Skip to main content

Ny app med dashboard och rapporter för GDPR: följ upp om du efterlever GDPR

Nyhet   •   Aug 20, 2018 13:09 CEST

Oavsett om du är redo eller ej så har den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) nu trätt i kraft. Med den nya förordningen följer helt nya sätt att behandla information om dina kunder.

Nu krävs det mer än att bara säkerställa att kunduppgifterna är säkert lagrade. Du måste också visa att du har samlat in dem på rätt sätt och att du har tillåtelse att använda dem.

En förändring du inte har råd att ignorera

Oavsett vad du tycker om GDPR, är det något som du och ditt företag behöver ta seriöst. Om ni inte följer reglerna kan konsekvenserna bli allvarliga för ditt företag.

Att bli GDPR-redo är inget man fixar på en dag eller en månad. Men man måste börja i någon ände, eller hur?

En bra sak att börja med är att titta på företagets befintliga databaser och bedöma om uppgifterna ni lagrar överensstämmer med er personuppgiftspolicy och GDPR-kraven.

Se snabbt om din CRM-lösning är GDPR-redo

Som SuperOffice CRM-användare har du troligtvis en stor databas med kunder och prospekt. För att snabbt få en överblick över vilka personuppgifter du lagrar och hur du lagrar dem behöver du ett verktyg som kontrollerar att uppgifterna uppfyller kraven.

Ett nytillskott i vår SuperOffice App store är GDPR Dashboards and Reports – ett tillägg som är utvecklat av Business Analyze. Den ger dig omedelbar tillgång till nyckeltal och statistikrapporter som övervakar företagets SuperOffice-databas med avseende på GDPR-kraven.

Du slipper skapa stora urval och därefter analysera dem. Istället får du via appen snabbt en överblick över databasen med hjälp av interaktiva, grafiska element som visuellt synliggör den viktiga GDPR-informationen: samtycken och e-postprenumerationer.

Börja ditt arbete med att bli GDPR-redo genom att generera digitala översikter i realtid som visar viktig information: om dina kontakter har gett sitt samtycke eller ej, vad de prenumererar på och om de har anmält sig eller avanmält sig.

Få kontroll över GDPR-statistiken

När du vet vad som finns och vad som saknas i databasen minskar du avsevärt risken för att bryta mot dataskyddsförordningen, och att råka ut för dryga böter. Det är just det som gör appen GDPR Dashboards and Reports så användbar.

Med hjälp av appen kan du följa 6 viktiga GDPR-mått.

1. Antalet kontakter utan rättslig grund för behandling av data

Denna siffra anger antalet personer i databasen som inte har tilldelats någon rättslig grund för lagring av deras personuppgifter i SuperOffice CRM. Då vet du också vem du måste inhämta samtycke från eller radera från databasen.

2. Antalet kontakter med rättslig grund för behandling av data

Denna siffra anger antalet personer i databasen som har tilldelats en rättslig grund för behandling av deras personuppgifter i SuperOffice CRM. Den här rapporten ger dig mer information om hur den rättsliga grunden för att lagra kunduppgifter (legitimt intresse) blev inhämtad och när uppdateringen gjordes.

3. Antalet kontakter utan samtycke för e-postmarknadsföring

Denna siffra anger hur många prospekt, kunder och kontakter som inte har gett sitt samtycke till att få kommunikation via e-postmarknadsföring. Marknadsavdelningen kan använda denna information för att skapa aktiviterer för att inhämta samtycken. Här får du några tips om detta.

4. Antalet kontakter med samtycke för e-postmarknadsföring

Denna siffra anger hur många prospekt, kunder och kontakter som har gett sitt samtycke till att få kommunikation e-postmarknadsföring. Ju högre siffra desto bättre resultat kan du förvänta dig av dina marknadsaktiviteter.

5. Antal personer uppdelat på prenumerationstyp

Denna siffra anger antalet prenumerationer för respektive typ av kommunikation. Rapporten hjälper dig att se ändringar över tiden och att övervaka hur effektiva de olika typerna av kommunikation är, och även de olika källorna: e-post, chatt, nyhetsbrev osv. Den hjälper också marknadsföringsteamet att förstå kontakternas preferenser och hur de kan optimera marknadsaktiviteterna.

6. Antal avanmälningar (återkallade samtycken)

Att värva prenumeranter är ett krävande jobb och då vill man inte gärna förlora dem. Men när det händer måste du respektera kontakternas önskan. Genom att följa detta mätetal kan du övervaka bortfallet av prenumeranter. Det ger dig även möjlighet att analysera trender och justera marknadsstrategin därefter.

Om du vill ha exaktare siffror kan alla rapporter filtreras baserat på tidsperiod, kontaktkategori och andra kriterier beroende på vilka fält som finns i din databas.

En app som håller SuperOffice CRM strukturerad och i enighet med GDPR

Efter den 25 maj 2018 har appen GDPR Dashboards and Reports blivit oumbärlig för alla företag som använder SuperOffice CRM.

Den ger tillgång till viktig GDPR-statistik så att företaget kan övervaka och hålla koll på uppgifterna i SuperOffice CRM och vara säker på att de är uppdaterade och följer GDPR-reglerna.

Kort hjälper appen dig med att:

  • få omedelbar översikt över viktiga GDPR-nyckeltal
  • hålla reda på alla samtycken och upptäcka var de saknas
  • övervaka e-postmarknadsförings prenumerationer, anmälningar och avanmälningar (opt ins och opt outs)
  • generera användarvänliga grafiska rapporter och listor
  • skapa interaktiva dashboards
  • exportera och dela rapporter med några få knapptryck

Hur får jag tillgång till appen GDPR Dashboards and Reports?

Du kan själv se hur företaget kan ha nytta av appen genom att prova den gratis i 30 dagar.

Appen förutsätter att du har ett abonnemang på SuperOffice Online och den är tillgänglig för SuperOffice on-premise version 8.2 eller senare.

Om du redan har Business Analyze for SuperOffice behöver du bara kontakta din återförsäljare för att få veta hur du kan få denna värdefulla tilläggsmodul.

Mer information finns på SuperOffice App Store – en marknadsplats för appar där du kan utöka din CRM-lösning och koppla den till andra affärsapplikationer som du använder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.