Sxtye4thtvs2796ke2gp

Årets julgåva till Missing People

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 06:30 CET

För varje ny kund som tecknar elavtal hos Sundsvall Energi under december skänker bolaget 300 kr till Missing People Västernorrland.

Wqwjsth2sfzhu9qbzflk

Sundsvall Energi beviljas förlängt medlemskap i Prisdialogen

Nyheter   •   Okt 11, 2017 15:40 CEST

Prisdialogens styrelse har beviljat förlängt medlemskap i Prisdialogen till Sundsvall Energi för fjärrvärmenätet i Sundsvall. Det är för femte året i rad som Sundsvall Energi beviljas medlemskap i samband med den prisdialog bolaget för tillsammans med ett antal representanter från bolagets större kundgrupper. Medlemskapet gäller från och med idag för kalenderåret 2018.

Ibcilxqpumi4aqdkvpnb

Sundsvallsborna får billigare fjärrvärme även under 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 06:30 CEST

För andra året i rad har Sundsvall Energi beslutat om en prissänkning av fjärrvärmen. Från och med 1 januari 2018 sänks priset i genomsnitt med 1,3 procent.

Cxpdagfck4hxzyyg2zat

Delårsrapport visar fortsatt starkt resultat för Sundsvall Energi

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 06:30 CEST

Andra tertialet visar ett resultat på 45 miljoner kronor, vilket innebär att Sundsvall Energi levererar ett resultat som är 6 miljoner bättre än budgeterat. Det starka resultatet grundar sig i ett flertal faktorer, men framför allt har tillgängligheten på produktionsanläggningarna varit god – vilket leder till lägre energi- och underhållskostnader.

Media no image

Konstaterat oljeläckage vid Nackstaverket

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 14:17 CEST

Under tisdagen upptäcktes ett oljeläckage vid Nackstaverket. Läckaget, som gått ut i avloppssystemet, stoppades i samband med upptäckten. 

- Omfattning av skadan är för närvarande okänd och vi arbetar just nu med att få en klar bild av det inträffade. Vi ser allvarligt på det inträffade och kommer att vidta åtgärder så snart vi vet orsak och verkan, säger Peter Lindström, nätchef vid Sundsvall Energi.

I samband med att läckaget upptäcktes tog Sundsvall Energi omgående kontakt med Miljökontoret för att informera om det inträffade.För mer information, kontakta:
Peter Lindström, nätchef, 070-207 53 00
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Under tisdagen upptäcktes ett oljeläckage vid Nackstaverket. Läckaget, som gått ut i avloppssystemet, stoppades i samband med upptäckten.

Läs vidare »
Media no image

Grönare elinköp för Sundfrakt – tecknar miljöel för 1,7 GWh

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 06:30 CEST

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

- Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedvetet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar som maximerar resursanvändningen, säger Markus Sundström, VD för Sundfrakt. Att ha hållbar energi i vår verksamhet är nyckeln till framgång och något som vi satsar på inom samtliga affärsområden.

Sundfrakt har gjort ett tillval för vattenkraft, vilket innebär elinköp från vattenkraftverk som har ursprungsgarantier för sin produktion.

- Vi märker tydligt att det blivit allt viktigare för företag och verksamheter att kunna visa upp en tydlig miljöprofil, vilket går helt i linje med vår egen miljöprofil, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. För avtalskunder med en årsförbrukning understigande 75 000 kWh per år och anläggning ingår el från förnyelsebara källor kostnadsfritt – ett sätt för oss att visa att vi tar miljöfrågorna på allvar.

Under 2016 tecknade Sundfrakt även 100 % återvunnen energi för sin fjärrvärme.

- 100 % återvunnen energi innebär att vi erbjuder kunderna en koldioxidneutral energilösning. Produkten har möjliggjorts genom samarbeten med industrier i regionen där vi tar tillvara på deras spillvärme som annars skulle gå förlorad. Värmeöverskottet från fabrikerna går direkt in i fjärrvärmesystemet och innebär att andelen fossila bränslen är näst intill obefintliga, säger Marcus Hedman.
För mer information, kontakta:
Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi, 070-370 47 26
Markus Sundström, VD, Sundfrakt, 060-180 181
Jörgen Persson, fastighetschef, Sundfrakt, 070-399 01 27
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, Sundsvall Energi, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

Läs vidare »
Media no image

Sena anmälningar överprövas

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 09:00 CEST

Vid fyra tillfällen under perioden februari-maj bedömer Miljökontoret att Sundsvall Energi ej meddelat om uppkomna avvikelser i verksamheten vid Blåberget i tid. Arbetsgången är i dessa fall att en anmälan upprättas för juridisk prövning.

- Det här är första gången som Miljökontoret anser att vi inte inkommit med anmälan i tid. Nu inväntar vi miljöåklagarens ställningstagande, säger Bjarne Öberg, produktionschef vid Sundsvall Energi.

I de aktuella ärendena har Sundsvall Energi lämnat in anmälningarna någon dag alternativt ett antal dagar för sent, vilket eventuellt kan bedömas vara i strid med kravet på att ”omgående” underrätta tillsynsmyndigheten.Fotnot:
Gällande krav på verksamhetsutövares egenkontroll säger förordningen att: ”Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta”.


För mer information, kontakta:
Bjarne Öberg, produktionschef, 070-348 99 08
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Vid fyra tillfällen under perioden februari-maj bedömer Miljökontoret att Sundsvall Energi ej meddelat om uppkomna avvikelser i verksamheten vid Blåberget i tid. Arbetsgången är i dessa fall att en anmälan upprättas för juridisk prövning.

Läs vidare »
Mabkkvzcbjzgq2l8p0u0

Sundsvall Energi går in som stolt huvudsponsor till Kubenbadet

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 19:52 CEST

Sundsvall Energi har beslutat att sponsra intresseföreningen Kubenbadet. Avtalet avser ett sponsringsbelopp på 80 000 kr.

Cxpdagfck4hxzyyg2zat

Sundsvall Energis delårsrapport visar resultat på 43 miljoner

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 06:30 CEST

Resultatet för första tertialet visar ett resultat på 43 miljoner kronor, vilket innebär att Sundsvall Energi levererar ett resultat som är en miljon bättre än budgeterat. Det starka resultatet grundar sig i ett flertal faktorer, men framför allt är det värmeaffären som särskiljer sig, detta trots tidigare prissänkningar på fjärrvärmen.

Hinmrhcarm6zskt4c5vn

Ökade fjärrvärmeleveranser för Sundsvall Energi

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 06:30 CEST

Under 2016 ökade fjärrvärmeleveranserna för Sundsvall Energi, det visar 2016 års miljöredovisning. Samtidigt är oljeförbrukningen nästintill obefintlig.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • therese.eriksson@sundsvallenergi.se
  • 070-593 00 25

  • Presskontakt
  • VD
  • anders.jonsson@sundsvallenergi.se
  • 060-19 20 72
  • 070-313 01 71

Om Sundsvall Energi

Tillsammans ger vi Sundsvall energi

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.