Skip to main content

Strömavbrott och hårdvaruproblem stod för över hälften av alla katastrofaktiveringar

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:36 CEST

SunGard Availability Services i Storbritannien gör årligen en analys av vad som orsakar avbrott i kundernas verksamheter och aktiverar deras katastrofberedskap. Under förra året dominerade arbetsplatsrelaterade avbrott framför IT-tekniska incidenter vilket är första gången sedan SunGard började med statistiken.

– Det finns många oförutsedda händelser som kan göra att ett företags affärs- och IT-verksamhet störs eller slås ut. Det kan handla om allt från hårdvaruproblem som påverkar IT-driften till bränder som gör det omöjligt att ens nå den egna arbetsplatsen. Kontinuitetsplanering handlar om att förebygga eller minimera effekten av sådana oönskade händelser, säger Håkan Björklund, vd för SunGard Availability Services i Sverige.

Statistiken från SunGard Availability Services kunder i Storbritannien visar att antalet katastrofaktiveringar steg med 42 procent under 2009 jämfört föregående år och att de arbetsplatsrelaterade aktiveringarna stod för 56 procent av alla avbrotten.

Historiskt sett har hårdvaruproblem stått för majoriteten av katastrofaktiveringarna, men trenden sedan 2005 är att den typen av problem stadigt minskar. Under 2009 stod för första gången strömavbrott (27 procent) för en lika stor andel av katastrofaktiveringarna som kundernas problem med hårdvara. Även aktiveringar till följd av att kunderna inte kunde nå sina arbetsplatser ökade kraftigt under 2009. Myndighetsavspärrningar i samband med G20 Summit-mötet i London var en bidragande orsak till ökningen, men också bränder och gasläckor låg bakom aktiveringarna.

Ett riskområde som de brittiska kunderna ser ut att ha lagt extra fokus på under 2009 är datakorruption. Under 2008 var datakorruption den snabbast växande orsaken till verksamhetsavbrott, men minskade under 2009 med 33 procent för att stå för 7 procent av alla aktiveringar.

– Ett större avbrott i en affärsverksamhet kan kosta stora summor pengar och inte minst förtroende. Därför är kontinuitetsplanering och haveriberedskap i grunden en ledningsfråga där det handlar om att säkra verksamheten i alla led, från IT-infrastruktur till alternativa arbetsplatser. Alla organisationer måste räkna med olika typer av störningar, men ett förberett företag kan hantera en kris under mer kontrollerade former, säger Håkan Björklund.

För mer information, kontakta:

SunGard Availability Services:
Håkan Björklund,
vd SunGard Availability Services, Sverige
Mobil: 0705-59 07 86
E-post: hakan.bjorklund@sungard.se


Om SunGard Availability Services
SunGard Availability Services ar ett av världens största företag inom kontinuitetsplanering och haveriberedskap (Business Continuity och Disaster Recovery).

SunGard är experter på Backup och Recovery av affärskritiska servrar. I våra datorhallar finns serverplatser med övervakning och underhall med högsta krav på säkerhet, tillgänglighet och miljövänlighet. SunGard äger även den ledande programvaran for att hantera, utveckla och underhålla företags beredskaps- och kontinuitetsplaner.

SunGard Availability Services ar en del av SunGard Inc. som har 20 000 anställda och en omsättning på 5,6 miljarder dollar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera