Skip to main content

Wisdome – visualisering i domteater med hållbar utveckling i fokus

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 13:58 CET

Sustainable Business Hub har skrivit en avsiktsförklaring med Malmö Museer om utveckling av Wisdome. Avsikten är att skapa en mötesplats för digitala interaktiva upplevelser med hjälp av teknik i absolut framkant. Ett övergripande mål med samarbetet är att skapa förutsättningar för att fler ska få kunskap om hållbar stadsutveckling, att initiera fler samarbeten mellan olika aktörer och att stimulera innovationer för framtiden.

- För att skapa hållbara städer måste många olika aktörer förstå helheten i systemen. Hur olika delar griper in i varandra, miljöteknik, arkitektur, människors rörelse i staden och mobilitet mm. Att kunna visualisera dessa sammanhang i Wisdome ökar förståelsen för helheten, säger Per Simonsson, VD för Sustainable Business Hub.

Sustainable Business Hub för in hållbarhet både i byggnation och drift, samt koordinerar arbetet med övriga kluster. Utveckling av klusteraktiviteter och nätverksträffar är en del i arbetet.

Sustainable Business Hubs medlemmar E.ON, Tyréns, Skanska och Alfa Laval är positiva till idén bakom Wisdome.

Wisdome har tilldelats 20 mkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för visualiseringsteknik.

Pressmeddelande från Malmö Muséer

För mer information, kontakta:
Per Simonsson, VD
tfn: 0766-34 75 63
e-post: per.simonsson@sbhub.se

Kontakt med företag:
Christian Lindfors
, Regionchef, Tyréns
tfn: 010-452 25 94
e-post: christian.lindfors@tyrens.se

Sustainable Business Hub är ett triple helix-nätverk för hållbarhet och miljöteknik. Våra medlemmar är företag, offentlig sektor och akademi. Vi erbjuder våra medlemmar en plattform där utveckling, innovation och affärer för hållbara lösningar genomförs. Nätverket består av mer än 100 medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera