Ovyfbdknr22cuoshdw4w

De briljerade inför jury och publik - kammade hem South Sweden Cleantech Award 2017!

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 17:34 CET

Sustainable Business Hubs pris, South Sweden Cleantech Award, går i år till Green Furniture Concept. Priset delades ut under Cleantech Day

Hvq2gzcihuurtcg7jbkw

Tre finalister utsedda till South Sweden Cleantech Award 2017!

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 17:31 CEST

16 november arrangerar Sustainable Business Hub den årliga konferensen Cleantech Day, ett event som samlar företag och organisationer inom hållbarhet och miljöteknik. Priset delas ut för åttonde gången.

Aq4nfys4aurd3jpvjx2z

"Supereffektivt och väldigt väldigt hållbart"- Årets Cleantech Day lyfter vikten av den sociala hållbarheten

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 07:55 CEST

16 november arrangerar Sustainable Business Hub för sjätte gången i rad hållbarhetskonferensen Cleantech Day. Evenemanget samlar företag och organisationer inom hållbarhet och miljöteknik som alla har passion för att skapa morgondagens hållbara samhällen. Höjdpunkten är utdelningen av priset South Sweden Cleantech Award, som delas ut för åttonde gången.

Fgxwi28y7k9p7pnm0d3z

Sustainable Business Hub: ”Principiellt viktigt ärende med Tillväxtverket”

Nyheter   •   Apr 21, 2017 10:55 CEST

​Sustainable Business Hub har överklagat Tillväxtverkets beslut i ett projekt inom strukturfonden ERUF. Det gäller inte Vinnväxt-initiativet Urban Magma som fortlöper enligt plan. ”Fram till halvårsskiftet 2016 har ERUF-projektet haft kostnader för ca 2 mkr. Det är viktigt att veta att vi enbart har fått utbetalt 25 000 kr från Tillväxtverket och därefter finansierat resten av projektet själva.”

G0c6keiounzllf5cgyl1

Helena Eriksson stärker organisationen

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 08:30 CET

Sustainable Business Hub stärker personalstyrkan med Helena Eriksson från NSR. Från och med 1 februari är hon på plats som koordinator och kommunikatör för Urban Magma m m. Placeringen av Helena Eriksson ingår i ett samarbete mellan NSR och Sustainable Business Hub om Vera Park som är en del av Urban Magma.

Media no image

Wisdome – visualisering i domteater med hållbar utveckling i fokus

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 13:58 CET

Sustainable Business Hub har skrivit en avsiktsförklaring med Malmö Museer om utveckling av Wisdome. Avsikten är att skapa en mötesplats för digitala interaktiva upplevelser med hjälp av teknik i absolut framkant. Ett övergripande mål med samarbetet är att skapa förutsättningar för att fler ska få kunskap om hållbar stadsutveckling, att initiera fler samarbeten mellan olika aktörer och att stimulera innovationer för framtiden.

- För att skapa hållbara städer måste många olika aktörer förstå helheten i systemen. Hur olika delar griper in i varandra, miljöteknik, arkitektur, människors rörelse i staden och mobilitet mm. Att kunna visualisera dessa sammanhang i Wisdome ökar förståelsen för helheten, säger Per Simonsson, VD för Sustainable Business Hub.

Sustainable Business Hub för in hållbarhet både i byggnation och drift, samt koordinerar arbetet med övriga kluster. Utveckling av klusteraktiviteter och nätverksträffar är en del i arbetet.

Sustainable Business Hubs medlemmar E.ON, Tyréns, Skanska och Alfa Laval är positiva till idén bakom Wisdome.

Wisdome har tilldelats 20 mkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för visualiseringsteknik.

Pressmeddelande från Malmö Muséer

För mer information, kontakta:
Per Simonsson, VD
tfn: 0766-34 75 63
e-post: per.simonsson@sbhub.se

Kontakt med företag:
Christian Lindfors
, Regionchef, Tyréns
tfn: 010-452 25 94
e-post: christian.lindfors@tyrens.se

Sustainable Business Hub är ett triple helix-nätverk för hållbarhet och miljöteknik. Våra medlemmar är företag, offentlig sektor och akademi. Vi erbjuder våra medlemmar en plattform där utveckling, innovation och affärer för hållbara lösningar genomförs. Nätverket består av mer än 100 medlemmar.

Sustainable Business Hub har skrivit en avsiktsförklaring med Malmö Museer om utveckling av Wisdome. Avsikten är att skapa en mötesplats för digitala interaktiva upplevelser med hjälp av teknik i absolut framkant.

Läs vidare »
Media no image

Kommunikationen stärks på Vera Park

Nyheter   •   Jan 27, 2017 13:32 CET

Sedan den 9 januari har NSR anställt Martin Dyberg, som strategisk kommunikatör för nätverket Vera Park. Martin ska arbeta med kommunikation för nätverket, om nätverket, få nätverksföretagen att samarbeta närmare varandra och sprida info om företagen och deras produkter utanför nätverket.
I samarbete med kommunikationsavdelningen på Sustainable Business Hub kommer Martin att ta fram nyheter, pressmeddelanden, anordna nätverksträffar med mera.
Martin kommer närmast från chefredaktörstjänsten på facktidskriften Recycling & Miljöteknik. Vill man nå ut med sitt budskap, eller har något som man vill att Martin ska hjälpa till med är man välkommen att höra av sig till honom på martin.dyberg@nsr.se

NSR har anställt Martin Dyberg för ökad kommunikation inom nätverket Vera Park.

Läs vidare »
Media no image

ALMI Företagspartner och RPO Hospitality stärker nätverket

Nyheter   •   Jan 26, 2017 19:35 CET

ALMI Företagspartner Skåne och RPO Hospitality är nya medlemmar i Sustainable Business Hub.

ALMI Företagspartner erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i företagandets alla faser. ALMI hanterar såväl innovationscheckar från Vinnova som affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket. ALMI är liksom Sustainable Business Hub med i partnerskapet för gröna utvecklingscheckar. http://www.almi.se/skane/

Bakom RPO Hospitality döljer sig Malmöhotellet Duxiana och cateringföretaget Pembert & Gustafsson. Sustainable Business Hub använder Duxiana för seminarierna Hållbara Affärer som vänder sig till medlemsföretagen för att öka deras . http://www.malmo.hotelduxiana.com/.

Pembert & Gustafsson är matleverantör till Duxiana och använder mycket närodlade och ekologiska råvaror. Pembert & Gustafsson levererade maten till Sustainable Business Hubs årliga event Cleantech Day. http://pembertochgustafsson.se/

ALMI Företagspartner Skåne och RPO Hospitality är nya medlemmar i Sustainable Business Hub.

Läs vidare »
Media no image

​ Energy Opticon vinnare av South Sweden Cleantech Award 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 18:04 CET


Energy Opticon vinnare av South Sweden Cleantech Award 2016

Sustainable Business Hubs pris, South Sweden Cleantech Award, går i år till Energy Opticon. Priset delades ut under Cleantech Day med följande motivering:

Energy Opticon är ett miljöteknikföretag som inte slår sig till ro utan ständigt utvecklar nya produkter. Sedan årsskiftet optimerar Energy Opticon ett av Sveriges största sammanhängande fjärrvärmenät, EVITA, för Lund, Helsingborg och Landskrona, med sin programvara Energy Optima 3. Programvaran gör det möjligt att optimera flera fjärrvärmenät som ett totalt nät vilket genererar lägre kostnader, lägre CO2-utsläpp och större säkerhet i leveranserna. Energy Opticon har under flera år legat i framkant inom sitt område och bidrar med sina produkter till minskad klimatpåverkan.

- Energy Opticon utvecklar programvara som gör redan energieffektiva system ännu energieffektivare. En klar win-win för miljön, säger Lars Henriksson, ordförande för Sustainable Business Hub ideell förening och juryn för South Sweden Cleantech Award.

Sammankoppling av fjärrvärmenät, regionalisering, är en trend i Europa och Sverige ligger i framkant inom området. Genom att koppla samman flera olika produktionsanläggningar styr man vilka enheter som ska användas för värmeproduktionen. Energy Optima 3 ser till att billig värme från avfallsanläggningar används före anläggningar som använder fossila bränslen.

- Regionaliseringen har många fördelar men är ganska komplicerad. Vi är stolta över att vår programvara Energy Optima 3 kan spela en viktig roll i det och vi är tacksamma över att Sustainable Business Hub har beslutat att ge oss South Sweden Cleantech Award, säger Moa Dahlman Truesdale, CFO på Energy Opticon.

South Sweden Cleantech Award går till ett företag som gjort en avgränsad insats som på ett markant sätt ökat konkurrenskraften och visat på potentialen för miljöteknik. I år är sjunde året priset delas ut.

Finalisterna till priset var, förutom Energy Opticon, Cleanergy, Green Furniture Concept och Hans Andersson Plastics.

Ett hedersomnämnande tilldelades Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet, med motiveringen:

Eva Dalman har under många år varit en förebild för alla som arbetar för ett hållbart samhälle. I sin roll som projektchef för Brunnshögsområdet är det hon som håller i taktpinnen för att utveckla området till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling. För Eva Dalman finns inga idéer som inte är värda att testas. Hon är en stigfinnare som sin positiva framtoning får andra med sig och sträva mot det hållbara samhälle som är nödvändigt i ett framtida perspektiv.

Priset sponsras av ALMI Företagspartner.

För mer information om priset, kontakta:
Lars Henriksson, Sustainable Business Hub

ordförande för ideell föreningen samt juryordförande för South Sweden Cleantech Award
tfn: 070-936 69 34, e-post: lars.henriksson@alfalaval.com

Moa Dahlman TruesdaleCFO, Energy Opticon
tfn: 070-786 08 40, e-post: moa.dahlman@opticon.se.

Sustainable Business Hub är ett nätverk för miljöteknikföretag i södra Sverige. Vi arbetar för att öka företagens affärsmöjligheter på hemmamarknaden och exportmarknaden samt skapa kontaktytor gentemot akademin.

