Skip to main content

Nu startar fyra nya innovationslabb för minskad segregation

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2018 09:30 CEST

Med stöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova startar nu projektet ”Allmännyttans Innovationslabb”. Tillsammans med lokala samarbetspartners kör nu fyra innovationslabb igång som ska motverka segregation. Platserna blir Boden, Södertälje, Norrköping och Rannebergen i Göteborg.

I innovationslabben ska nya arbetssätt testas, utvecklas och utvärderas. Syftet är att sprida lärdomar om framgångsrika metoder så att fler kan göra mer för att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice, minska brottslighet och därmed åstadkomma ett mer hållbart samhälle.

– Satsningen bidrar till att värdefull kunskap och erfarenhet kan samlas in, vidareutvecklas och spridas vidare till andra allmännyttiga bostadsföretag som kan ta hjälp av dem, säger projektledaren Yasmina Ganse, projektledare på Sustainable Innovation och fortsätter; Arbetet är mycket angeläget eftersom de sociala frågorna är tätt kopplat till möjligheterna att rusta upp och bygga nya bostadsområden och med så många organisationer i projektgruppen kan vi ta en bred ansats. För oss på Sustainable Innovation är detta en viktig del i vårt arbete med hållbar stadsbyggnad.

Projektet är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Sustainable Innovation, Malmö universitet, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Allmännyttans Innovationslabb delfinansieras av Vinnova.

– Genom arbetet med Allmännyttans innovationslabb har vi redan fått kunskap om över 80 goda exempel, projekt och verksamheter i hela landet. Deras erfarenheter kommer på olika sätt att tas tillvara på i projektet, säger Anna Kanervo, projektansvarig på SABO, som välkomnar fler att berätta om sina exempel (se nedan).

– Det är otroligt stärkande att se hur mycket engagerat arbete som görs runt om i landet och med detta projekt har vi möjligheten att korskoppla idéer och kunskap, säger Yasmina Ganse, projektledare på Sustainable Innovation.

Stora behov
De många exemplen visar att mycket redan görs för att minska utanförskapet i landets bostadsområden. Det finns ofta lyckosamma samarbeten med Hyresgästföreningen, idrottsföreningar, skola, näringsliv och kommuner. Men behoven är fortfarande mycket stora. Många vill komma igång, öka volymen och hitta långsiktiga lösningar som ger effekt på riktigt.

Allmännyttans innovationslabb möter nu dessa behov genom en typ av experimentverkstäder på fyra platser: Vårt Rannebergen i Göteborg, Samverkan i Boden, Portalen i Norrköping och Telge Bostäder i Södertälje.

Innovationslabbet i Göteborg
Vårt Rannebergen är ett partnerskap mellan Hyresgästföreningen i Göteborg, Bostadsbolaget och Göteborgs stad. Syftet med satsningen är att skapa trygghet, inflytande och gemenskap i bostadsområdet Rannebergen. Genom att bli ett innovationslabb har Vårt Rannebergen nu möjlighet att testa nya metoder för att skapa engagemang bland de boende i området.

Utgångspunkten i verksamheten är människornas egna idéer, förhoppningar och behov.

– Vi är tacksamma för de möjligheter som nu skapas genom det innovationslabb som kommer att startas här. Rannebergen är en fantastisk plats att bo på. Här finns utmaningar, men också ett starkt engagemang bland dem som bor och jobbar i området för att förändra saker som inte fungerar, säger Rahim Maatoug, projektledare för Vårt Rannebergen.

Innovationslabbet i Boden
Bodenbo vill hitta en fungerande samverkan med andra lokala aktörer – bland annat Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen – för att stötta nyanlända att bli en del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. Efter att ha hämtat inspiration från andra orter vill man nu komma igång med en egen verksamhet. Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

– Vi ser fram emot att skapa en integrationsmodell tillsammans med våra lokala samarbetspartner. Hoppas att den kan användas av andra allmännyttiga bostadsbolag i framtiden, säger Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

Innovationslabbet i Norrköping
Portalen i Norrköping drivs sedan 2011 av Hyresbostäder i Norrköping, studieförbundet ABF, Marieborgs folkhögskola, Svenska kyrkan och Norrköpings kommun. Syftet är att stötta människor i stadsdelarna Hageby och Ringdansen att få jobb eller börja studera. Under åren har man upptäckt att ”det personliga coachandet” är en viktig del av stödet till deltagarna – men enormt resurskrävande.

För att öka volymen vill man nu hitta nya kreativa metoder för matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Detta blir fokus för innovationslabbet i Norrköping.

– Det känns jättespännande att få vara en del av projektets och Vinnovas nationella arbete med innovationslabb. Det ger oss både energi, legitimitet och praktiska förutsättningar att på allvar testa och utvärdera nya arbetsmetoder i arbetet med att stödja nyanländas etablering i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden, säger Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping.

Innovationslabbet i Södertälje
I Södertälje är planen att Telge Bostäder ihop med flera lokala aktörer ska testa ett nytt arbetssätt i liten skala – med målet att sedan använda det på fler platser. Labbet ska etableras i bostadsområdet Lina Hage, med ungdomar som målgrupp.

– Vi vill att unga i åldern 11–15 år ska få andra förebilder än de unga vuxna som är kriminella i bostadsområdet. Tillsammans med de boende och andra aktörer vill vi hitta sätt att engagera ungdomar så att de i stället är med och skapar trygghet i området. Att få bort unga från våld och brottslighet ger enorma vinster. Både för individen, för oss som hyresvärd och för samhället i stort, säger Anna Ahrling, enhetschef på Telge Bostäder.

________

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. https://www.allmannyttan.se/innovationslabb/allmannyttans-innovationslabb/

I de fyra innovationslabben testas och vidareutvecklar lokala metoder, verktyg och modeller med fokus på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet.


Kontakt
Yasmina Ganse
Projektledare, Sustainable Innovation
070-398 27 26

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, White, Centigo och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.