Skip to main content

Taggar

Ny rapport skapar möjligheter till effektivt arbete med medvetna materialval

Nyheter   •   Dec 11, 2015 07:48 CET

För att ytterligare öka möjligheten att följa upp arbetet med medvetna materialval i byggprojekt lanserar SundaHus en ny typ av projektrapport i SundaHus Miljödata. Genom rapporten skapas en tydlig översikt över ställda krav och registrerade produkter vilket innebär ännu bättre möjligheter att kunna styra och följa upp arbetet med medvetna materialval.

Bedömningen av cementprodukter i SundaHus anpassas efter svenska klassificeringsregler

Nyheter   •   Dec 11, 2015 07:43 CET

SundaHus har nu anpassat sina bedömningar av samtliga cementprodukter till de svenska reglerna för klassificering av cement för att utjämna de bedömningsskillnader som uppstått pga. olika nationella klassificeringsregler för cement. Det innebär de italienska cementprodukter som har en strängare cement klassificering numera har en B-bedömning istället för C-.

Revidering av hur miljöfarliga ämnen påverkar A‐bedömningar

Nyheter   •   Dec 03, 2015 11:00 CET

En generell haltgräns på 0,1% införs för blockeringen av A-bedömningen kopplad till innehållet av miljöfarliga ämnen i produkter samt en gräns på 0,001 % införs för biocider i kemiska produkter.

Förändring av kriterium för C+ i SundaHus-bedömningar

Nyheter   •   Dec 03, 2015 10:30 CET

Under början av 2016 kommer SundaHus kriterium för C+ att justeras för att införa ett riskperspektiv kring hanteringen av monomerer som är utfasningsämnen vid tillverkningsprocesser. För bedömning av riskbilden kommer restmonomerhalten fungera som en indikator av exponeringsrisken för personal som hanterar polymererna för tillverkning av produkter.

Kemikalieinspektionen föreslår att farliga ämnen i byggprodukter ska lagstiftas

Nyheter   •   Dec 02, 2015 15:21 CET

Förslaget inriktar sig mot inomhusmiljö och omfattar byggprodukter för golv- vägg-, och innertak och avgivningen av hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Tanken är att det ska vara nödvändigt att uppfylla kraven för att få sälja byggprodukterna på den svenska marknaden.

Kemikalieinspektionen föreslår anmälning av nanomaterial i kemiska produkter

Nyheter   •   Dec 01, 2015 16:17 CET

Eftersom nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö och det finns kunskapsbrister på området, har Kemikalieinspektionen föreslagit att företag ska bli skyldiga att anmäla kemiska produkter som innehåller nanomaterial.

Vill du bli Diplomerad SundaHus-samordnare? Anmäl dig till vår utbildning i Linköping den 18 november

Nyheter   •   Okt 13, 2015 13:23 CEST

Utbildningen riktar sig till personer som har erfarenhet av att arbeta med medvetna materialval men som vill fördjupa sina kunskaper. Du kan till exempel vara konsult, entreprenör, miljöchef/samordnare eller projektledare.

Platser kvar på höstens öppna utbildningar

Nyheter   •   Okt 12, 2015 10:52 CEST

Välkommen till SundaHus utbildning för materialleverantörer. • Göteborg (28/10), kl 9.00-16.00, Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 • Stockholm (24/11). Fullt! Välkommen till SundaHus utbildning för projektdeltagare och projektledare. • Göteborg 27/10, kl 13.00-16.30, Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21 • Stockholm 27/11, kl 8.30-12.00, Dalarnas Hus, Vasagatan 46

Träffa oss på Ekobygg

Träffa oss på Ekobygg

Nyheter   •   Sep 08, 2015 17:09 CEST

SundaHus kommer att ställa ut på Ekobyggmässan som hålls i samband med konferensen SGBC15. Kom gärna och hälsa på oss i vår monter B43 eller lyssna på oss när vi berättar om ”Hur skapar man cirkulära flöden i bygg- och fastighetsbranschen?”.

Förbud mot ftalater i elektriska produkter

Nyheter   •   Sep 08, 2015 15:31 CEST

EU-kommissionen har beslutat att lägga till fyra ftalaterna DEHP, BBP, DBP and DIBP till RoHS-direktivet. Det innebär att de inte längre kan användas i elektrisk utrustning men att andra ftalater såsom DiNP kan fortsätta att användas.

Bristfällig märkning av antibakteriellt behandlade varor

Nyheter   •   Sep 08, 2015 15:10 CEST

Enligt en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort saknar många varor som behandlats med antibakteriella medel en godtagbar märkning om detta. Det gör det svårt för den som vill hålla reda på och/eller undvika produkter av den typen.

Bristfällig information om användning av fluorerade ämnen i produkter

Nyheter   •   Sep 08, 2015 14:40 CEST

Högfluorerade ämnen är mycket långlivade gifter som kan ansamlas i levande varelser och ge mycket långsiktiga problem. Informationen om högfluorerade ämnen i varor är ofta bristfällig, då kraven om det är för låga visar en ny kartläggning från Kemikalieinspektionen. KemI utreder därför ett utökade rapporteringskrav för industrin.

SundaHus växer och anställer ännu en ny medarbetare

SundaHus växer och anställer ännu en ny medarbetare

Nyheter   •   Aug 24, 2015 11:00 CEST

Vi hälsar Jesper Björling välkommen till SundaHus

Välkommen till SundaHus nya hemsida

Nyheter   •   Jun 05, 2015 19:00 CEST

Med hjälp av vår nya hemsida hoppas vi att du enkelt och snabbt hittar den information du söker. Om du ska använda vårt system SundaHus Miljödata loggar du in uppe till höger genom att klicka på knappen "Logga in". Om du har andra frågor om hur SundaHus Miljödata fungerar så klickar du på "Support". Där hittar du våra hjälpfilmer samt svar på de vanligaste frågorna.

Importerad limmad träskiva får underkänt av Kemikalieinspektionen

Nyheter   •   Maj 27, 2015 08:51 CEST

Kemikalieinspektionen har analyserat limmade träskivor för att undersöka läckage av formaldehyd. 18 träskivor från de 9 största importörerna undersöktes. En av skivorna avgav för hög halt formaldehyd och fick saluförbud.

Sämsta resultat hittills i Folksams färgtest 2015

Nyheter   •   Maj 25, 2015 10:18 CEST

Bara 4 av 45 färger får godkänt i Folksams senaste färgtest. Folksam helt avråder från köp av fler än hälften pga omfattande påväxt av mögel, alger eller andra problem. Det är det sämsta resultatet någonsin sedan Folksam började testa utomhusfärger.

Nyanställd kemist hos oss på SundaHus

Nyheter   •   Apr 13, 2015 22:52 CEST

Vi har anställt Johan Wärn som miljöbedömare på SundaHus. Han är kemist och kommer att vara vikarie för Angelica Hultin under hennes föräldraledighet.

Remiss med anledning av förslag till nya bedömningskriterier

Remiss med anledning av förslag till nya bedömningskriterier

Nyheter   •   Apr 10, 2015 10:24 CEST

Det är nu dags för en kriterierevision och vi vill gärna höra dina synpunkter samt tacksamt tar emot förslag på förbättringar. Era kommentarer är mycket viktiga för vårt fortsatta arbete.

Nu har vi ytterligare en medarbetare som är certifierad i Miljöbyggnad

Nyheter   •   Apr 07, 2015 11:18 CEST

Nu har vi en till certifierad Miljöbyggnadssamordnare på SundaHus! Vår medarbetare, Rebecka Hovenberg, har gått en utbildning i Miljöbyggnad och därmed blivit Certifierad i Miljöbyggnad.

Ny byggvarudeklaration under utveckling

Nyheter   •   Apr 07, 2015 11:14 CEST

Föreningen för byggvarudeklarationer har initierat ett projekt för att ta fram nästa version av byggvarudeklarationen. Den nya BVDn beräknas vara färdig att användas kring halvårsskiftet 2015. Målet med projektet har varit att uppdatera innehållet i den befintliga byggvarudeklarationen (BVD3) och att ta fram ett digitalt format som underlättar hanteringen av informationen.