Skip to main content

Kraftsamling från branschen underlättar för småhusägare att renovera hållbart

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2017 17:22 CEST

I projektet utvecklas och testas ett webbverktyg med checklistor som underlättar genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder för småhusägare och entreprenörer.

Nu görs en kraftsamling som ska underlätta för småhusägare att renovera energieffektivt och hållbart. Det finns mycket att vinna både genom att energi och pengar sparas och att inomhuskomforten kan förbättras för villaägaren som ska renovera men det krävs också en stor insats av husägarna för att sätta sig in i alla frågor. Nu sker ett omfattande arbete som ska göra kunskapen mer lättillgängliga för den vanliga villaägaren.

Projektet drivs av Sustainable Innovation i samverkan med Beställargruppen för småhus (BeSmå), ett 15-tal organisationer och ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Avsikten är att underlätta för småhusägare att renovera hållbart för att snabbare uppnå den stora effektiviseringspotential som marknaden har, ca 7 TWh/år vilket motsvarar den årliga energianvändningen i cirka 300 000 villor.

- När man renoverar huset idag är det många energiåtgärder som inte blir gjorda eftersom det är otydligt vilka mervärden det ger i form av bättre luftkvalitet, jämnare inomhustemperatur och minskade kostnader för energi. Det tar tid att hitta information om lämpliga åtgärder och vilka krav som kan ställas och det krävs att beställningen till hantverkaren är tydlig samt att den kan följas upp. Vi vill göra det mycket enklare, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation.

Projektet kommer att resultera i ett webbverktyg som man enkelt och kostnadsfritt kan gå in på via en hemsida. Arbete pågår med att ta fram ett gemensamt underlag som ligger till grund för utveckling av verktyget. Verktyget ska sedan få testas av ett 10-tal småhusägare som står inför större renoveringar. Erfarenheter från både småhusägarna och anlitade entreprenörer används därefter för att anpassa verktyget så att det fungerar bra för båda målgrupperna.

Det omfattande samarbetet ger förutsättningar för ett väl förankrat och opartiskt verktyg med god kvalitet. Alla inblandade parter finns listade på sust.se/projekt/smahus.

---

För mer information och övriga frågor, vänligen kontakta:
Jan Kristoffersson
Projektledare, Sustainable Innovation
jan.kristoffersson@sust.se
070-645 37 56

---

I projektet samarbetar: Sustainable Innovation, BeSmå, Vattenfall, WSP Sverige AB, Folksam, SBAB, Villaägarna, Sveriges Byggindustrier, Swedisol, Svensk Ventilation, Östberg Group AB Installatörsföretagen, Trä- och möbelföretagen (TMF), Isoleringsfirmornas Förening, Svensk Energiförvaltning, Glasbranschföreningen, Byggnadsvårdsföreningen, Byggvarubedömningen, Energikontor Skåne samt ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera