Skip to main content

Taggar

Remiss för BREEAM-SE 2017 ute nu

Nyheter   •   Dec 20, 2016 08:18 CET

Nu finns det möjlighet att lämna in synpunkter till SGBC om de förslag som tagits fram för BREEAM-SE 2017. Manualen för BREEAM-SE ska uppdateras i enlighet med BRE:s nya manual, BREEAM International New Construction 2016 (NC 2016). Läs mer på SGBCs webbplats.

Hormonstörande ämnen utgör ett hot mot världshälsan

Nyheter   •   Dec 14, 2016 10:00 CET

I ett internationellt upprop skriver hundratalet forskare att Europa och världssamfundet nu måste agera mot hormonstörande ämnen. De menar också att precis som debatten om klimatförändringar har debatten om denna fråga lidit av förvrängningar av bevisen.

Förbjudna kemikalier hittade i elektriska lågprisprodukter

Nyheter   •   Dec 13, 2016 11:27 CET

Vid stickprovskontroller genomförda av Kemikalieinspektionen under 2016 hittades förbjudna kemikalier i 38 % av de elektriska lågprisprodukterna. Bland varorna som analyserades finns bl.a. hörlurar, cykellampor och USB-kontakter. Totalt kontrollerades 154 elektriska och elektroniska produkter från 84 företag.

Stora skillnader mellan EU-länders tolkning av biocidregler

Nyheter   •   Dec 13, 2016 08:16 CET

En ny studie från Kemikalieinspektionen visar att europeiska länder gör olika bedömningar av var gränsen går mellan biocidprodukter och biocidbehandlade varor. Resultaten visar också att många varor som marknadsförs på den europeiska marknaden som t.ex. ”antibakteriella” eller ”luktfria” saknar information om vilka kemiska ämnen de är behandlade med.

Remiss om nytt kriterium för bedömning av PVC

Nyheter   •   Dec 01, 2016 16:57 CET

I SundaHus nuvarande kriterier finns det krav om restmonomerhalten av utfasningsämnena akrylnitril, butadien och propylenoxid i plast och gummi. Som tillägg till detta föreslår vi motsvarande kriterier för tillverkningsprocesser kopplad till PVC. Syftet med vårt nya förslag är att öppna upp för möjligheten att ha ett riskperspektiv i SundaHus-bedömningar av PVC-produkter.

Träffa SundaHus på Forum för Giftfri Miljö

Nyheter   •   Nov 16, 2016 16:45 CET

Kemikalieinspektionens konferens Forum för Giftfri Miljö handlar i år om hur framtidens hållbara och giftfria material, produkter och varor skapas. SundaHus är inbjudna som utställare för att berätta om EU-projeketet BAMB. Hoppas att vi ses. Välkomna!

Global överenskommelse om minskad användning av HFC-föreningar

Nyheter   •   Nov 04, 2016 10:17 CET

Vid den 28:e partskonferensen för Montrealprotokollet i Kigali i Rwanda den 15:e oktober 2016 fattades beslut om en global reglering av produktion och förbrukning av HFC-föreningar, som är kraftiga växthusgaser.

Webbplats med info om kemikalier utvecklas för konsumenter

Nyheter   •   Okt 26, 2016 17:09 CEST

Kemikaliemyndigheten ECHA avser utveckla en webbplats där konsumenter kan få information om kemikalier som vi kommer i kontakt med dagligen. Tyck till om hur ni vill att den utvecklas.

Lansering av SundaHus-kriterier 6.1.1 införd

Nyheter   •   Okt 12, 2016 08:23 CEST

Efter lanseringen av SundaHus-kriterier 6.1, upptäckte vi att beräkningarna i kriteriet för miljöfarlighet, långtidseffekter, kronisk giftigt i vattenmiljön behövde justeras. Denna ändring har nu implementerats i bedömningarna och det är SundaHus-kriteriet 6.1.1 som gäller framöver.

Justering av SundaHus-kriterier för miljöfarlighet kommer att införas inom kort

Nyheter   •   Okt 04, 2016 09:44 CEST

Efter lanseringen av SundaHus-kriterier 6.1, har vi upptäckt att beräkningarna i kriteriet för miljöfarlighet, långtidseffekter, kronisk giftigt i vattenmiljön behöver justeras. Denna ändring kommer att implementeras inom kort, vilket innebär att en del produkter som idag har C- (t.ex. en del elektronik-produkter) kommer att få en annan bedömning (i många fall B) när korrigeringen ägt rum.

Godkännande för Roundup återkallas av Kemikalieinspektionen

Nyheter   •   Sep 30, 2016 07:25 CEST

Kemikalieinspektionen återkallar godkännande för växtskyddsprodukter innehållande ämnet glyfosfat till följd av EU-kommissionens beslut om att inte längre tillåta talgamin i produkter med glyfosfat. Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige.

Systemuppdatering fredag 30 sept tom måndag 3 okt

Systemuppdatering fredag 30 sept tom måndag 3 okt

Nyheter   •   Sep 28, 2016 15:00 CEST

​På måndag, 2016-10-03, kommer vi att lansera SundaHus Miljödatas nya bedömningskriterier. Detta innebär bland annat att vi kommer att bedöma om de över 35.000 unika produkter som finns i vårt system. För att vi ska kunna göra det på ett säkert och effektivt sätt måste vi tyvärr stänga tillgången till systemet via vår webbplats från fredag 2016-09-30 16:00 till måndag 2016-10-03 06:00.

SundaHus lanserar nya kriterier 6.1

Nyheter   •   Sep 27, 2016 15:51 CEST

Vi på SundaHus är stolta och glada över att berätta att vi nu lanserar våra nya bedömningskriterier (6.1). De nya kriterierna innebär framförallt ännu tydligare anpassning till lagstiftningen om klassificering och märkning av kemiska ämnen och blandningar (CLP-förordningen) inkl. skärpt klassificering av formaldehyd samt utvecklade kriterier för bedömningar av tillverkningsskedet.

Utökat stöd för Miljöbyggnad i SundaHus

Utökat stöd för Miljöbyggnad i SundaHus

Nyheter   •   Sep 19, 2016 07:00 CEST

I SundaHus Miljödata finns ett effektivt stöd för Miljöbyggnads kriterier för material. Nu utökas och förtydligas stödet.

Forskare lanserar alternativ metod för riskbedömning av hormonstörande ämnen efter kritik mot EU-förslag

Nyheter   •   Sep 01, 2016 14:14 CEST

Forskarna anser att EU:s förslag har allvarliga brister då beviskraven är för höga (förslaget innebär att man måste bevisa att människor tagit skada av kemikalien innan den kan begränsas). Forskarna presenterar en ny metod som öppnar upp för att fler metoder än industrins egna kan användas i riskbedömningen. Tanken är också att metoden ska bli transparent.

Kemikalieinspektionen hittade otillåtna ämnen i mjukplast-produkter

Nyheter   •   Aug 29, 2016 08:22 CEST

Så många som var tionde vara av plast som Kemikalieinspektionen analyserade i ett tillsynsprojekt visade sig innehålla otillåtna kemiska ämnen med farliga egenskaper. Exempel på varor med farliga ämnen var duschslang, haklapp och en yogamatta. Ämnen som kortkedjiga klorparaffiner , kadmium och ftalater hittades i varorna. ​Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Forskare kritiserar EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jul 07, 2016 08:07 CEST

Fler internationella experter anser att EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen riskerar att leda till att farliga hormonstörande ämnen missas. En expertgrupp med bl.a. Swetox chefen Åke Bergman har uppvaktat EU-kommissionären i Bryssel för att diskutera frågan.

Sverige satsar stort på säkerheten kring användningen av nanopartiklar

Nyheter   •   Jun 17, 2016 10:49 CEST

Användning av nanomaterial ökar mycket snabbt samtidigt som vi inte inte vet vilka risker det medför hälsa och miljö. Idag finns stora kunskapsluckor och svåröverskådlig forskning samt bristfällig skydd i lagstiftningen kring nanomaterial. Den svenska nanosäkerhetsplatform har nu invigts och den kommer att samla akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer kring nanosäkerhetsaspekter.

KEMI kritiska till EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jun 16, 2016 13:42 CEST

Kemikalieinspektionen konstaterar att EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen är utformade på ett sådant sätt att möjligheterna att förebygga skador på hälsa och miljö blir begränsade.

EU-kommissionen föreslår kriterier för hormonstörande ämnen.

Nyheter   •   Jun 15, 2016 15:13 CEST

Efter flera års försening lägger nu EU-kommissionen fram förslag som innebär att det kan bli lättare att fasa ut hormonstörande ämnen. Förslaget innehåller vetenskapliga kriterier för hur hormonstörande ämnen ska identifieras.