Skip to main content

Taggar

EU ställer högre krav på innehåll av fosfor i maskindiskmedel

Nyheter   •   Mar 01, 2017 11:22 CET

Efter den 1 januari 2017 ställs det högre krav på innehållet i maskindiskmedel för hela EU. Maskindiskmedel som innehåller mer än 0,3 viktprocent fosfor per disk inte säljas till konsumenter i EU.

Fyra ftalater erkänns som hormonstörande för människa inom EU

Nyheter   •   Feb 27, 2017 10:42 CET

Ftalatmjukgörarna DEHP, DBP, DIBP och BBP har förts upp som hormonstörande för människa i REACH kandidatförteckningen. Det är första gången några ämnen har tillskrivits dessa egenskaper inom ramen för REACH och det innebär att det i framtiden kan bli svårare för producenter i EU att få tillstånd att använda dessa fyra ämnen i sina produkter.

Visualisering av rättigheter i projekt

Visualisering av rättigheter i projekt

Nyheter   •   Feb 07, 2017 15:32 CET

För att ge projektledare och miljösamordnare en överblick av projektdeltagarnas rättigheter i olika projekt lanserar SundaHus en ny funktion som möjliggör för projektledare att se vem som har registrerings- och granskningsrättigheter i projekten. Den nya funktionaliteten kommer att bidra till effektivare styrning och uppföljning.

Synpunkter angående remissförslaget för PVC

Nyheter   •   Feb 03, 2017 10:43 CET

Nu kan ni läsa en sammanställning av de remissvar från användare, experter och materialleverantörer angående remissförslaget för PVC samt de svar som SundaHus har angett för det.

Tillverkare och importörer skyldiga att informera om biocider i varor

Nyheter   •   Feb 02, 2017 16:35 CET

Tillverkare och importörer är skyldiga att informera konsumenter om varorna är biocidbehandlade. De bär ansvar för att varorna är behandlade med ett verksamt ämne som är tillåtet inom EU, enligt EU:s biocidförordning. Det gäller både varor som tillverkas inom EU och varor som importeras för försäljning inom EU. Reglerna gäller från och med den 1 mars 2017.

Konstgräs sprider mer mikroplast än förväntat

Nyheter   •   Jan 20, 2017 11:26 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har funnit i sin kartläggning att gummigranulat från konstgräsplaner är den näst största källan till spridning av mikroplaster (efter väg- och däckslitage). Konstgräsplaner inom fotbollen blir allt vanligare och IVL uppskattar att varje fotbollsplan blir av med omkring tre till fem ton granulat årligen, framförallt vid snöskottning.

Bisfenol A numera på ECHAs kandidatförteckning

Nyheter   •   Jan 13, 2017 08:14 CET

Ämnet bisfenol A, som används för tillverkning av epoxibindemedel och polykarbonatplast, har lagts till på kemikaliemyndigheten ECHAs kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Detta innebär bl.a. att företag som säljer produkter innehållande 0,l % eller mer av bisfenol A är skyldiga att lämna information om detta till konsumenter som begär det.

Remiss för BREEAM-SE 2017 ute nu

Nyheter   •   Dec 20, 2016 08:18 CET

Nu finns det möjlighet att lämna in synpunkter till SGBC om de förslag som tagits fram för BREEAM-SE 2017. Manualen för BREEAM-SE ska uppdateras i enlighet med BRE:s nya manual, BREEAM International New Construction 2016 (NC 2016). Läs mer på SGBCs webbplats.

Hormonstörande ämnen utgör ett hot mot världshälsan

Nyheter   •   Dec 14, 2016 10:00 CET

I ett internationellt upprop skriver hundratalet forskare att Europa och världssamfundet nu måste agera mot hormonstörande ämnen. De menar också att precis som debatten om klimatförändringar har debatten om denna fråga lidit av förvrängningar av bevisen.

Förbjudna kemikalier hittade i elektriska lågprisprodukter

Nyheter   •   Dec 13, 2016 11:27 CET

Vid stickprovskontroller genomförda av Kemikalieinspektionen under 2016 hittades förbjudna kemikalier i 38 % av de elektriska lågprisprodukterna. Bland varorna som analyserades finns bl.a. hörlurar, cykellampor och USB-kontakter. Totalt kontrollerades 154 elektriska och elektroniska produkter från 84 företag.

Stora skillnader mellan EU-länders tolkning av biocidregler

Nyheter   •   Dec 13, 2016 08:16 CET

En ny studie från Kemikalieinspektionen visar att europeiska länder gör olika bedömningar av var gränsen går mellan biocidprodukter och biocidbehandlade varor. Resultaten visar också att många varor som marknadsförs på den europeiska marknaden som t.ex. ”antibakteriella” eller ”luktfria” saknar information om vilka kemiska ämnen de är behandlade med.

Remiss om nytt kriterium för bedömning av PVC

Nyheter   •   Dec 01, 2016 16:57 CET

I SundaHus nuvarande kriterier finns det krav om restmonomerhalten av utfasningsämnena akrylnitril, butadien och propylenoxid i plast och gummi. Som tillägg till detta föreslår vi motsvarande kriterier för tillverkningsprocesser kopplad till PVC. Syftet med vårt nya förslag är att öppna upp för möjligheten att ha ett riskperspektiv i SundaHus-bedömningar av PVC-produkter.

Träffa SundaHus på Forum för Giftfri Miljö

Nyheter   •   Nov 16, 2016 16:45 CET

Kemikalieinspektionens konferens Forum för Giftfri Miljö handlar i år om hur framtidens hållbara och giftfria material, produkter och varor skapas. SundaHus är inbjudna som utställare för att berätta om EU-projeketet BAMB. Hoppas att vi ses. Välkomna!

Global överenskommelse om minskad användning av HFC-föreningar

Nyheter   •   Nov 04, 2016 10:17 CET

Vid den 28:e partskonferensen för Montrealprotokollet i Kigali i Rwanda den 15:e oktober 2016 fattades beslut om en global reglering av produktion och förbrukning av HFC-föreningar, som är kraftiga växthusgaser.

Webbplats med info om kemikalier utvecklas för konsumenter

Nyheter   •   Okt 26, 2016 17:09 CEST

Kemikaliemyndigheten ECHA avser utveckla en webbplats där konsumenter kan få information om kemikalier som vi kommer i kontakt med dagligen. Tyck till om hur ni vill att den utvecklas.

Lansering av SundaHus-kriterier 6.1.1 införd

Nyheter   •   Okt 12, 2016 08:23 CEST

Efter lanseringen av SundaHus-kriterier 6.1, upptäckte vi att beräkningarna i kriteriet för miljöfarlighet, långtidseffekter, kronisk giftigt i vattenmiljön behövde justeras. Denna ändring har nu implementerats i bedömningarna och det är SundaHus-kriteriet 6.1.1 som gäller framöver.

Justering av SundaHus-kriterier för miljöfarlighet kommer att införas inom kort

Nyheter   •   Okt 04, 2016 09:44 CEST

Efter lanseringen av SundaHus-kriterier 6.1, har vi upptäckt att beräkningarna i kriteriet för miljöfarlighet, långtidseffekter, kronisk giftigt i vattenmiljön behöver justeras. Denna ändring kommer att implementeras inom kort, vilket innebär att en del produkter som idag har C- (t.ex. en del elektronik-produkter) kommer att få en annan bedömning (i många fall B) när korrigeringen ägt rum.

Godkännande för Roundup återkallas av Kemikalieinspektionen

Nyheter   •   Sep 30, 2016 07:25 CEST

Kemikalieinspektionen återkallar godkännande för växtskyddsprodukter innehållande ämnet glyfosfat till följd av EU-kommissionens beslut om att inte längre tillåta talgamin i produkter med glyfosfat. Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige.

Systemuppdatering fredag 30 sept tom måndag 3 okt

Systemuppdatering fredag 30 sept tom måndag 3 okt

Nyheter   •   Sep 28, 2016 15:00 CEST

​På måndag, 2016-10-03, kommer vi att lansera SundaHus Miljödatas nya bedömningskriterier. Detta innebär bland annat att vi kommer att bedöma om de över 35.000 unika produkter som finns i vårt system. För att vi ska kunna göra det på ett säkert och effektivt sätt måste vi tyvärr stänga tillgången till systemet via vår webbplats från fredag 2016-09-30 16:00 till måndag 2016-10-03 06:00.

SundaHus lanserar nya kriterier 6.1

Nyheter   •   Sep 27, 2016 15:51 CEST

Vi på SundaHus är stolta och glada över att berätta att vi nu lanserar våra nya bedömningskriterier (6.1). De nya kriterierna innebär framförallt ännu tydligare anpassning till lagstiftningen om klassificering och märkning av kemiska ämnen och blandningar (CLP-förordningen) inkl. skärpt klassificering av formaldehyd samt utvecklade kriterier för bedömningar av tillverkningsskedet.