Skip to main content

Managed Recovery Program hjälper svenska företag att säkra sin IT-återställning

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2012 10:46 CEST

SunGard Availability Services lanserar nu den nya tjänsten Managed Recovery Program (MRP) i Sverige. Med MRP erbjuder SunGard ett helhetsåtagande för att hjälpa kunderna att säkra sin IT-återställningsprocess – från planering, implementation och tester till operativ assistans vid händelser som påverkar driften. Tjänsten hjälper företagen att öka sin IT-tillgänglighet och eliminera problem som omgärdar återställning av data, system och applikationer i komplexa IT-miljöer.

Företag och organisationers IT-miljöer blir alltmer komplexa och heterogena. Det kräver i sin tur allt större interna resurser för att ha kontroll på återställningsprocessen, som måste fungera om en incident inträffar som påverkar IT-driften och tillgången till affärskritiska applikationer. Om arbetet blir eftersatt i något led, till exempel vid ändringsprocesser i IT-miljön eller på grund av personalbrist, kan det få stora konsekvenser vid ett skarpt läge.
 
– Många IT-avdelningar upplever idag krav på sänkta kostnader samtidigt som de ska upprätthålla och utveckla produktionsmiljön och därtill säkra att IT-tillgängligheten möter höga affärskrav. Den ekvationen kan vara svår att få ihop, och innebär inte sällan att företag missar ett eller flera moment för att säkra att system och data snabbt går att återställa vid ett avbrott. Med Managed Recovery Program lägger kunden ut ansvaret för koordinering och hantering på våra recovery-experter som systematiskt säkerhetsställer att deras återställningsprocess fungerar i alla led, säger Håkan Björklund, vd på Sungard Availability Services i Sverige.     

SunGards Managed Recovery Program minskar riskerna vid ett avbrott och sänker kostnaderna för att säkra att data och system alltid kan återställas utifrån rätt kravställning. Genom MRP hjälper SunGard kunderna att identifiera och åtgärda svagheter i deras återställningsprocess, från change management för Disaster Recovery-planer och rutiner till personal- och kompetensbehov för tester och återställningsarbete.
 
En dedikerad expert från SunGard arbetar som en förlängning av kundens interna IT-personal och ansvarar för att koordinera och hantera hela återställningscykeln. I Managed Recovery Program ingår följande:
 
– Framtagande och upprätthållande av återställningsplaner, rutiner och konfiguration av infrastruktur för recovery
– Utförande av återställning inklusive start av operativsystem, nätverk och backupservrar
– Övervakning/hantering av återställning vid incidenter
– Testrapporter med detaljerad information om testaktiviteter, gap-analyser, förbättringsåtgärder och korrigeringsplaner  
 
För mer information, kontakta:

SunGard Availability Services:
Hardy Lagerberg, Teknikchef på SunGard Availability Services, Sverige
Tele: 08-666 32 13
E-post: hardy.lagerberg@sungard.se 
 
Håkan Björklund, vd SunGard Availability Services, Sverige
Mobil: 0705-59 07 86
E-post: hakan.bjorklund@sungard.se 

SunGard Availability Services är ett av världens största företag inom haveriberedskap (Disaster Recovery) och IT-infrastrukturtjänster med över 10 000 kunder i USA och Europa.  SunGard har datorhallar och reservarbetsplatser som motsvarar en yta av 480 000 kvadratmeter. Inom haveriberedskap erbjuder SunGard rådgivning, kontinuitetsplanering, backup- och återställningstjänster till kunder inom alla branscher. Därigenom säkras deras tillgång till IT-system och affärskritisk information även vid nödsituationer. SunGard äger också den ledande programvaran for att hantera, utveckla och underhålla företags beredskaps- och kontinuitetsplaner. Inom IT-infrastrukturtjänster levererar SunGard serverplats (colocation), Managed Hosting och Infrastruktur som tjänst (molntjänst IaaS) för att kundernas IT-system alltid ska vara tillgängliga.  SunGard Availability Services ingår i SunGard Inc med 20 000 anställda och en omsättning på 5 miljarder dollar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera