Cecilia Thapper stärker organisationen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 08:59 CEST

Cecilia Thapper har anställts som projektledare och sakkunnig inom energifrågor på Sustainable Business Hub. Hon kommer bland annat att arbeta som projektledare för projekten FUTURE och LowTemp, båda interregionala projekt inom energiområdet.

Håkan Rosqvist ny VD

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 11:48 CEST

Håkan Rosqvist har utsetts till ny VD för Sustainable Business Hub Scandinavia från och med 9 juli. Håkan har sedan i slutet av maj varit tillförordnad VD och är sedan tidigare i vår också processledare för det tioåriga Vinnväxtinitiativet Urban Magma.

Linda Stafsing ny projektkoordinator

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 13:58 CEST

Linda Stafsing är ny medarbetare på Sustainable Business Hub. Hon kommer att jobba som projektkoordinator för projekten Cleantech TIPP, ACE och Greater Copenhagen Matchmaking. Linda har tidigare arbetat på Svenskt Näringsliv, både i Bryssel och i Malmö och har en master i miljö- och naturresursekonomi från Köpenhamns Universitet.

De briljerade inför jury och publik - kammade hem South Sweden Cleantech Award 2017!

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 17:34 CET

Sustainable Business Hubs pris, South Sweden Cleantech Award, går i år till Green Furniture Concept. Priset delades ut under Cleantech Day

Tre finalister utsedda till South Sweden Cleantech Award 2017!

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 17:31 CEST

16 november arrangerar Sustainable Business Hub den årliga konferensen Cleantech Day, ett event som samlar företag och organisationer inom hållbarhet och miljöteknik. Priset delas ut för åttonde gången.

"Supereffektivt och väldigt väldigt hållbart"- Årets Cleantech Day lyfter vikten av den sociala hållbarheten

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 07:55 CEST

16 november arrangerar Sustainable Business Hub för sjätte gången i rad hållbarhetskonferensen Cleantech Day. Evenemanget samlar företag och organisationer inom hållbarhet och miljöteknik som alla har passion för att skapa morgondagens hållbara samhällen. Höjdpunkten är utdelningen av priset South Sweden Cleantech Award, som delas ut för åttonde gången.

Sustainable Business Hub: ”Principiellt viktigt ärende med Tillväxtverket”

Nyheter   •   Apr 21, 2017 10:55 CEST

​Sustainable Business Hub har överklagat Tillväxtverkets beslut i ett projekt inom strukturfonden ERUF. Det gäller inte Vinnväxt-initiativet Urban Magma som fortlöper enligt plan. ”Fram till halvårsskiftet 2016 har ERUF-projektet haft kostnader för ca 2 mkr. Det är viktigt att veta att vi enbart har fått utbetalt 25 000 kr från Tillväxtverket och därefter finansierat resten av projektet själva.”

Helena Eriksson stärker organisationen

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 08:30 CET

Sustainable Business Hub stärker personalstyrkan med Helena Eriksson från NSR. Från och med 1 februari är hon på plats som koordinator och kommunikatör för Urban Magma m m. Placeringen av Helena Eriksson ingår i ett samarbete mellan NSR och Sustainable Business Hub om Vera Park som är en del av Urban Magma.

Wisdome – visualisering i domteater med hållbar utveckling i fokus

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 13:58 CET

Sustainable Business Hub har skrivit en avsiktsförklaring med Malmö Museer om utveckling av Wisdome. Avsikten är att skapa en mötesplats för digitala interaktiva upplevelser med hjälp av teknik i absolut framkant. Ett övergripande mål med samarbetet är att skapa förutsättningar för att fler ska få kunskap om hållbar stadsutveckling, att initiera fler samarbeten mellan olika aktörer och att stimulera innovationer för framtiden.

- För att skapa hållbara städer måste många olika aktörer förstå helheten i systemen. Hur olika delar griper in i varandra, miljöteknik, arkitektur, människors rörelse i staden och mobilitet mm. Att kunna visualisera dessa sammanhang i Wisdome ökar förståelsen för helheten, säger Per Simonsson, VD för Sustainable Business Hub.

Sustainable Business Hub för in hållbarhet både i byggnation och drift, samt koordinerar arbetet med övriga kluster. Utveckling av klusteraktiviteter och nätverksträffar är en del i arbetet.

Sustainable Business Hubs medlemmar E.ON, Tyréns, Skanska och Alfa Laval är positiva till idén bakom Wisdome.

Wisdome har tilldelats 20 mkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för visualiseringsteknik.

Pressmeddelande från Malmö Muséer

För mer information, kontakta:
Per Simonsson, VD
tfn: 0766-34 75 63
e-post: per.simonsson@sbhub.se

Kontakt med företag:
Christian Lindfors
, Regionchef, Tyréns
tfn: 010-452 25 94
e-post: christian.lindfors@tyrens.se

Sustainable Business Hub är ett triple helix-nätverk för hållbarhet och miljöteknik. Våra medlemmar är företag, offentlig sektor och akademi. Vi erbjuder våra medlemmar en plattform där utveckling, innovation och affärer för hållbara lösningar genomförs. Nätverket består av mer än 100 medlemmar.

Sustainable Business Hub har skrivit en avsiktsförklaring med Malmö Museer om utveckling av Wisdome. Avsikten är att skapa en mötesplats för digitala interaktiva upplevelser med hjälp av teknik i absolut framkant.

Läs vidare »

Kommunikationen stärks på Vera Park

Nyheter   •   Jan 27, 2017 13:32 CET

Sedan den 9 januari har NSR anställt Martin Dyberg, som strategisk kommunikatör för nätverket Vera Park. Martin ska arbeta med kommunikation för nätverket, om nätverket, få nätverksföretagen att samarbeta närmare varandra och sprida info om företagen och deras produkter utanför nätverket.
I samarbete med kommunikationsavdelningen på Sustainable Business Hub kommer Martin att ta fram nyheter, pressmeddelanden, anordna nätverksträffar med mera.
Martin kommer närmast från chefredaktörstjänsten på facktidskriften Recycling & Miljöteknik. Vill man nå ut med sitt budskap, eller har något som man vill att Martin ska hjälpa till med är man välkommen att höra av sig till honom på martin.dyberg@nsr.se

NSR har anställt Martin Dyberg för ökad kommunikation inom nätverket Vera Park.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Heidi ansvarar för kommunikation på Sustainable Business Hub. Hon är också projektkoordinator för Urban Magma.

Om Sustainable Business Hub

Ett nätverk för hållbarhet och miljöteknik

Sustainable Business Hub är ett triple helix-nätverk för hållbarhet och miljöteknik. Våra medlemmar är företag, offentlig sektor och akademi. Vi erbjuder våra medlemmar en plattform där utveckling, innovation och affärer för hållbara lösningar genomförs. Nätverket består av mer än 100 medlemmar.

Adress

  • Sustainable Business Hub
  • Nordenskiöldsgatan 24
  • 211 19 Malmö

Länkar