Skip to main content

Taggar

Media no image

Kemikalieinspektionen hittat förbjudna kemikalier i elektriska produkter

Nyheter   •   Mar 18, 2016 09:41 CET

Kemikalieinspektionen har genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. De fann att 43 av 106 produkter innehåller förbjudna kemikalier som kortkedjiga klorparaffiner och hormonstörande ftalater.

Skolor och fritids ska bli giftfria

Skolor och fritids ska bli giftfria

Nyheter   •   Mar 03, 2016 09:11 CET

Sedan förra året finns ett kravpaket för att ställa krav i upphandlingar för att miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska i förskolor. Nu föreslås kraven utvidgas till att även omfatta bland annat skolor, träningshallar, barna- och mödravårdscentraler samt fritidshem.

Media no image

Tillsyn av bygghandel visar olämpliga kemikalier i byggvaror

Nyheter   •   Mar 01, 2016 13:06 CET

Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg fann att butikers kunskap om informationsplikten kring kemikalier i byggvaror är större nu än tidigare, samt att deras rutiner för att ge kunder information om det har förbättrats. Analyser av misstänkta varor visade att det kan förekomma ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och/eller bromerade flamskyddsmedel i byggvaror.

Media no image

Ny prislista för bedömningsbeställningar 2016

Nyheter   •   Feb 25, 2016 14:23 CET

Den 20 mars inför vi en ny prislista för bedömningsbeställningar. Prismodellen tillämpar styckpris-fakturering för leverantörsbeställningar istället för timpris, vilket ger en tydligare prisbild för bedömningsbeställningar. Möjlighet finns att få olika rabattsatser vid bedömningsbeställningar för > 10 produkter samt att göra express beställningar för ombedömningar av produkter.

Media no image

Kemikalieinspektionen efterlyser bättre kunskap om allergiframkallande ämnen i färg

Nyheter   •   Feb 25, 2016 10:29 CET

Tillsyn av storsäljande inomhusfärger har genomförts av KemI pga. rapporter om att yrkesmålare drabbas av allergier. Dessa vattenbaserade färger innehåller konserveringsmedel som är allergiframkallande. KemI trycker på vikten av att målarna skyddar sig från exponering mot de allergiframkallande konserveringsmedel.

Media no image

Ny byggvarudeklaration

Nyheter   •   Feb 18, 2016 11:09 CET

SundaHus välkomnar att den nya Byggvarudeklarationen eBVD2015 nu finns på plats. I den nya versionen finns flera förbättringar och nyheter.

Media no image

Välkommen Ramunderstaden

Nyheter   •   Feb 18, 2016 11:05 CET

Ramunderstaden har valt att börja arbeta med SundaHus Miljödata som verktyg för medvetna materialval. Genom det nya samarbetet kommer bolaget att kunna arbeta med medvetna materialval i såväl nybyggnationer, ombyggnationer och mindre anpassningar/förvaltningsprojekt.

Media no image

Välkommen Järfälla kommun

Nyheter   •   Feb 18, 2016 10:59 CET

Järfälla har högt satta mål för att minska de farliga kemikalierna i kommunens verksamhet, med ett särskilt fokus på barn och unga. Som ett led i detta arbete har kommunen nu tecknat avtal med SundaHus i Linköping för att systematisera arbetet med medvetna materialval.

Media no image
Media no image

Kontoret är stängt 28 tom 30 december.

Nyheter   •   Dec 28, 2015 01:42 CET

Vårt kontor är stängt den 28 tom 30 december. Vi önskar dig ett Gott Nytt År.

Media no image

Boverket förslår att loggböcker tas fram och används för vissa byggnadstyper

Nyheter   •   Dec 22, 2015 14:17 CET

Boverket presenterar i rapporten ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation – En så kallad loggbok” sitt förslag avseende ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk.

Media no image

A SundaHus course in English for construction product suppliers in april

Nyheter   •   Dec 21, 2015 10:40 CET

Our course for construction product suppliers and manufacturers in English will be held on the 19th April, 2016 in Stockholm. See the attached product sheet for more information.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Nyheter   •   Dec 21, 2015 10:36 CET

Vi hoppas att ni får en skön och vilsam julledighet. Även i år skickar vi ett bidrag till välgörande ändamål istället för traditionella julkort.

Media no image

Sverige får rätt i målet mot EU-kommissionen om hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Dec 16, 2015 13:41 CET

Sverige har stämt EU-kommissionen för att de varit för långsamma med att besluta om kriterier för hormonstörande ämnen. EU-domstolens tribunal har gett Sverige rätt i målet i en dom idag.

Media no image

Ny möjlighet att skapa diagram i SundaHus Miljödata

Nyheter   •   Dec 11, 2015 09:48 CET

SundaHus i Linköping AB lanserar en ny funktion som innebär att kunder enkelt kan ta fram diagram som visar resultatet av arbetet med medvetna materialval.

Media no image

Ny rapport skapar möjligheter till effektivt arbete med medvetna materialval

Nyheter   •   Dec 11, 2015 07:48 CET

För att ytterligare öka möjligheten att följa upp arbetet med medvetna materialval i byggprojekt lanserar SundaHus en ny typ av projektrapport i SundaHus Miljödata. Genom rapporten skapas en tydlig översikt över ställda krav och registrerade produkter vilket innebär ännu bättre möjligheter att kunna styra och följa upp arbetet med medvetna materialval.

Media no image

Bedömningen av cementprodukter i SundaHus anpassas efter svenska klassificeringsregler

Nyheter   •   Dec 11, 2015 07:43 CET

SundaHus har nu anpassat sina bedömningar av samtliga cementprodukter till de svenska reglerna för klassificering av cement för att utjämna de bedömningsskillnader som uppstått pga. olika nationella klassificeringsregler för cement. Det innebär de italienska cementprodukter som har en strängare cement klassificering numera har en B-bedömning istället för C-.

Media no image

Revidering av hur miljöfarliga ämnen påverkar A‐bedömningar

Nyheter   •   Dec 03, 2015 11:00 CET

En generell haltgräns på 0,1% införs för blockeringen av A-bedömningen kopplad till innehållet av miljöfarliga ämnen i produkter samt en gräns på 0,001 % införs för biocider i kemiska produkter.

Media no image

Förändring av kriterium för C+ i SundaHus-bedömningar

Nyheter   •   Dec 03, 2015 10:30 CET

Under början av 2016 kommer SundaHus kriterium för C+ att justeras för att införa ett riskperspektiv kring hanteringen av monomerer som är utfasningsämnen vid tillverkningsprocesser. För bedömning av riskbilden kommer restmonomerhalten fungera som en indikator av exponeringsrisken för personal som hanterar polymererna för tillverkning av produkter.

Media no image

Kemikalieinspektionen föreslår att farliga ämnen i byggprodukter ska lagstiftas

Nyheter   •   Dec 02, 2015 15:21 CET

Förslaget inriktar sig mot inomhusmiljö och omfattar byggprodukter för golv- vägg-, och innertak och avgivningen av hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Tanken är att det ska vara nödvändigt att uppfylla kraven för att få sälja byggprodukterna på den svenska marknaden.