Skip to main content

Senaste Nils Holgersson-rapporten visar: Fjärrvärmen i Sundsvall – billigast i länet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 11:55 CEST

Den senaste Nils Holgersson-rapporten visar att fjärrvärmen i Sundsvall är billigast i länet.

- Rapporten visar att fjärrvärmen i Sundsvall är ett konkurrenskraftigt och prisvärt värmealternativ. Allt fler i Sundsvall väljer fjärrvärme, idag levererar vi värme till över 3 000 kunder, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi.

Nils Holgersson-rapporten jämför kostnader för en ”typfastighet” i Sveriges alla kommuner. I undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

I Sundsvall är fjärrvärmepriset per kvadratmeter inklusive moms 799,11 kr 2016. Detta att jämföra med Timrå 808,82 kr/kvm, Ånge 843,75 kr/kvm, Härnösand 799,66 kr/kvm, Kramfors 848,75 kr/kvm, Sollefteå 853,44 kr/kvm och Örnsköldsvik 825,05 kr/kvm.

- En viktig förklaring till prisskillnaderna är olika val av bränsle. Fjärrvärmen i Sundsvall produceras av återvunnen energi från avfallsbränslen, rötgas från reningsverk och spillvärme från närliggande skogsindustri. 2013 ökade SCA sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät. Samarbetet innebär miljövinster genom att vi nu kan möta kundernas ökade efterfrågan på oljefri fjärrvärme, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.För mer information, kontakta: 

Anders Jonsson, VD, 060-19 20 72 / 070-313 01 71
Marcus Hedman, marknadschef, 060-19 16 14, 070-370 47 26
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 060-19 16 17, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy