Skip to main content

Taggar

Media no image

Global överenskommelse om minskad användning av HFC-föreningar

Nyheter   •   Nov 04, 2016 10:17 CET

Vid den 28:e partskonferensen för Montrealprotokollet i Kigali i Rwanda den 15:e oktober 2016 fattades beslut om en global reglering av produktion och förbrukning av HFC-föreningar, som är kraftiga växthusgaser.

Media no image

Webbplats med info om kemikalier utvecklas för konsumenter

Nyheter   •   Okt 26, 2016 17:09 CEST

Kemikaliemyndigheten ECHA avser utveckla en webbplats där konsumenter kan få information om kemikalier som vi kommer i kontakt med dagligen. Tyck till om hur ni vill att den utvecklas.

Media no image

Lansering av SundaHus-kriterier 6.1.1 införd

Nyheter   •   Okt 12, 2016 08:23 CEST

Efter lanseringen av SundaHus-kriterier 6.1, upptäckte vi att beräkningarna i kriteriet för miljöfarlighet, långtidseffekter, kronisk giftigt i vattenmiljön behövde justeras. Denna ändring har nu implementerats i bedömningarna och det är SundaHus-kriteriet 6.1.1 som gäller framöver.

Media no image

Justering av SundaHus-kriterier för miljöfarlighet kommer att införas inom kort

Nyheter   •   Okt 04, 2016 09:44 CEST

Efter lanseringen av SundaHus-kriterier 6.1, har vi upptäckt att beräkningarna i kriteriet för miljöfarlighet, långtidseffekter, kronisk giftigt i vattenmiljön behöver justeras. Denna ändring kommer att implementeras inom kort, vilket innebär att en del produkter som idag har C- (t.ex. en del elektronik-produkter) kommer att få en annan bedömning (i många fall B) när korrigeringen ägt rum.

Media no image

Godkännande för Roundup återkallas av Kemikalieinspektionen

Nyheter   •   Sep 30, 2016 07:25 CEST

Kemikalieinspektionen återkallar godkännande för växtskyddsprodukter innehållande ämnet glyfosfat till följd av EU-kommissionens beslut om att inte längre tillåta talgamin i produkter med glyfosfat. Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige.

Systemuppdatering fredag 30 sept tom måndag 3 okt

Systemuppdatering fredag 30 sept tom måndag 3 okt

Nyheter   •   Sep 28, 2016 15:00 CEST

​På måndag, 2016-10-03, kommer vi att lansera SundaHus Miljödatas nya bedömningskriterier. Detta innebär bland annat att vi kommer att bedöma om de över 35.000 unika produkter som finns i vårt system. För att vi ska kunna göra det på ett säkert och effektivt sätt måste vi tyvärr stänga tillgången till systemet via vår webbplats från fredag 2016-09-30 16:00 till måndag 2016-10-03 06:00.

Media no image

SundaHus lanserar nya kriterier 6.1

Nyheter   •   Sep 27, 2016 15:51 CEST

Vi på SundaHus är stolta och glada över att berätta att vi nu lanserar våra nya bedömningskriterier (6.1). De nya kriterierna innebär framförallt ännu tydligare anpassning till lagstiftningen om klassificering och märkning av kemiska ämnen och blandningar (CLP-förordningen) inkl. skärpt klassificering av formaldehyd samt utvecklade kriterier för bedömningar av tillverkningsskedet.

Utökat stöd för Miljöbyggnad i SundaHus

Utökat stöd för Miljöbyggnad i SundaHus

Nyheter   •   Sep 19, 2016 07:00 CEST

I SundaHus Miljödata finns ett effektivt stöd för Miljöbyggnads kriterier för material. Nu utökas och förtydligas stödet.

Media no image

Forskare lanserar alternativ metod för riskbedömning av hormonstörande ämnen efter kritik mot EU-förslag

Nyheter   •   Sep 01, 2016 14:14 CEST

Forskarna anser att EU:s förslag har allvarliga brister då beviskraven är för höga (förslaget innebär att man måste bevisa att människor tagit skada av kemikalien innan den kan begränsas). Forskarna presenterar en ny metod som öppnar upp för att fler metoder än industrins egna kan användas i riskbedömningen. Tanken är också att metoden ska bli transparent.

