Skip to main content

Taggar

SundaHus firar 100 000 artiklar

SundaHus firar 100 000 artiklar

Nyheter   •   Maj 17, 2016 09:31 CEST

Vi är glada och stolta över att det nu finns information om över 100 000 artiklar i SundaHus Miljödata. Systemet och informationen i systemet utvecklas ständigt. Nu finns det ca 3 4000 varumärken och ca 35 000 bedömda produkter och 100 000 artiklar i SundaHus Miljödata.

SundaHus deltar vid BAMB Stakeholder Network i Bryssel
Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag

Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag

Nyheter   •   Maj 02, 2016 23:39 CEST

Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag i förra veckan! Vi är mycket glada och tacksamma för ert engagemang och er input till nästa version av SundaHus Miljödata. Tack också för mycket bra presentationer Laura Vidje, Esam; Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen; Erik Gravenfors, KemI; Maria Widfeldt, Lejonfastigheter; Tina Gardelin, Landstinget i Kalmar län och Karl Henriksson, Borago!

Get involved in the project Buildings As Material Banks

Get involved in the project Buildings As Material Banks

Nyheter   •   Maj 02, 2016 22:58 CEST

Through the BAMB Stakeholder Network, the BAMB Consortium aims to involve relevant stakeholders in the implementation and the results of the project. Different stakeholders are interested, willing or able to participate with varying levels of commitment and active participation. Therefore, the BAMB Stakeholder network is organised according to 2 levels of membership.

Nya svanenkriterier för hus

Nyheter   •   Mar 29, 2016 08:06 CEST

Nu har svanen lanserat nya kriterier för småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, version 3.0.

Kemikalieinspektionen hittat förbjudna kemikalier i elektriska produkter

Nyheter   •   Mar 18, 2016 09:41 CET

Kemikalieinspektionen har genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. De fann att 43 av 106 produkter innehåller förbjudna kemikalier som kortkedjiga klorparaffiner och hormonstörande ftalater.

Skolor och fritids ska bli giftfria

Skolor och fritids ska bli giftfria

Nyheter   •   Mar 03, 2016 09:11 CET

Sedan förra året finns ett kravpaket för att ställa krav i upphandlingar för att miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska i förskolor. Nu föreslås kraven utvidgas till att även omfatta bland annat skolor, träningshallar, barna- och mödravårdscentraler samt fritidshem.

Tillsyn av bygghandel visar olämpliga kemikalier i byggvaror

Nyheter   •   Mar 01, 2016 13:06 CET

Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg fann att butikers kunskap om informationsplikten kring kemikalier i byggvaror är större nu än tidigare, samt att deras rutiner för att ge kunder information om det har förbättrats. Analyser av misstänkta varor visade att det kan förekomma ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och/eller bromerade flamskyddsmedel i byggvaror.

Ny prislista för bedömningsbeställningar 2016

Nyheter   •   Feb 25, 2016 14:23 CET

Den 20 mars inför vi en ny prislista för bedömningsbeställningar. Prismodellen tillämpar styckpris-fakturering för leverantörsbeställningar istället för timpris, vilket ger en tydligare prisbild för bedömningsbeställningar. Möjlighet finns att få olika rabattsatser vid bedömningsbeställningar för > 10 produkter samt att göra express beställningar för ombedömningar av produkter.

Kemikalieinspektionen efterlyser bättre kunskap om allergiframkallande ämnen i färg

Nyheter   •   Feb 25, 2016 10:29 CET

Tillsyn av storsäljande inomhusfärger har genomförts av KemI pga. rapporter om att yrkesmålare drabbas av allergier. Dessa vattenbaserade färger innehåller konserveringsmedel som är allergiframkallande. KemI trycker på vikten av att målarna skyddar sig från exponering mot de allergiframkallande konserveringsmedel.

Ny byggvarudeklaration

Nyheter   •   Feb 18, 2016 11:09 CET

SundaHus välkomnar att den nya Byggvarudeklarationen eBVD2015 nu finns på plats. I den nya versionen finns flera förbättringar och nyheter.

Välkommen Ramunderstaden

Nyheter   •   Feb 18, 2016 11:05 CET

Ramunderstaden har valt att börja arbeta med SundaHus Miljödata som verktyg för medvetna materialval. Genom det nya samarbetet kommer bolaget att kunna arbeta med medvetna materialval i såväl nybyggnationer, ombyggnationer och mindre anpassningar/förvaltningsprojekt.

Välkommen Järfälla kommun

Nyheter   •   Feb 18, 2016 10:59 CET

Järfälla har högt satta mål för att minska de farliga kemikalierna i kommunens verksamhet, med ett särskilt fokus på barn och unga. Som ett led i detta arbete har kommunen nu tecknat avtal med SundaHus i Linköping för att systematisera arbetet med medvetna materialval.

Kontoret är stängt 28 tom 30 december.

Nyheter   •   Dec 28, 2015 01:42 CET

Vårt kontor är stängt den 28 tom 30 december. Vi önskar dig ett Gott Nytt År.

Boverket förslår att loggböcker tas fram och används för vissa byggnadstyper

Nyheter   •   Dec 22, 2015 14:17 CET

Boverket presenterar i rapporten ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation – En så kallad loggbok” sitt förslag avseende ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk.

A SundaHus course in English for construction product suppliers in april

Nyheter   •   Dec 21, 2015 10:40 CET

Our course for construction product suppliers and manufacturers in English will be held on the 19th April, 2016 in Stockholm. See the attached product sheet for more information.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Nyheter   •   Dec 21, 2015 10:36 CET

Vi hoppas att ni får en skön och vilsam julledighet. Även i år skickar vi ett bidrag till välgörande ändamål istället för traditionella julkort.

Sverige får rätt i målet mot EU-kommissionen om hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Dec 16, 2015 13:41 CET

Sverige har stämt EU-kommissionen för att de varit för långsamma med att besluta om kriterier för hormonstörande ämnen. EU-domstolens tribunal har gett Sverige rätt i målet i en dom idag.

Ny möjlighet att skapa diagram i SundaHus Miljödata

Nyheter   •   Dec 11, 2015 09:48 CET

SundaHus i Linköping AB lanserar en ny funktion som innebär att kunder enkelt kan ta fram diagram som visar resultatet av arbetet med medvetna materialval.