Sustainable Business Hubs pris, South Sweden Cleantech Award, går i år till Energy Opticon. - Energy Opticon utvecklar programvara som gör redan energieffektiva system ännu energieffektivare. En klar win-win för miljön, säger Lars Henriksson, ordförande för Sustainable Business Hub ideell förening och juryn för South Sweden Cleantech Award.

Läs vidare »
Media no image

Eva Dalman tilldelas South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 18:04 CET

Eva Dalman tilldelas South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande 2016

Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet i Lund, tilldelas ett hedersomnämnande till Sustainable Business Hubs pris South Sweden Cleantech Award. Priset delades ut under Cleantech Day med följande motivering:

Eva Dalman har under många år varit en förebild för alla som arbetar för ett hållbart samhälle. I sin roll som projektchef för Brunnshögsområdet är det hon som håller i taktpinnen för att utveckla området till en attraktiv blandstad och ett skyltfönster för det senaste inom hållbar stadsutveckling. För Eva Dalman finns inga idéer som inte är värda att testas. Hon är en stigfinnare som sin positiva framtoning får andra med sig och sträva mot det hållbara samhälle som är nödvändigt i ett framtida perspektiv.

- Jag förstår att Eva Dalmans sätt att driva arbetet framåt är inspirerande. Hon kryssar mellan olika aktörer, hela tiden med hållbarhet i första rum, säger Lars Henriksson, ordförande för Sustainable Business Hub ideell förening och för prisjuryn.

- Det känns väldigt roligt att arbete med kommunala processer uppmärksammas. Det är ett bakgrundsjobb som i bästa fall ger utdelning i nästa led. Men vi behöver göra så oändligt mycket mer och bättre för att våra barn och barnbarn ska kunna få samma livsbetingelser som vi, säger Eva Dalman.

Eva Dalman har jobbat med hållbarhetsfrågor i stadsutveckling sedan lång tid. Från mitten av 90-talet arbetade hon på Malmö stad, med utveckling av Bo01 och därefter Västra Hamnen. Hon ansvarade för kvalitetsprogram och var den som startade byggherredialoger, de första i sitt slag. Eva hade senare i uppdrag att se till att sättet att jobba med hållbarhet för Bo01 inte blev ett isolerat projekt utan att det skulle påverka den breda produktionen.

Sedan 2009 är Eva Dalman projektchef för Brunnshögsprojektet. Hon driver spetsprojektet med höga ambitioner. Tre hållbarhetsmål har formulerats: minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera upplevelserna.

South Sweden Cleantech Awards hedersomnämnande går till en person som gjort något särskilt för miljöteknikbranschen.

South Sweden Cleantech Award tilldelades Lundaföretaget Energy Opticon, med motiveringen:

Energy Opticon är ett miljöteknikföretag som inte slår sig till ro utan ständigt utvecklar nya produkter. Sedan årsskiftet optimerar Energy Opticon ett av Sveriges största sammanhängande fjärrvärmenät, EVITA, för Lund, Helsingborg och Landskrona, med sin programvara Energy Optima 3. Programvaran gör det möjligt att optimera flera fjärrvärmenät som ett totalt nät vilket genererar lägre kostnader, lägre CO2-utsläpp och större säkerhet i leveranserna. Energy Opticon har under flera år legat i framkant inom sitt område och bidrar med sina produkter till minskad klimatpåverkan.

Priset sponsras av ALMI Företagspartner.

För mer information om priset, kontakta:
Lars Henriksson, Sustainable Business Hub

ordförande för ideell föreningen samt juryordförande för South Sweden Cleantech Award
tfn: 070-936 69 34, e-post: lars.henriksson@alfalaval.com

Eva Dalman, projektchef, Brunnshögsprojektet,
tfn: 046-35 58 39, e-post: eva.dalman@lund.se

Sustainable Business Hub är ett nätverk för miljöteknikföretag i södra Sverige. Vi arbetar för att öka företagens affärsmöjligheter på hemmamarknaden och exportmarknaden samt skapa kontaktytor gentemot akademin.

Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet i Lund, tilldelas ett hedersomnämnande till Sustainable Business Hubs pris South Sweden Cleantech Award. - Jag förstår att Eva Dalmans sätt att driva arbetet framåt är inspirerande. Hon kryssar mellan olika aktörer, hela tiden med hållbarhet i första rum, säger Lars Henriksson, ordförande för Sustainable Business Hub ideell förening och juryn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Sustainable Business Hub

Ett nätverk för hållbarhet och miljöteknik

Sustainable Business Hub är ett triple helix-nätverk för hållbarhet och miljöteknik. Våra medlemmar är företag, offentlig sektor och akademi. Vi erbjuder våra medlemmar en plattform där utveckling, innovation och affärer för hållbara lösningar genomförs. Nätverket består av mer än 100 medlemmar.

Adress

  • Sustainable Business Hub
  • Nordenskiöldsgatan 24
  • 211 19 Malmö

Länkar