Media no image

Kemikalieinspektionen hittade otillåtna ämnen i mjukplast-produkter

Nyheter   •   Aug 29, 2016 08:22 CEST

Så många som var tionde vara av plast som Kemikalieinspektionen analyserade i ett tillsynsprojekt visade sig innehålla otillåtna kemiska ämnen med farliga egenskaper. Exempel på varor med farliga ämnen var duschslang, haklapp och en yogamatta. Ämnen som kortkedjiga klorparaffiner , kadmium och ftalater hittades i varorna. ​Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Media no image

Forskare kritiserar EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jul 07, 2016 08:07 CEST

Fler internationella experter anser att EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen riskerar att leda till att farliga hormonstörande ämnen missas. En expertgrupp med bl.a. Swetox chefen Åke Bergman har uppvaktat EU-kommissionären i Bryssel för att diskutera frågan.

Media no image

Sverige satsar stort på säkerheten kring användningen av nanopartiklar

Nyheter   •   Jun 17, 2016 10:49 CEST

Användning av nanomaterial ökar mycket snabbt samtidigt som vi inte inte vet vilka risker det medför hälsa och miljö. Idag finns stora kunskapsluckor och svåröverskådlig forskning samt bristfällig skydd i lagstiftningen kring nanomaterial. Den svenska nanosäkerhetsplatform har nu invigts och den kommer att samla akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer kring nanosäkerhetsaspekter.

Media no image

KEMI kritiska till EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jun 16, 2016 13:42 CEST

Kemikalieinspektionen konstaterar att EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen är utformade på ett sådant sätt att möjligheterna att förebygga skador på hälsa och miljö blir begränsade.

Media no image

EU-kommissionen föreslår kriterier för hormonstörande ämnen.

Nyheter   •   Jun 15, 2016 15:13 CEST

Efter flera års försening lägger nu EU-kommissionen fram förslag som innebär att det kan bli lättare att fasa ut hormonstörande ämnen. Förslaget innehåller vetenskapliga kriterier för hur hormonstörande ämnen ska identifieras.

SundaHus firar 100 000 artiklar

SundaHus firar 100 000 artiklar

Nyheter   •   Maj 17, 2016 09:31 CEST

Vi är glada och stolta över att det nu finns information om över 100 000 artiklar i SundaHus Miljödata. Systemet och informationen i systemet utvecklas ständigt. Nu finns det ca 3 4000 varumärken och ca 35 000 bedömda produkter och 100 000 artiklar i SundaHus Miljödata.

SundaHus deltar vid BAMB Stakeholder Network i Bryssel
Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag

Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag

Nyheter   •   Maj 02, 2016 23:39 CEST

Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag i förra veckan! Vi är mycket glada och tacksamma för ert engagemang och er input till nästa version av SundaHus Miljödata. Tack också för mycket bra presentationer Laura Vidje, Esam; Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen; Erik Gravenfors, KemI; Maria Widfeldt, Lejonfastigheter; Tina Gardelin, Landstinget i Kalmar län och Karl Henriksson, Borago!

Get involved in the project Buildings As Material Banks

Get involved in the project Buildings As Material Banks

Nyheter   •   Maj 02, 2016 22:58 CEST

Through the BAMB Stakeholder Network, the BAMB Consortium aims to involve relevant stakeholders in the implementation and the results of the project. Different stakeholders are interested, willing or able to participate with varying levels of commitment and active participation. Therefore, the BAMB Stakeholder network is organised according to 2 levels of membership.

Media no image

Nya svanenkriterier för hus

Nyheter   •   Mar 29, 2016 08:06 CEST

Nu har svanen lanserat nya kriterier för småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, version 3.0.

Media no image

Kemikalieinspektionen hittat förbjudna kemikalier i elektriska produkter

Nyheter   •   Mar 18, 2016 09:41 CET

Kemikalieinspektionen har genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. De fann att 43 av 106 produkter innehåller förbjudna kemikalier som kortkedjiga klorparaffiner och hormonstörande ftalater.