Skip to main content

Sustainable Business Hub: ”Principiellt viktigt ärende med Tillväxtverket”

Nyhet   •   Apr 21, 2017 10:55 CEST

Sustainable Business Hub har överklagat Tillväxtverkets beslut i projektet ”Innovationsmiljöer för smarta hållbara städer-Urban Magma”. Det rör inte Vinnväxt-initiativet Urban Magma.

Ärendet gäller ett projekt som drivs inom strukturfonden ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) Skåne Blekinge. Det gäller därmed inte Vinnväxt-initiativet Urban Magma som Sustainable Business Hub processleder och fortsätter enligt plan tillsammans med samarbetspartners och Vinnova.

Projektet var tänkt att komplettera Urban Magma i samarbete med Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun och Innovation Skåne. Projektet började 2015 med syfte att bygga innovationsmiljöer, med aktiviteter som fokusgrupper och innovationsacceleratorer.

”Vi har rådgjort med Tillväxtverket både innan vi lämnade in ansökan och under projektperioden kring hur ERUF-projektet och Urban Magma bör fungera sida vid sida för att komplettera varandra. Vi är mycket måna om att hålla isär samtliga våra projekt.", säger Per Simonsson, VD, Sustainable Business Hub.

Ärendet som nu pågår gäller kortfattat projektredovisning och tydligheten i vilket projekt som hör till ERUF och vilket som är Urban Magma. Projektet har tidigare ansökt om att byta namn på ERUF-projektet för att göra skillnaden ännu tydligare men inte fått gehör från Tillväxtverket.

”Vad gäller finansiering har projektpartnerskapet fram till halvårsskiftet 2016 haft kostnader för ca 2 mkr. Det är viktigt att veta att vi enbart har fått utbetalt 25 000 kr från Tillväxtverket och därefter finansierat resten av projektet själva.

Vi går vidare med ärendet då vi tycker det är principiellt viktigt att tydligheten ökar kring hur olika EU och statliga medfinansierade projekt kan komplettera varandra. Projektredovisningen från vår sida är i sin ordning. Vi har varit helt öppna och transparenta under hela processen gång och har bedrivit många projekt med Tillväxtverket sedan tidigare. Vi har överklagat Tillväxtverkets beslut om att häva projektet till Förvaltningsrätten. Det är viktigt att få deras bedömning i ärendet.”, säger Per Simonsson.

För mer information:

Per Simonsson, VD, Sustainable Business Hub

Tfn: 0766-34 75 63 

E-post: per.simonsson@sbhub.se

Helena Eriksson, kommunikation, Sustainable Business Hub

Tfn: 072-356 80 00 

E-post: helena.eriksson@sbhub.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy