Skip to main content

Taggar

fjärrvärme

korstaverket

energichansen

miljö

Senaste nytt

HSB Södra Norrland tecknar mångårigt elavtal med Sundsvall Energi

HSB Södra Norrland tecknar mångårigt elavtal med Sundsvall Energi

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2018 06:30 CEST

HSB Södra Norrland har tecknat ett avtal med Sundsvall Energi som omfattar elförsörjningen för ett 30-tal bostadsrättsföreningar i Härnösand och Kramfors. Affärens volym uppgår till 9 miljoner kilowattimmar per löpande 3-års period. Årsvolymen beräknas till 3 000 000 kWh och motsvarar cirka 1 200 lägenheter.

Energisvingen – en-prova-dag för tjejer som vill testa golf

Energisvingen – en-prova-dag för tjejer som vill testa golf

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 06:30 CEST

Fredagen den 13 juli öppnar Sundsvalls golfklubb tillsammans med Sundsvall Energi upp för ”Energisvingen” – en prova-på-dag för tjejer som vill testa golf.

Sundsvall Energi minskade koldioxidutsläppen med 98 800 ton

Sundsvall Energi minskade koldioxidutsläppen med 98 800 ton

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 06:30 CEST

Sundsvall Energis verksamhet bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 98 800 ton koldioxid under 2017, vilket är lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under nio månader. Det visar klimatbokslutet som genomförts av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

Sundsvall Energi sponsrar Kubenbadet för andra året i rad och bjuder på fri entré

Sundsvall Energi sponsrar Kubenbadet för andra året i rad och bjuder på fri entré

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:15 CEST

Sundsvall Energi har för andra året i rad beslutat att sponsra intresseföreningen Kubenbadet. Avtalet avser ett sponsringsbelopp på 40 000 kr. Som en del i sponsringen kommer Sundsvall Energi tillsammans med Kubenbadet att bjuda på fri entré torsdagen den 28 juni.

Beslut om utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby

Beslut om utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 06:30 CEST

Sundsvall Energis styrelse har beslutat om en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Kvissleby. Satsningen innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle.

Lakvatten bräddar till Blåbergsbäcken

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 11:26 CEST

I samband med en extrarondering av Blåbergets avfallsanläggning kunde personal från Sundsvall Energi konstatera att lakvatten bräddar ut i Blåbergsbäcken. Bräddningen bedöms ha uppkommit under söndagskvällen.

Sundsvall Energi och Peritas ingår avtal om unik kylalösning

Sundsvall Energi och Peritas ingår avtal om unik kylalösning

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 06:30 CEST

Sundsvall Energi har tillsammans med fastighetsbolaget Peritas tecknat avtal gällande absorptionskyla, det vill säga värmedriven kyla. Kylalösningen, som är unik i Sverige, kommer att installeras i samband med byggnationen av ett nytt företagshotell i Nacksta.

Sundsvall Energi får högt betyg i kundundersökning

Sundsvall Energi får högt betyg i kundundersökning

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 11:51 CEST

Supportföretaget har genomfört en kundundersökning på uppdrag av Sundsvall Energi. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med slumpmässigt utvalda privat- och företagskunder och visar att Sundsvall Energi ligger på en hög kundnöjdhetsnivå med ett nöjdhetsindex på 78,02 (skala 0-100).

Sundsvall Energi redovisar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Sundsvall Energi redovisar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 06:30 CET

Nu finns Sundsvall Energis första års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på sundsvallenergi.se. Års- och hållbarhetsredovisningen sammanställer bolagets hållbarhetsarbete utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Sundsvall Energi redovisar starkt resultat för 2017

Sundsvall Energi redovisar starkt resultat för 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 09:00 CET

Sundsvall Energi redovisar ett resultat på 42 miljoner kronor rensat från koncerntransaktioner, vilket är i paritet med föregående år.

Brand vid Korstaverket

Brand vid Korstaverket

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 14:02 CET

Idag vid lunchtid uppstod en brand vid Korstaverket. Ingen person kom till skada. - Branden, som nu är under kontroll, uppstod vid en av dieselbrännarna och orsakades av dieselläckage. I nuläget ser vi inte att detta påverkar våra fjärrvärmeleveranser, säger Therese Eriksson, kommunikationsstrateg vid Sundsvall Energi. Fyra brandbilar kallades till platsen.

Norrlands största bostadsrättsförening tecknar elavtal med Sundsvall Energi

Norrlands största bostadsrättsförening tecknar elavtal med Sundsvall Energi

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 06:30 CET

Bostadsrättsföreningen Bosvedjan tecknar elavtal med Sundsvall Energi. Affären omfattar cirka 6 GWh per år, vilket motsvarar en elförbrukning för cirka 300 normalvillor. Bostadsrättsföreningen har sedan 70-talet även fjärrvärme via Sundsvall Energi.

Årets julgåva till Missing People

Årets julgåva till Missing People

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 06:30 CET

För varje ny kund som tecknar elavtal hos Sundsvall Energi under december skänker bolaget 300 kr till Missing People Västernorrland.

Sundsvall Energi beviljas förlängt medlemskap i Prisdialogen

Sundsvall Energi beviljas förlängt medlemskap i Prisdialogen

Nyheter   •   Okt 11, 2017 15:40 CEST

Prisdialogens styrelse har beviljat förlängt medlemskap i Prisdialogen till Sundsvall Energi för fjärrvärmenätet i Sundsvall. Det är för femte året i rad som Sundsvall Energi beviljas medlemskap i samband med den prisdialog bolaget för tillsammans med ett antal representanter från bolagets större kundgrupper. Medlemskapet gäller från och med idag för kalenderåret 2018.

Sundsvallsborna får billigare fjärrvärme även under 2018

Sundsvallsborna får billigare fjärrvärme även under 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 06:30 CEST

För andra året i rad har Sundsvall Energi beslutat om en prissänkning av fjärrvärmen. Från och med 1 januari 2018 sänks priset i genomsnitt med 1,3 procent.

Delårsrapport visar fortsatt starkt resultat för Sundsvall Energi

Delårsrapport visar fortsatt starkt resultat för Sundsvall Energi

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 06:30 CEST

Andra tertialet visar ett resultat på 45 miljoner kronor, vilket innebär att Sundsvall Energi levererar ett resultat som är 6 miljoner bättre än budgeterat. Det starka resultatet grundar sig i ett flertal faktorer, men framför allt har tillgängligheten på produktionsanläggningarna varit god – vilket leder till lägre energi- och underhållskostnader.

Konstaterat oljeläckage vid Nackstaverket

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 14:17 CEST

Under tisdagen upptäcktes ett oljeläckage vid Nackstaverket. Läckaget, som gått ut i avloppssystemet, stoppades i samband med upptäckten.

Grönare elinköp för Sundfrakt – tecknar miljöel för 1,7 GWh

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 06:30 CEST

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

Sena anmälningar överprövas

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 09:00 CEST

Vid fyra tillfällen under perioden februari-maj bedömer Miljökontoret att Sundsvall Energi ej meddelat om uppkomna avvikelser i verksamheten vid Blåberget i tid. Arbetsgången är i dessa fall att en anmälan upprättas för juridisk prövning.

Sundsvall Energi går in som stolt huvudsponsor till Kubenbadet

Sundsvall Energi går in som stolt huvudsponsor till Kubenbadet

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 19:52 CEST

Sundsvall Energi har beslutat att sponsra intresseföreningen Kubenbadet. Avtalet avser ett sponsringsbelopp på 80 000 kr.