Skip to main content

Ny testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande ska optimera forskning och utveckling

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 07:10 CET

Testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande ska underlätta för forskning och utveckling

Antalet testbäddar ökar i Sverige och avsaknaden av överblick innebär risker för att medel för forskning och utveckling inte används optimalt. Inom ramen för innovationsprogrammet Smart Built Environment har Sustainable Innovation därför samlat en bred projektgrupp för att ta fram en nationell testbäddsportal.

De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige och flera satsningar för att öka förekomsten och kvaliteten i olika testbäddar har initierats. Exempel är Testbäddar för miljöteknik (Vinnova), Testbäddar inom hälso-/sjukvård/äldreomsorg (Vinnova) och Test Site Sweden (Lindholmen Science Park).

Nyligen lanserade regeringen också satsningen Testbädd Sverige med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.

– En nationell testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande har potential att skapa samordning mellan landets testbäddar, idéägare och behovsägare och förenkla vägen till test och verifiering av dessa idéer vilket snabbar upp kommersialiseringen av svenska innovationer, säger Thomas Sundén, projektledare på Sustainable Innovation.

Definitionen av en testbädd inom Smart Built Environment som samordnas av IQ Samhällsbyggnad lyder ”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”

Projektgruppen består av Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, ICT Urban Arena, WSP, KTH Live-in Lab, Johannebergs Science Park, RISE, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen, SABO, Skanska, Riksbyggen, Lindholmen Science Park, HBV, ÅF, Akademiska hus och Vinnova.

Projektet löper under perioden dec 2016 - juli 2018 och har delfinansiering från Formas.

Om Smart Built Environment
Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad. www.smartbuilt.se

Kontaktpersoner:
Thomas Sundén, Projektledare, Sustainable Innovation
thomas.sunden@sust.se, 070-645 37 56

Saga Hellberg, Branschutvecklare, Byggherrarna
saga.hellberg@byggherre.se, 070-820 55 88

Olle Samuelson, FoI-strateg, IQ Samhällsbyggnad
olle.samuelson@iqs.se, 070-329 04 42

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.