Skip to main content

Sundsvall Energi redovisar starkt resultat för 2016

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 06:30 CET

Sundsvall Energi redovisar ett resultat på 42 miljoner kronor för 2016. Resultatet innebär att Sundsvall Energi-koncernen lämnar 30 miljoner kronor till ägaren Stadsbacken AB.

- Det känns glädjande att återigen presentera ett starkt resultat. En av anledningarna är högre försäljningsvolym på elhandeln samt vårt lyckosamma effektiviseringsarbete, men vi ser även att våra energitjänster går fortsatt bra. Vi växer på den regionala marknaden och det märks att kunderna föredrar det lokala alternativet, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Sundsvall Energi gör ett bra resultat trots ett år med milda temperaturer samt relativt låga elpriser. Det milda året medförde dock lägre intäkter för fjärrvärmeförsäljningen än förväntat, till förmån för kunderna som kunnat spara på uppvärmningskostnaderna.

På återvinningsmarknaden i regionen har Sundsvall Energi en fortsatt stabil position.

- Vi har varit framgångsrika inom återvinningsaffären och tecknat avtal med bland annat Sundsvalls kommun och Sollefteå kommun, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi. Vi har dessutom lanserat fjärrvärmeprodukten 100% återvunnen energi. Produkten har möjliggjorts genom våra samarbeten med industrierna i regionen där vi tar tillvara på spillvärme som annars skulle gå förlorad. Värmeöverskottet från fabrikerna går direkt in i fjärrvärmesystemet och innebär att andelen fossila bränslen är näst intill obefintlig. Kunderna efterfrågar en miljömärkning på fjärrvärmen för att uppfylla de miljökrav som ställs, vilket går helt i linje med vår egen miljöprofil.

Under 2017 kommer Sundsvall Energi att fortsätta arbetet i enighet med huvuduppdraget; att verka för att energiverksamheten i Sundsvall byggs ut och utvecklas samt uppnå en miljövänlig och långsiktigt hållbar utveckling.


För mer information, kontakta:

Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 060-19 16 17, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.