D9hmjse5e8kqegru9hhn

Elbilstaxi lönsamt visar ny studie

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 07:06 CET

En ny studie från KTH visar att elbilar kan vara lönsammare i taxiverksamhet jämfört med både diesel och biogasbilar. Låga driftskostnader, hög efterfrågan samt smarta strategier från taxiförare är bidragande orsaker till resultatet. I studien som är baserad på verklig kördata från Taxi Stockholm har Tesla Model S jämförts med Mercedes-Benz E300 dieselhybrid och E200 NGT.

Hyjqqrkdjazs8moewxwe

Nu är boomen för elbilarna och lösningarna för elnätet nära

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 13:36 CET

I många projekt arbetar Sustainable Innovation med att sänka trösklar för fossilfria fordon, öka efterfrågan och samtidigt utveckla tekniken för elnäten att smidigt hantera detta. Nu är boomen för smarta elnät och elbilarna nära.

Onhj2kuck002qdwgccpz

Hållbarhetsarenan utökas inför Almedalen med mediapartnern Miljö & Utveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 07:50 CET

För nionde året i rad är Sustainable Innovation på plats med hållbarhetsarenan ombord på Teaterskeppet i Almedalen. Med över 40 seminarier och cirka 3 000 besökare inleds nu ett spännande samarbete med nordens största magasin om miljö- och hållbarhetsfrågor, Miljö & Utveckling.

Amogdotuou4bttw5zojn

Unikt experiment i Göteborg testar Vita Certifikat för att minska effektbehovet

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:00 CET

Nu startar ett unikt experiment i Göteborg för att utveckla energisystemet. Projektet som drivs av Göteborg Energi, Naturskyddsföreningen med flera erbjuder fastighetsägare ekonomiskt stöd för att genomföra energiåtgärder som minskar effektbehovet i elnätet och fjärrvärmesystemet. På så vis underlättas övergången till förnybara energikällor som t.ex. sol och vind.

Media no image

Allmännyttans innovationslabb ska minska bostadssegregationen

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 09:49 CET

Allmännyttan kraftsamlar för ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Med stöd från Vinnova ska Allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa områden.

Bransch- och intresseorganisationen SABO står bakom projektet som beviljats 4,8 miljoner under två år inom ramen för Vinnovas program ”Social innovation mot segregation”.

De allmännyttiga bostadsföretagen tar redan idag ett stort socialt ansvar men vi vill och kan göra mer nu när det svenska samhället står inför stora utmaningar. Med projektet vill vi också göra det möjligt för fler att göra mer. Om Sverige ska lyckas med inkludering, integration, utbildning och sysselsättning behöver vi vara många som tar ansvar och driver utvecklingen framåt. Därför är det mycket välkommet att Vinnova stödjer arbetet, liksom våra samarbetspartners, säger Anders Nordstrand VD på SABO.

Allmännyttans innovationslabb kommer använda sig av Hyresgästföreningens, de lokala allmännyttiga bostadsföretagen samt lokala samarbetspartners upparbetade kunskap för att göra metoder och verktyg tillgängliga för bostadsföretag och andra som vill hitta lösningar på bostadssegregationen.

I våra projektpartners verksamheter och bostadsbestånd kommer vi undersöka alla goda exempel på lösningar där man lyckats minska segregationen och utifrån det utforma innovationslabb för vart och ett av projektets fokusområden, säger Thomas Sundén, projektledare på Sustainable Innovation.

Den inventering och metodutveckling som nu startar kommer sedan vara grund för en nationell kraftsamling bland Sveriges allmännyttiga bostadsbolag för att bidra till minskat utanförskap i samhället.

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö högskola, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping med finansiering från Vinnova.

Kontakt:

Nina Rådström, kommunikationschef SABO: 070-752 95 51

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Thomas Sundén, VD Sustainable Innovation, thomas.sunden@sust.se, 0709-441170

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag och innovationskluster som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. De 30-talet projekt inom områdena hållbar mobilitet, byggnation och energisystem drivs tillsammans med näringsliv, myndigheter, akademi m.fl.

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Allmännyttan kraftsamlar för ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Med stöd från Vinnova ska Allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa områden.

Läs vidare »
Uavn2yqbt29hanpp4zbf

Nu ska det bli lätt att installera elbilsladdning

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 07:07 CET

Trots klara mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 går omställningen trögt. En anledning anses vara oron för bristen på laddmöjligheter. Många fastighetsägare vill möta efterfrågan men vet inte hur det ska ske på ett hållbart sätt.

T2c3zkzmbhaxd5rx8yvu

​Unikt energiprojekt i Askersund skapade fullsatt seminarium

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 16:55 CEST

Det blev succé idag när Soldrift Sjöängen invigdes i Askersund. Invigningstalare var Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, VDn för Vattenfall Distribution, Annika Viklund och regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) med flera.

T8r7cimq9qx8ewxrbexb

Solceller på plats och batterilagret igång i Sjöängen

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 11:00 CEST

Nu startar projektet Soldrift Sjöängen på allvar. Batterilager, elbilsladdning och 374 solpaneler kopplas samman när Askersunds kommun satsar på miljövänlig el och ny teknik.

Eci1ijeocedh2ouuhvz6

Inbjudan till pressträff - Unikt pilotprojekt för lagring av solel

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 08:35 CEST

Den 6 oktober invigs pilotprojektet Soldrift Sjöängen i Askersund. Solpaneler på taket genererar el som lagras i ett energilager som byggs i Sjöängen, det kombinerade kulturhus och skola i Askersund som invigdes i november förra året.

Fhwkjakhennunfwqb0gw

Vattenfall först i Sverige med att testa elbilsladdning med hjälp av vägbelysning

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 17:10 CEST

Teknikprojektet ”Laddning av elfordon via belysningsnätet” har testat möjligheten att använda befintlig vägbelysning för att möjliggöra fler publika laddplatser för elbilsägare i Askersund.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • jessjricgeeca.aykrisoptrom@sust.qjiislse
  • 073-709 22 84

Om Sustainable Innovation

Vi visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White, WSP och Centigo är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Adress

  • Sustainable Innovation
  • Barnhusgatan 3
  • 111 23 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida