Skip to main content

Taggar

SundaHus deklarationsmall

SundaHus deklarationsmall

Nyheter   •   Dec 19, 2017 11:33 CET

För att göra det ännu enklare för leverantörer att få sina produkter bedömda i SundaHus finns det nu en ny deklarationsmall för produkter. Mallen används för att redovisa miljö- och annan produktinformation och den utgör en bra grund för miljöbedömning av varor för olika ändamål. Dokumentet kan fyllas i på svenska eller engelska och hämtas på vår webbplats.

Ny krav om att anmäla nanomaterial till Kemikalieinspektionen

Nyheter   •   Dec 13, 2017 16:15 CET

Efter 1 januari kommer det finnas krav för företag i Sverige att anmäla innehåll av nanomaterial i produkter (enbart avsiktligt tillsatt nanomaterial). Syftet med detta är för att förstå omfattningen av användningen av nanomaterial samt för att samla underlag för framtida åtgärder (t.ex. ny lagstiftning).

Över hälften av byggherrar/fastighetsägare arbetar med något miljöcertifieringssystem idag

Nyheter   •   Nov 28, 2017 09:36 CET

En ny undersökning av Sverige Bygger visar att ​55,8 % av byggherrar/fastighetsägare arbetar med något miljöcertifieringssystem idag. Det segment som sammantaget kan svara upp mot byggherrarnas stora intresse för hållbart/miljömärkt byggande är i första hand leverantörerna.

Träffa oss på Smarta Städer och Ekobygg

Träffa oss på Smarta Städer och Ekobygg

Nyheter   •   Nov 22, 2017 09:53 CET

SundaHus kommer att tala på konferensen Smarta Städer. Kom och lyssna när vi berättar mera om EU-projektet BAMB på torsdag kl 11:45. Dessutom finns vi på plats under båda dagarna i vår monter B:33. Smarta städer är en branschöverskridande mässa för framtidens smarta och hållbara stad.

Problemet med telefonväxeln är nu löst

Nyheter   •   Nov 06, 2017 11:03 CET

Under en period har vi haft problem med att vår telefonväxel inte kunnat koppla telefonsamtal till kemister när man har ringt numret 013-21 40 90. Problemet är nu löst och det går bra att välja att bli kopplad till kemister när man ringer numret 013-21 40 90.

Tekniska problem med vår telefonväxel

Nyheter   •   Nov 01, 2017 14:19 CET

För tillfället har vi tekniska problem med vår telefonväxel som gör att det inte går att koppla telefonsamtal till kemister när man har ringt numret 013-21 40 90. Söker ni kemister går det bra att ringa på direktnumret för någon av kemisterna .

Nya priser för bedömningsbeställningar

Nyheter   •   Okt 27, 2017 09:16 CEST

Den 1 november förändras priserna för bedömningsbeställningar i SundaHus. Den nya prislistan blir som följande: Standardbeställningar (15 arbetsdagar): 1200 kr/st Expressbeställningar (3 arbetsdagar): 2400 kr/st Ombedömning (15 arbetsdagar): 1200 kr/st Ombedömning (3 arbetsdagar): 2400 kr

Nu släpps BREEAM-SE 2017

Nyheter   •   Okt 27, 2017 08:37 CEST

Sweden Green Building Council släpper nu en ny version av manualen för BREEAM-SE. Den nya manualen, BREEAM-SE New Construction 2017, kommer att ersätta den befintliga BREEAM-SE 2013. Några nyheter med BREEAM-SE 2017 är att det nu går att certifiera bl.a. skolor, förskolor och bostäder, att det finns krav om hormonstörande- och riskminskningsämnen och om farliga ämnen i installationsvaror.

EU:s medlemsländer har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jul 05, 2017 08:52 CEST

En majoritet av EU:s medlemsländer har nu godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade dock nej till förslaget eftersom man är rädd för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

EU-observatoriet för nanomaterial är lanserat

Nyheter   •   Jun 16, 2017 09:00 CEST

ECHA har publiserat en ny websida som ger tillgång till information om nanomaterial på den europeiska marknaden. Websidan är tillgänglig på 23 språk och vänder sig till både allmänhet och industri. Det här är det första skedet av Europeiska Unionens Observatorium för Nanomaterial (EUON).

Boverket står fast vid loggboksförslag i ny konsekvensutredning

Nyheter   •   Maj 04, 2017 09:35 CEST

​I rapporten slår Boverket fast att de negativa ekonomiska effekterna från ett dokumentationssystem på bo-stadsbyggandet troligtvis är små .Vidare säger rapporten att fördelarna av ett dokumentationssystem främst kommer att tillfalla samhället i form av en bättre folkhälsa och bättre förutsättningar att minska miljöpåverkan och att hushålla med naturresurser.

SundaHus växer och söker miljökonsult/kundansvarig till marknadsavdelningen

SundaHus växer och söker miljökonsult/kundansvarig till marknadsavdelningen

Nyheter   •   Maj 02, 2017 06:00 CEST

SundaHus fortsätter att växa och vi söker en miljökonsult/kundansvarig för tillsvidareanställning på heltid till vårt kontor i Mjärdevi Center, Linköping.

Dags för anmälan till vårens utbildningar för leverantörer och producenter av byggvaror

Nyheter   •   Apr 11, 2017 11:55 CEST

SundaHus erbjuder heldagsutbildningar för leverantörer och producenter av byggvaror. För mer information, datum och program se vår hemsida.

Miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020

Nyheter   •   Mar 31, 2017 09:32 CEST

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmål giftfri miljö slår Kemikalieinspektionen fast att målet inte är nått och inte heller kommer att nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Halterna av en del kända miljögifter minskar efter att ämnena har förbjudits, medan andra ämnen, som högfluorerade ämnen, samtidigt ökar.

Polycarbonate plastic will soon get stricter assessments in SundaHus

Nyheter   •   Mar 20, 2017 15:11 CET

Since the monomer bisphenol A, which is used to manufacture polycarbonate plastic, is now classified as a phase-out substance (classified as toxic to reproduction), products with significant amounts of polycarbonate plastic are soon going to get a "C +" - assessment in SundaHus Material Data. This change is expected to occur within the next 1-3 months.

New criteria for PVC to be released soon

Nyheter   •   Mar 20, 2017 15:07 CET

The purpose of our new criteria is to open up the possibility for a risk perspective in SundaHus-assessments of PVC products. In the SundaHus current criteria, there are requirements on the residual monomer content for polymers built up of the phase out substances. In addition to this we plan to introduce corresponding criteria for processes associated with the manufacture of PVC.

Färg och lim med allergiframkallande konserveringsmedel ibland felmärkta

Nyheter   •   Mar 13, 2017 10:32 CET

I en nyligen utförd Kemikalieinspektion-tillsynsprojekt visade det sig att inte alla färg- och lim-produkter innehållande allergiframkallande konserveringsmedel var korrekt märkta. Det är viktigt att färg och lim med allergiframkallande ämnen har rätt klassificering och märkning så att yrkesmålare använder rätt skyddsutrustning och på så sätt kan minska risken för allergier.

Polykarbonatplast får snart en strängare bedömning i SundaHus

Nyheter   •   Mar 02, 2017 15:34 CET

Eftersom ämnet bisfenol A, som används för tillverkning av polykarbonatplast, numera klassificeras som ett utfasningsämne (den klassificeras som reproduktionsstörande) så kommer produkter med väsentliga mängder polykarbonatplast att få en ”C+”-bedömning i SundaHus Miljödata.

Snart lanserar vi nya kriterier för PVC

Nyheter   •   Mar 02, 2017 12:00 CET

I SundaHus nuvarande kriterier finns det krav om restmonomerhalten av utfasningsämnena akrylnitril, butadien och propylenoxid i plast och gummi. Som tillägg till detta inför vi motsvarande kriterier för tillverkningsprocesser kopplad till PVC. De nya kriterierna för PVC har varit ute på remiss och vi har fått mestadels positiv återkoppling.

ByggDialog ställer ambitiösa krav på emissioner

Nyheter   •   Mar 02, 2017 10:25 CET

Som ett led i att nå sina interna miljömål, och för att hjälpa sina kunder ytterligare, har ByggDialog tecknat ett avtal med SundaHus som möjliggör miljömedvetna val av produkter i byggnaderna. Genom ett systematiskt arbetssätt kommer Byggdialog att kunna välja material och produkter som har minimal negativ hälso- eller miljömässig påverkan och kan på så sätt bidra till ett mer hållbart byggande.