HSB Södra Norrland tecknar mångårigt elavtal med Sundsvall Energi

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2018 06:30 CEST

HSB Södra Norrland har tecknat ett avtal med Sundsvall Energi som omfattar elförsörjningen för ett 30-tal bostadsrättsföreningar i Härnösand och Kramfors. Affärens volym uppgår till 9 miljoner kilowattimmar per löpande 3-års period. Årsvolymen beräknas till 3 000 000 kWh och motsvarar cirka 1 200 lägenheter.

Energisvingen – en-prova-dag för tjejer som vill testa golf

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 06:30 CEST

Fredagen den 13 juli öppnar Sundsvalls golfklubb tillsammans med Sundsvall Energi upp för ”Energisvingen” – en prova-på-dag för tjejer som vill testa golf.

Sundsvall Energi minskade koldioxidutsläppen med 98 800 ton

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 06:30 CEST

Sundsvall Energis verksamhet bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 98 800 ton koldioxid under 2017, vilket är lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under nio månader. Det visar klimatbokslutet som genomförts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

Sundsvall Energi sponsrar Kubenbadet för andra året i rad och bjuder på fri entré

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:15 CEST

Sundsvall Energi har för andra året i rad beslutat att sponsra intresseföreningen Kubenbadet. Avtalet avser ett sponsringsbelopp på 40 000 kr. Som en del i sponsringen kommer Sundsvall Energi tillsammans med Kubenbadet att bjuda på fri entré torsdagen den 28 juni.

Beslut om utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 06:30 CEST

Sundsvall Energis styrelse har beslutat om en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby. Satsningen innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle.

Lakvatten bräddar till Blåbergsbäcken

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 11:26 CEST

I samband med en extrarondering av Blåbergets avfallsanläggning kunde personal från Sundsvall Energi konstatera att lakvatten bräddar ut i Blåbergsbäcken. Bräddningen bedöms ha uppkommit under söndagskvällen.

- Flödet har på grund av de extrema snömängderna byggts upp under de sista veckorna, säger Bjarne Öberg, produktionschef vid Sundsvall Energi. Dammarna byggdes för att ta hand om stora regnmängder, men i det här fallet räcker de dessvärre inte till, tillrinningen är just nu högre än vår lagringskapacitet. Vi ser allvarligt på det inträffade och arbetar i nuläget att leda om så mycket vatten som möjligt till MittSverige Vatten och Avfalls dagvattennät, dock är systemet överbelastat.

För att kontrollera aktuella miljövärden genomförs provtagning av vattnet direkt på berörd bräddningspunkt. Enligt gängse rutin är händelsen anmäld till Miljökontoret.
För mer information, kontakta:

Bjarne Öberg, produktionschef, 070-348 99 08
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

I samband med en extrarondering av Blåbergets avfallsanläggning kunde personal från Sundsvall Energi konstatera att lakvatten bräddar ut i Blåbergsbäcken. Bräddningen bedöms ha uppkommit under söndagskvällen.

Läs vidare »

Sundsvall Energi och Peritas ingår avtal om unik kylalösning

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 06:30 CEST

Sundsvall Energi har tillsammans med fastighetsbolaget Peritas tecknat avtal gällande absorptionskyla, det vill säga värmedriven kyla. Kylalösningen, som är unik i Sverige, kommer att installeras i samband med byggnationen av ett nytt företagshotell i Nacksta.

Sundsvall Energi får högt betyg i kundundersökning

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 11:51 CEST

Supportföretaget har genomfört en kundundersökning på uppdrag av Sundsvall Energi. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med slumpmässigt utvalda privat- och företagskunder och visar att Sundsvall Energi ligger på en hög kundnöjdhetsnivå med ett nöjdhetsindex på 78,02 (skala 0-100).

Sundsvall Energi redovisar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 06:30 CET

Nu finns Sundsvall Energis första års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på sundsvallenergi.se. Års- och hållbarhetsredovisningen sammanställer bolagets hållbarhetsarbete utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Sundsvall Energi redovisar starkt resultat för 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 09:00 CET

Sundsvall Energi redovisar ett resultat på 42 miljoner kronor rensat från koncerntransaktioner, vilket är i paritet med föregående år.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • thrzerkcesmte.zrerwgikfmssnzonji@snruniwdstnvakqllzfentberbpgixa.sgieuy
  • 070-593 00 25

  • Presskontakt
  • VD
  • anbqdefarswn.jfeonlrsszmonbr@sloundndsuhvatqllwuenekerexgirf.scmeff
  • 060-19 20 72
  • 070-313 01 71

Om Sundsvall Energi

Tillsammans ger vi Sundsvall energi

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.