Skip to main content

Många fastighetsägare går miste om stor potential

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2017 07:30 CEST

Raymond M Kaiser, Director Energy Management Systems på Amzur Technologies visar det nya energistyrsystemet

Solceller ökar i popularitet och för att få ut mesta möjliga av sin egenproducerade el behövs energilager och smart styrning. I Arvika testas nu en ny, avancerad energistyrning, för att nyttja egenproduktion optimalt, både energi- och kostnadsmässigt.

- Många fastighetsägare utnyttjar idag inte den fulla potentialen av sin egenproducerade el. Eftersom man varken har något energilager eller styrning kan man t.ex. inte aktivt minska effekttoppar eller ta hänsyn till priser på elmarknaden, säger Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation, projektledare för Energimyndighetens satsning Intelligent Energy Management (IEM).

Styrsystemet har utvecklats av det amerikanska företaget Amzur Technologies, en av vinnarna i Energimyndighetens internationella tävling ”Intelligent Energy Management Challange”. Testerna görs i Arvika, närmare bestämt vid Glava Energy Center, Sveriges centrum för solenergiforskning. Centret har ett byggnadsintegrerat energisystem med solceller på taket, energilagring i batterier och distribution av el via 350V likström till ett antal förbrukare i byggnaden såsom ventilation, belysning och frysskåp. Detta kommer Amzurs styrsystem hantera och optimera. För att möjliggöra snabb utveckling och koppling mot moln-tjänster är systemet modulärt uppbyggt med hjälp av standard-komponenter inom IT med öppen källkod.

- Med energilagring och laststyrning kan fastighetens effekttoppar minska med 40 procent. I kombination med förnybara energikällor som sol- och vindkraft samt energieffektiviseringar skulle Sverige kunna uppnå ett helt förnybart energisystem, säger Magnus Nilsson, Verksamhetschef på Glava Energy Center.

Systemet gör att fastigheterna i mycket större utsträckning än tidigare kan ta till vara på egenproducerad el och sälja sin el till nätet när det är mer ekonomiskt fördelaktigt. Testet i Arvika är en del i Energimyndighetens satsning IEM vars målsättning är att åstadkomma ett mer hållbart energisystem. Pilottesterna projektleds av Sustainable Innovation i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks.


För frågor och mer information kontakta:

Jan Kristoffersson
Projektledare för IEM
Sustainable Innovation
070-645 37 56
jan.kristoffersson@sust.se

Magnus Nilsson
Verksamhetschef
Glava Energy Center
070-792 87 28
magnus.nilsson@aanc.se

Charlotte Lejon
Upphandlingschef
Energimyndigheten
016-544 20 93
charlotte.lejon@energimyndigheten.se

Glava Energy Center är Sveriges centrum för solenergiforskning där olika aktörer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, och konkreta tester inom området förnybar energi. Här finns bland annat energilagringssystem, nya stativ- och solmodulteknologier och nu kör man igång med helt ny energistyrning.

Den internationella tävlingen Intelligent Energy Management avgjordes i april och genomfördes av Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks. Tillsammans med Sustainable Innovation pågår nu arbetet med de fysiska testerna hos både offentliga och privata fastighetsägare. www.energimyndigheten.se/iem

Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. www.sust.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera