blir giltiga i 3 år och gäller för samtliga produktbedömningar med polymergranulatet i fråga.

Fördelarna med förslaget att använda restmonomerhalten som indikator för säkerheten i tillverkningsskedet är följande:

  • Indikatorn restmonomerhalten är konkret och mätbar (kan kontrolleras av leverantörer som köper plast/gummi‐granulat till sina produkter)
  • Kravet skulle uppmuntra leverantörer av plast/gummi‐produkter att ställa krav på sina underleverantörer,
  • Incitament för plast/gummi‐underleverantörer att skärpa kontrollen och därmed säkerheten kring sina tillverkningsprocesser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.