Skip to main content

Kemikalieinspektionen efterlyser bättre kunskap om allergiframkallande ämnen i färg

Nyhet   •   Feb 25, 2016 10:29 CET

Tillsyn av storsäljande inomhusfärger har genomförts av KemI på grund av rapporter om att yrkesmålare drabbas av allergier. Dessa vattenbaserade färger innehåller konserveringsmedel som är allergiframkallande. De flesta produkter var rätt märkta enligt de lagstiftade reglerna men 3 av 13 färger innehöll halter av allergiframkallande ämnen som inte stämde överens med vad företagen angett i sin dokumentation. KemI trycker på vikten av att målarna skyddar sig från exponering mot färgerna för att minska risken för att drabbas av allergier. Läs KemIs tillsynsrapport.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy