Skip to main content

Taggar

Media no image

Allmännyttans innovationslabb ska minska bostadssegregationen

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 09:49 CET

Allmännyttan kraftsamlar för ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Med stöd från Vinnova ska Allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa områden.

Nu ska det bli lätt att installera elbilsladdning

Nu ska det bli lätt att installera elbilsladdning

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 07:07 CET

Trots klara mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 går omställningen trögt. En anledning anses vara oron för bristen på laddmöjligheter. Många fastighetsägare vill möta efterfrågan men vet inte hur det ska ske på ett hållbart sätt.

​Unikt energiprojekt i Askersund skapade fullsatt seminarium

​Unikt energiprojekt i Askersund skapade fullsatt seminarium

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 16:55 CEST

Det blev succé idag när Soldrift Sjöängen invigdes i Askersund. Invigningstalare var Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, VDn för Vattenfall Distribution, Annika Viklund och regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) med flera.

Solceller på plats och batterilagret igång i Sjöängen

Solceller på plats och batterilagret igång i Sjöängen

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 11:00 CEST

Nu startar projektet Soldrift Sjöängen på allvar. Batterilager, elbilsladdning och 374 solpaneler kopplas samman när Askersunds kommun satsar på miljövänlig el och ny teknik.

Inbjudan till pressträff - Unikt pilotprojekt för lagring av solel

Inbjudan till pressträff - Unikt pilotprojekt för lagring av solel

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 08:35 CEST

Den 6 oktober invigs pilotprojektet Soldrift Sjöängen i Askersund. Solpaneler på taket genererar el som lagras i ett energilager som byggs i Sjöängen, det kombinerade kulturhus och skola i Askersund som invigdes i november förra året.

Vattenfall först i Sverige med att testa elbilsladdning med hjälp av vägbelysning

Vattenfall först i Sverige med att testa elbilsladdning med hjälp av vägbelysning

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 17:10 CEST

Teknikprojektet ”Laddning av elfordon via belysningsnätet” har testat möjligheten att använda befintlig vägbelysning för att möjliggöra fler publika laddplatser för elbilsägare i Askersund.

Taxibranschen satsar på fossilfritt

Taxibranschen satsar på fossilfritt

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:32 CEST

Bzzt, startupen som erbjuder eldrivna podtaxis etablerar sig i Stockholm och ansluter sig till Nollzon. Tillsammans med TaxiKurir, som köpt in 18 nya elbilar, blir båda företagen en viktig del av omställningen mot en fossilfri taxiflotta. 
-Kunderna har tydligt visat att de vill ha utsläppsfria alternativ och det är kul att taxibranschen ser detta, säger Roland Elander, projektledare för Nollzon.

Kraftsamling från branschen underlättar för småhusägare att renovera hållbart

Kraftsamling från branschen underlättar för småhusägare att renovera hållbart

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 17:22 CEST

Nu görs en kraftsamling som ska underlätta för småhusägare att renovera energieffektivt och hållbart. Det finns mycket att vinna både genom att energi och pengar sparas och att inomhuskomforten kan förbättras för villaägaren som ska renovera men det krävs också en stor insats av husägarna för att sätta sig in i alla frågor.

Uppsala nationell föregångare: Ihus testar smart energistyrning för solel

Uppsala nationell föregångare: Ihus testar smart energistyrning för solel

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 07:21 CEST

Ihus (AB Uppsala kommuns Industrihus) är bland de första i landet att testa en ny, smart energilösning. Den ska göra att el från solcellerna i, och i anslutning till, byggnaderna utnyttjas maximalt och att överskottsenergi lagras i ett energilager.

Många fastighetsägare går miste om stor potential

Många fastighetsägare går miste om stor potential

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:30 CEST

Solceller ökar i popularitet och för att få ut mesta möjliga av sin egenproducerade el behövs energilager och smart styrning. I Arvika testas nu en ny, avancerad energistyrning, för att nyttja egenproduktion optimalt, både energi- och kostnadsmässigt.

Inbjudan till pressträff - Nytt styrsystem för energistyrning/solel: Många fastighetsägare går miste om stor potential

Inbjudan till pressträff - Nytt styrsystem för energistyrning/solel: Många fastighetsägare går miste om stor potential

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 12:18 CEST

Med anledning av uppstarten av det avancerade energistyrsystemet som Amzur Technologies tagit fram bjuder vi in till pressträff och unik visning i Arvika. Tekniken var en av vinnarna i Energimyndighetens internationella tävling ”Intelligent Energy Management Challenge”. Systemet testas i Glava Energy Center, Sveriges centrum för solenergiforskning, och väntas bl.a. kapa effekttopparna med 40%.

Ny testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande ska optimera forskning och utveckling

Ny testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande ska optimera forskning och utveckling

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 07:10 CET

Antalet testbäddar ökar i Sverige och avsaknaden av överblick innebär risker för att medel för forskning och utveckling inte används optimalt. Inom ramen för innovationsprogrammet Smart Built Environment har Sustainable Innovation därför samlat en bred projektgrupp för att ta fram en nationell testbäddsportal.

För första gången testas vita certifikat i Sverige

För första gången testas vita certifikat i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 07:30 CET

​Bara två veckor efter riksdagspartiernas överenskommelse om att fördubbla Sveriges energieffektivitet till 2030 startar det första försöket med vita certifikat i vårt land. Resultatet förväntas ge input till policyutveckling inte bara inom energieffektiviseringsområdet utan även kopplat till utbyggnaden av förnybar energi.

Sveriges smartaste elnät utökas med solel, lagring och laddning

Sveriges smartaste elnät utökas med solel, lagring och laddning

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 11:56 CET

I Uppland drivs sedan 2014 ett smart elnät där villor hjälper elnätet vid ansträngda förhållanden. Nu utökas projektet med ytterligare styrning i form av energilager, elbilsladdning och solceller. Den här typen av lösningar är en förutsättning för att vi ska kunna ha mer förnybar el i näten och ett måste för att vi ska ha en stabil energiförsörjning i framtiden.

Taxibranschen fossilfri på 3 år?

Taxibranschen fossilfri på 3 år?

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 11:00 CET

På ett år har 700 kontor i Sverige anslutit sig till Nollzon för att automatiskt få förtur till elbilstaxi. Näringslivets tydliga efterfrågan på mer klimatsmarta transporter i kombination med att taxibolagen byter ut nästan hela fordonsflottan på tre år bäddar för grön omställning.

Inbjudan till pressträff med Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén: Stockholm snabbar på omställningen till fossiloberoende fordonsflotta med hjälp av nytt näringslivsinitiativ

Inbjudan till pressträff med Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén: Stockholm snabbar på omställningen till fossiloberoende fordonsflotta med hjälp av nytt näringslivsinitiativ

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 11:37 CET

Sustainable Innovation och Stockholms stad bjuder in till pressträff med anledning av att det ideella näringslivsinitiativet Nollzon på ett år har fått över 700 anslutna kontor med ca 50 000 anställda som nu prioriterar elbilstaxi. Kan taxibranschen gå i bräschen för omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta? Tid: Måndag den 5 dec. kl. 09.00-09.40 Plats: Barnhusgatan 3, Stockholm

Upplands Energi går mot trenden: Behåller elnätsavgiften oförändrad och erbjuder nätkunderna intelligent termostat

Upplands Energi går mot trenden: Behåller elnätsavgiften oförändrad och erbjuder nätkunderna intelligent termostat

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 11:49 CET

Upplands Energi har beslutat att behålla sina elnätstaxor oförändrade för 2017. I arbetet för att stärka kundnyttan erbjuder man sina nätkunder en intelligent termostat som styrs via en app. Termostaten har utvecklats av uppsalaföretaget Ngenic och bidrar till en effektivare temperaturstyrning av vattenbaserade värmesystem. Samtidigt bidrar det till att hålla elnätsavgifterna nere.

Thomas Sundén ny VD för Sustainable Innovation

Thomas Sundén ny VD för Sustainable Innovation

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 06:48 CEST

Sustainable Innovations styrelse har utsett Thomas Sundén till ny VD från och med 1 oktober. Thomas är idag ansvarig för fokusområdet bebyggelse och har en gedigen bakgrund som ledare, bl.a. som VD för Situation Sthlm, Charity Rating och Netcoord AB.

Testprojekt i Askersund blev till succé

Testprojekt i Askersund blev till succé

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2016 12:37 CEST

​Det startade med en idé 2011 när Askersunds kommun bytte ut stadens ljuspunkter mot mer miljösmarta LED-armaturer. Då uppstod tanken om att nyttja överkapaciteten i elnätet och de befintliga belysningsstolparna för att ladda de allt mer populära elcyklarna och andra elfordon.

Stockholms län får 30 miljoner för att stödja tillväxten av små och medelstora företag inom hållbar stadsutveckling

Stockholms län får 30 miljoner för att stödja tillväxten av små och medelstora företag inom hållbar stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2016 07:03 CEST

KTH har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen sökt och fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionala strukturfond för att skapa hållbar stadsutveckling och tillväxt i små och medelstora företag. Projektet Grön BoStad kommer bidra till en regional koldioxidsnål ekonomi samt verka för en minskad segregation.