Skip to main content

Utformning av lägenhetshus bestäms i detaljplaneprocessen

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 16:21 CET

Företaget Lecab Fastigheter AB vill investera 75 miljoner kronor i att bygga 40-50 nya lägenheter samt affärslokaler i ett attraktivt läge i centrala Sunne. Platsen är den så kallade Hotell Nilsson-tomten som, förutom att den varit parkering, stått tom sedan 1975.

Förslaget om ett markanvisningsavtal med Lecab Fastigheter AB återremitterades från fullmäktiges augustisammanträde. Under återremisstiden har alla steg i processen runt hur en detaljplan tas fram klargjorts för politikerna liksom att marken säljs till ett marknadsmässigt pris.

I torsdags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att godkänna markanvisningsavtalet. Det är fullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om att godkänna avtalet. Efter det kan arbetet med detaljplanen påbörjas, vilket handlar om hur byggnaderna ska utformas och placeras.

– Det är i detaljplaneprocessen vi diskuterar hur husen på Hotell Nilsson-tomten ska se ut. För att göra tydligt att ingenting är bestämt när det gäller utformningen monteras skyltarna som sitter vid Hotell Nilsson-tomten ner. Skyltarna tog Lecab fram i ett tidigt skede för att göra sin idé mer verklig, säger Ola Persson, kommunstyrelsens ordförande.

I detaljplaneprocessen kan alla som vill lämna synpunkter på hur husen ska se ut och hur de placeras. Området för planen är utökat så att det även omfattar Mejeriängen för att få en helhets-lösning när det gäller parkeringar för både handel och boende.

Eftersom det skulle försvinna allmänna parkeringsplatser om huset byggs förbinder sig Lecab Fastig-heter att bidra med 600 000 kronor så att nya parkeringsplatser skapas. Det är också Lecab som be-kostar upprättande av planer, utsättning, inmätning med mera.

Efterfrågan på lägenheter i attraktiva lägen är stort i Sunne. I kommunstrategin står det uttalat att olika typer av boenden ska utvecklas i attraktiva boendemiljöer.

Har du frågor kontakta gärna
Ola Persson
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
tel 0565-160 04, 070-672 50 27
ola.persson@sunne.se

Olle Edgren
Kommunchef Sunne
tel 0565-160 26, 070-537 42 00
olle.edgren@sunne.se


Nyheter från och evenemang i Sunne

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy