Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 28 träffar

Ny vd på Sunne Fastighets AB

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:30 CET

​Anders Svensson, 59, blir ny VD på Sunne Fastighets AB. – Från styrelsens sida är vi otroligt nöjda med den här rekryteringen. Anders är en trygg person med rätt kompetens som vi är övertygade om kommer att ta hand om bolaget på ett bra sätt, säger styrelseledamoten Marcus Bergsjö.

Flerbostadshus i 3 längor planeras på Torvnäs i Sunne

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 14:34 CET

​Ett område med flerbostadshus är på gång i Sunne, nära den nya förskolan på Torvnäs.

Byggrätt på Nilssontomten säljs till Sunnehus AB

Byggrätt på Nilssontomten säljs till Sunnehus AB

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 15:38 CEST

Efter 45 års väntan kan Nilssontomten i centrala Sunne återigen bebyggas, det vill säga om förslaget som kommunens arbetsutskott(AU) klubbade 10 oktober får majoritet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt AU:s majoritetsbeslut får Sunnehus AB, som har en markanvisning på Nilssontomten, köpa den ena byggrätten på Mejerigatan ner mot Frykensundet till bokfört värde.

Entledigande av vd för Sunne Fastighets AB på grund av bristande förtroende

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 13:26 CEST

​Sunne Fastighets AB:s styrelse har entledigat bolagets vd, Jörn Okan. Beslutet fattades vid ett extra styrelsemöte den 27 juli. Bakgrunden är en förtroendekris som uppstått mellan styrelse och vd på grund av brister i den ekonomiska rapporteringen. En majoritet av bolagsstyrelsen anser att processen kring seniorboendet Allégården varit oklar. De vill därför beställa en extern revision av den.

Nyheter 1 träff

Planarbetet för Torvnäs/Solbacka i Sunne fördröjs cirka ett halvår

Nyheter   •   Feb 08, 2017 14:27 CET

Planarbetet för Torvnäs/Solbackområdet i Sunne fördröjs med cirka ett halvår. Miljöundersökningar visar på markföroreningar från en gammal brandövningsplats. Dessa ska nu undersökas ytterligare och saneras. Under hösten 2017 ska marken vara säkerställd för bostadsbyggnation så att planen kan antas.