Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 26 träffar

Byggrätt på Nilssontomten säljs till Sunnehus AB

Byggrätt på Nilssontomten säljs till Sunnehus AB

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 15:38 CEST

Efter 45 års väntan kan Nilssontomten i centrala Sunne återigen bebyggas, det vill säga om förslaget som kommunens arbetsutskott(AU) klubbade 10 oktober får majoritet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt AU:s majoritetsbeslut får Sunnehus AB, som har en markanvisning på Nilssontomten, köpa den ena byggrätten på Mejerigatan ner mot Frykensundet till bokfört värde.

Entledigande av vd för Sunne Fastighets AB på grund av bristande förtroende

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 13:26 CEST

​Sunne Fastighets AB:s styrelse har entledigat bolagets vd, Jörn Okan. Beslutet fattades vid ett extra styrelsemöte den 27 juli. Bakgrunden är en förtroendekris som uppstått mellan styrelse och vd på grund av brister i den ekonomiska rapporteringen. En majoritet av bolagsstyrelsen anser att processen kring seniorboendet Allégården varit oklar. De vill därför beställa en extern revision av den.

Förslag på tillfällig bro i Sunne lämnas i mars

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 14:19 CET

​Sundsbron i Sunne ska renoveras 2019 – den enda överfarten över sjön Fryken inom kommunens gränser. Sedan våren 2017 har det pågått diskussioner om hur trafiksituationen ska lösas under tiden bron är avstängd. Trafikverket arbetar nu för att slutföra ett förslag till trafiklösning med en tillfällig bro som klarar tung trafik. Förslaget ska presenteras för Sunne kommun i mars.

Kiosk på torget i Sunne nära ny lösning

Kiosk på torget i Sunne nära ny lösning

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 08:11 CET

SunneGrillen, kiosken på torget i Sunne, har haft ettårskontrakt sedan några år, eftersom torget enligt detaljplanen ska anta en ny skepnad. – Alexander Sakar som drivit kiosken i åtta år får istället möjlighet att starta en ny med placering på den norra delen av torget, säger Johanna Bergsman, plan- och exploateringsingenjör i Sunne kommun.

Nyheter 1 träff

Planarbetet för Torvnäs/Solbacka i Sunne fördröjs cirka ett halvår

Nyheter   •   Feb 08, 2017 14:27 CET

Planarbetet för Torvnäs/Solbackområdet i Sunne fördröjs med cirka ett halvår. Miljöundersökningar visar på markföroreningar från en gammal brandövningsplats. Dessa ska nu undersökas ytterligare och saneras. Under hösten 2017 ska marken vara säkerställd för bostadsbyggnation så att planen kan antas.