Säkra leveranser direkt till din dörr

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2020 13:22 CEST

I takt med att coronautbrottet växer väljer allt fler att beställa mat och apoteksvaror online, vilket gör att många butiker får en markant ökning av sin e-handel. ​Människor stannar hemma och undviker social kontakt. Med nya leveranslösningar kan boenden i en fastighet få sina varor direkt hem utan att träffa en enda person eller besöka ett postombud.

Matleveranser blev räddningen för Nollzons eltaxileverantör i Karlskrona under Coronakrisen

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 09:10 CEST

Coronakrisen slår hårt mot taxibranschen som på många håll tappat upp till 90 procent av sina körningar. Trossö Taxi i Karlskrona har dock hittat nya kunder genom att bredda verksamheten med utkörning av matkassar och restaurangmat.

Ny guide för digitala lösningar på byggplatser

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2020 15:36 CET

Digitaliseringen av byggbranschen går snabbt och innebär stora möjligheter att effektivisera, kapa kostnader och hitta klimatsmarta lösningar. Projektet ”Test i verkliga byggprojekt” har studerat testmetodik för implementering av digitala lösningar i pågående byggprojekt. Resultatet sammanfattats i en guide och hjälper företag och organisationer att genomföra nya digitala projekt på byggplatser.

BUSINESS MODEL LAB LAUNCHED TO BRIDGE THE GAP BETWEEN INNOVATION AND BUSINESS SUCCESS

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 11:42 CET

Over half of innovating companies struggle with bridging the gap between innovation strategy and business strategy, identifying it as their greatest strategic challenge for innovation, according to PwC’s Innovation Benchmark report from 2017. Drive Sweden Business Model Lab aims to bridge this gap for the future mobility market.

Innovationsprojekt sprider energieffektivt ljus i natten

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2020 17:25 CET

Avancerad styrning av utomhusbelysning sparar uppemot hälften av elförbrukningen. Nu utvecklas även ett öppet kommunikationsgränssnitt som innebär att olika leverantörer kan samspela med sin teknik, vilket gör styrningen mer attraktiv för beställarna.

WeRide ansluter till Nollzon och ökar antalet utsläppsfria taxibilar till Stockholms Centralstation

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2020 15:11 CET

Över 81 miljoner passagerare reser via Stockholms Centralstation årligen, antalet ökar stadigt och år 2030 beräknas antalet resenärer vara drygt 200 miljoner. För att minska avgasutsläppen i centrum börjar nu eltaxileverantören WeRide trafikera Centralstationen vilket ökar tillgången på fossilfria taxiresor för det växande antalet tågresenärer.

Ny guide hjälper husägare att både spara miljarder och bidra till klimatomställningen

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 07:00 CEST

Nu lanseras en helt ny webbguide för villaägare som planerar renoveringar. Guidens syfte är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden. Läs mer på minhusguide.se

Energieffektiviseringsföretagen väljer ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 06:00 CEST

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har valt Thomas Sundén, VD på företaget Sustainable Innovation, som ny ordförande. Organisationen, som firar sitt tioårsjubileum i år, har ett ständigt växande medlemsantal och har allt mer kommit att sätta frågan om 100 procent förnybart i fokus. EEF är därmed en viktig plattform för arbetet med Sveriges energieffektiviseringsmål.

HBV och SABO blir medlemmar i Sustainable Innovation

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2019 06:00 CET

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO blir nya spännande tillskott som medlemmar i Sustainable Innovation. Tillsammans ska nya kliv tas mot hållbart samhällsbyggande med fokus på allmännyttan och dess hyresgäster.

- Detta samarbete är ett rejält lyft för vår gemensamma potential till verklig systemförändring inom hållbart boende. Med HBV och SABO som medlemmar kommer vi framåt att snabbare kunna ta innovationer till marknad för att sänka byggkostnader och öka energi- och resurseffektiviteten i den byggda miljön, säger Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation.

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och ägs av sina medlemmar, 351 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige. HBV hjälper sina medlemmar genom att samordna upphandlingar och sätta upp ramavtal för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

- Vi jobbar tillsammans med våra medlemmar och våra leverantörer för att ständigt utveckla affärsrelationer till att bli så hållbara som möjligt. Vi vill bli ännu mer proaktiva i vårt arbete för att möta morgondagens behov och för oss är ett medlemskap i Sustainable Innovation den allra bästa lösningen, för oss, våra medlemmar och våra leverantörer, säger Johan Almesjö, VD på HBV.

SABO är allmännyttans bransch- och intresseorganisation med över 300 medlemmar som äger och förvaltar ca 800 000 bostäder i Sverige. Alla medlemmar är allmännyttiga bostadsbolag, små som stora.

- Att kunna ligga i framkant vad avser hållbarhet och ny teknik, handlar om att ständigt utmana sig själv i vardagen och våga ifrågasätta det vi vet just nu. Som medlemmar i Sustainable Innovation kommer det ge oss ytterligare en plattform för att tillsammans med andra samhällsaktörer göra allmän nytta på riktigt, säger Jonas Högset, enhetschef fastighet och boende på SABO.

Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver projekt för hållbar samhällsbyggnad. Sedan starten 2008 har hundra pilotprojekt genomförts inom områdena mobilitet, energisystem och byggnation. HBV blir det elfte medlemsföretaget att gå med i samarbetet för en mer hållbar utveckling. I dagsläget drivs 33 projekt runt om i landet tillsammans med medlemsföretag, akademi, städer samt näringsliv.

Kontakt:
 Thomas Sundén, VD på Sustainable innovation: 0709-44 11 70, thomas.sunden@sust.se

Josefin Morge, pressansvarig SABO, tel: 08-406 55 25, e-post: josefin.morge@sabo.se

Johan Almesjö, VD HBV, tel: 08-556 765 00, e-post: johan.almesjo@hbv.se

Husbyggnadsvaror HBV är en medlemsägd inköpsförening med 350 medlemmar, framför allt allmännyttiga bostadsföretag men även flera kommuner. HBV gör samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. www.hbv.se

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, är bransch- och intresseorganisation för 313 allmännyttiga bostadsföretag. SABO-företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till 26 600 lägenheter. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden. Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter 61miljarder kronor per år och har cirka 12 600 anställda. Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse. 

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheten, akademi med flera. Företaget ägs av föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, White, WSP, Botkyrkabyggen, SABO och HBV är medlemmar.

www.sust.se

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO blir nya spännande tillskott som medlemmar i Sustainable Innovation. Tillsammans ska nya kliv tas mot hållbart samhällsbyggande med fokus på allmännyttan och dess hyresgäster.

Läs vidare »

Nytt Dynamiskt inköpssystem underlättar för inköp av solenergi

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 12:02 CET

Allmännyttans inköpsfunktion HBV och företaget Sustainable Innovation har tillsammans tagit fram ett helt nytt dynamiskt inköpssystem och stödverktyg för beställare av solenergi. Organisationerna hoppas att detta ska leda till tryggare och bättre affärer för både beställare och leverantörer samtidigt som allmännyttan bidrar till klimatmålen om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Om Sustainable Innovation

Co-creating a resilient future

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver samarbetsprojekt för omställningen till ett hållbart samhälle. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, offentlig verksamhet, akademin och civilsamhället. Företaget ägs av föreningen Effekt där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, Afry, White, Botkyrkabyggen, Sveriges Allmännytta och HBV är medlemmar.

www.sustainableinnovation.se

Adress

  • Sustainable Innovation
  • Barnhusgatan 3
  • 111 23 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida