Ckiequ23pp2igq0epk43

Sundsvall Energi redovisar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 06:30 CET

Nu finns Sundsvall Energis första års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på sundsvallenergi.se. Års- och hållbarhetsredovisningen sammanställer bolagets hållbarhetsarbete utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Qsloyapqceoeccd9adhx

Sundsvall Energi redovisar starkt resultat för 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 09:00 CET

Sundsvall Energi redovisar ett resultat på 42 miljoner kronor rensat från koncerntransaktioner, vilket är i paritet med föregående år.

G0dnoeyrzsbxzoeh6bkg

Brand vid Korstaverket

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 14:02 CET

Idag vid lunchtid uppstod en brand vid Korstaverket. Ingen person kom till skada. - Branden, som nu är under kontroll, uppstod vid en av dieselbrännarna och orsakades av dieselläckage. I nuläget ser vi inte att detta påverkar våra fjärrvärmeleveranser, säger Therese Eriksson, kommunikationsstrateg vid Sundsvall Energi. Fyra brandbilar kallades till platsen.

Mokb8kyuwi72ozdqjmvg

Norrlands största bostadsrättsförening tecknar elavtal med Sundsvall Energi

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 06:30 CET

Bostadsrättsföreningen Bosvedjan tecknar elavtal med Sundsvall Energi. Affären omfattar cirka 6 GWh per år, vilket motsvarar en elförbrukning för cirka 300 normalvillor. Bostadsrättsföreningen har sedan 70-talet även fjärrvärme via Sundsvall Energi.

Sxtye4thtvs2796ke2gp

Årets julgåva till Missing People

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 06:30 CET

För varje ny kund som tecknar elavtal hos Sundsvall Energi under december skänker bolaget 300 kr till Missing People Västernorrland.

Wqwjsth2sfzhu9qbzflk

Sundsvall Energi beviljas förlängt medlemskap i Prisdialogen

Nyheter   •   Okt 11, 2017 15:40 CEST

Prisdialogens styrelse har beviljat förlängt medlemskap i Prisdialogen till Sundsvall Energi för fjärrvärmenätet i Sundsvall. Det är för femte året i rad som Sundsvall Energi beviljas medlemskap i samband med den prisdialog bolaget för tillsammans med ett antal representanter från bolagets större kundgrupper. Medlemskapet gäller från och med idag för kalenderåret 2018.

Ibcilxqpumi4aqdkvpnb

Sundsvallsborna får billigare fjärrvärme även under 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 06:30 CEST

För andra året i rad har Sundsvall Energi beslutat om en prissänkning av fjärrvärmen. Från och med 1 januari 2018 sänks priset i genomsnitt med 1,3 procent.

Cxpdagfck4hxzyyg2zat

Delårsrapport visar fortsatt starkt resultat för Sundsvall Energi

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 06:30 CEST

Andra tertialet visar ett resultat på 45 miljoner kronor, vilket innebär att Sundsvall Energi levererar ett resultat som är 6 miljoner bättre än budgeterat. Det starka resultatet grundar sig i ett flertal faktorer, men framför allt har tillgängligheten på produktionsanläggningarna varit god – vilket leder till lägre energi- och underhållskostnader.

Media no image

Konstaterat oljeläckage vid Nackstaverket

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 14:17 CEST

Under tisdagen upptäcktes ett oljeläckage vid Nackstaverket. Läckaget, som gått ut i avloppssystemet, stoppades i samband med upptäckten. 

- Omfattning av skadan är för närvarande okänd och vi arbetar just nu med att få en klar bild av det inträffade. Vi ser allvarligt på det inträffade och kommer att vidta åtgärder så snart vi vet orsak och verkan, säger Peter Lindström, nätchef vid Sundsvall Energi.

I samband med att läckaget upptäcktes tog Sundsvall Energi omgående kontakt med Miljökontoret för att informera om det inträffade.För mer information, kontakta:
Peter Lindström, nätchef, 070-207 53 00
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Under tisdagen upptäcktes ett oljeläckage vid Nackstaverket. Läckaget, som gått ut i avloppssystemet, stoppades i samband med upptäckten.

Läs vidare »
Media no image

Grönare elinköp för Sundfrakt – tecknar miljöel för 1,7 GWh

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 06:30 CEST

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

- Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedvetet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar som maximerar resursanvändningen, säger Markus Sundström, VD för Sundfrakt. Att ha hållbar energi i vår verksamhet är nyckeln till framgång och något som vi satsar på inom samtliga affärsområden.

Sundfrakt har gjort ett tillval för vattenkraft, vilket innebär elinköp från vattenkraftverk som har ursprungsgarantier för sin produktion.

- Vi märker tydligt att det blivit allt viktigare för företag och verksamheter att kunna visa upp en tydlig miljöprofil, vilket går helt i linje med vår egen miljöprofil, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. För avtalskunder med en årsförbrukning understigande 75 000 kWh per år och anläggning ingår el från förnyelsebara källor kostnadsfritt – ett sätt för oss att visa att vi tar miljöfrågorna på allvar.

Under 2016 tecknade Sundfrakt även 100 % återvunnen energi för sin fjärrvärme.

- 100 % återvunnen energi innebär att vi erbjuder kunderna en koldioxidneutral energilösning. Produkten har möjliggjorts genom samarbeten med industrier i regionen där vi tar tillvara på deras spillvärme som annars skulle gå förlorad. Värmeöverskottet från fabrikerna går direkt in i fjärrvärmesystemet och innebär att andelen fossila bränslen är näst intill obefintliga, säger Marcus Hedman.
För mer information, kontakta:
Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi, 070-370 47 26
Markus Sundström, VD, Sundfrakt, 060-180 181
Jörgen Persson, fastighetschef, Sundfrakt, 070-399 01 27
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, Sundsvall Energi, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • therhyesvhe.erhfikssonibbmawvu@sbfluundsvgcqphbgyxvaiijqllsoyrmnenviovergi.se
  • 070-593 00 25

  • Presskontakt
  • VD
  • anetzddeqerstx.jonssonue@sundsptybvadollenszergi.szvqpe
  • 060-19 20 72
  • 070-313 01 71

Om Sundsvall Energi

Tillsammans ger vi Sundsvall energi

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.